Więcej

  Miejskie eliminacje „Kresów 2020” w warunkach kwarantanny

  Czytaj również...

  Po długich debatach na temat formy XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020” w czasie pandemii i narodowej kwarantanny, 17 listopada wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentować szkoły miejskie w finale.

  Komisja tegorocznego konkursu recytatorskiego oceniała występy uczestników na podstawie dostarczonych przez nich nagrań
  | Fot. Sabina Lachowicz, PAI

  Zorganizowanie miejskiego etapu spoczęło na barkach Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Nie było to łatwe zadanie, gdyż dostęp do szkoły jest obecnie ograniczony, a kilkuosobowe spotkania niemożliwe. W związku z tym odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia przejęła wicedyrektor, ekspert języka polskiego, Sabina Naruniec.

  Decyzją koła metodycznego polonistów recytatorzy dostarczyli nagrania utworów, a na ich podstawie komisja wyłoniła tegorocznych laureatów.

  Uczestnicy zostali pogrupowani zgodnie z przynależnością do określonej kategorii, nagrania przygotowane, aula zabezpieczona i zdezynfekowana. 17 listopada komisja w składzie: dr Henryka Sokołowska, reżyser i dyrektor Polskiego Studia Teatralnego Lilia Kiejzik, oraz aktorka, polonistka, nauczycielka Sabina Lachowicz, rozpoczęła przesłuchania.

  W konkursowe szranki stanęło 53 uczestników, a więc do wysłuchania było 106 utworów poetyckich i prozatorskich. Była to „istna uczta duchowa dla wytrawnych miłośników słowa” – komentują organizatorzy.

  Do najważniejszych kryteriów oceny uczestników należał wybór utworu, jego zrozumienie oraz „dusza” włożona w jego recytację
  | Fot. Sabina Lachowicz, PAI

  W opinii Lilii Kiejzik poziom uczestników był bardzo dobry. Pomimo iż nie wszyscy potrafią mówić do kamery, a niektóre nagrania były kiepskiej jakości, nie wpłynęło to na opinię jurorek. Oceniano przede wszystkim dobór tekstów, rozumienie i… duszę, którą bezwzględnie należy wpleść w każdy recytowany utwór.

  Zgodnie ze słowami patrona progimnazjum, które stanowiły motto tegorocznych eliminacji miejskich: „Kłaniaj się dębom, świerkom – wszystkim pamiątkom. W tych sobótkach się serca sprzęgają utajonych płomieni węzłami. Poezja jest ukojeniem…” (Karol Wojtyła, List do Przyjaciela, Kraków, 1939 r. – przyp. red.), czas spędzony z poezją to najlepsze wytchnienie od pogrążonego w chaosie świata.

  Poniżej przedstawiamy laureatów miejskich eliminacji XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020”:

  Kategoria I (do lat 7)

  • Kornelia Rynkiewicz, Szkoła w Leszczyniakach, naucz. Beata Kamińska
  • Daniele Szlempo, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Łucja Godwod
  • Dominika Żukowska, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Wiesława Czernigowska

  Kategoria II (od lat 8 do 12)

  • Izabela Paula Veiknitė, Szkoła-Przedszkole „Wilia”, naucz. Aleksandra Zacharewicz
  • Jan Benedykt Józef Rudnicki, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Barbara Zinkiewicz
  • Konrad Rafał Sokołowski, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Jołdana Wincel
  • Gabriel Rynkiewicz, Szkoła w Leszczyniakach, naucz. Jolanta Kuźmicka
  • Emiliana Jarosławska, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Nėjolia Grib
  • Justyna Rudzianiec, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Erika Merais

  Kategoria III (od lat 13 do 15)

  • Patryk Babicz, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė
  • Hubert Jakub Niewierowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
  • Bartosz Wojciech Urbanowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
  • Radosław Bużyński, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Lucyna Jaglińska
  • Paulina Sewruk, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Monika Urbanowicz

  Kategoria IV (od lat 16 i dorośli)

  • Artur Dowgiałło, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska
  • Amelia Ruskan, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Elwira Bielawska
  • Daniel Wołczak, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Alina Masztaler
  • Daniel Aleks Marcinkiewicz, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Wiesława Gawerska-Żwirblis
  • Małgorzata Patrycja Minkel, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Anna Jasińska
  • Tomasz Matuiza, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Irena Skuder


  Na podst.: PAI

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...