Miejskie eliminacje „Kresów 2020” w warunkach kwarantanny

Po długich debatach na temat formy XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020” w czasie pandemii i narodowej kwarantanny, 17 listopada wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentować szkoły miejskie w finale.

Komisja tegorocznego konkursu recytatorskiego oceniała występy uczestników na podstawie dostarczonych przez nich nagrań
| Fot. Sabina Lachowicz, PAI

Zorganizowanie miejskiego etapu spoczęło na barkach Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Nie było to łatwe zadanie, gdyż dostęp do szkoły jest obecnie ograniczony, a kilkuosobowe spotkania niemożliwe. W związku z tym odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia przejęła wicedyrektor, ekspert języka polskiego, Sabina Naruniec.

Decyzją koła metodycznego polonistów recytatorzy dostarczyli nagrania utworów, a na ich podstawie komisja wyłoniła tegorocznych laureatów.

Uczestnicy zostali pogrupowani zgodnie z przynależnością do określonej kategorii, nagrania przygotowane, aula zabezpieczona i zdezynfekowana. 17 listopada komisja w składzie: dr Henryka Sokołowska, reżyser i dyrektor Polskiego Studia Teatralnego Lilia Kiejzik, oraz aktorka, polonistka, nauczycielka Sabina Lachowicz, rozpoczęła przesłuchania.

W konkursowe szranki stanęło 53 uczestników, a więc do wysłuchania było 106 utworów poetyckich i prozatorskich. Była to „istna uczta duchowa dla wytrawnych miłośników słowa” – komentują organizatorzy.

Do najważniejszych kryteriów oceny uczestników należał wybór utworu, jego zrozumienie oraz „dusza” włożona w jego recytację
| Fot. Sabina Lachowicz, PAI

W opinii Lilii Kiejzik poziom uczestników był bardzo dobry. Pomimo iż nie wszyscy potrafią mówić do kamery, a niektóre nagrania były kiepskiej jakości, nie wpłynęło to na opinię jurorek. Oceniano przede wszystkim dobór tekstów, rozumienie i… duszę, którą bezwzględnie należy wpleść w każdy recytowany utwór.

Zgodnie ze słowami patrona progimnazjum, które stanowiły motto tegorocznych eliminacji miejskich: „Kłaniaj się dębom, świerkom – wszystkim pamiątkom. W tych sobótkach się serca sprzęgają utajonych płomieni węzłami. Poezja jest ukojeniem…” (Karol Wojtyła, List do Przyjaciela, Kraków, 1939 r. – przyp. red.), czas spędzony z poezją to najlepsze wytchnienie od pogrążonego w chaosie świata.

Poniżej przedstawiamy laureatów miejskich eliminacji XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020”:

Kategoria I (do lat 7)

• Kornelia Rynkiewicz, Szkoła w Leszczyniakach, naucz. Beata Kamińska
• Daniele Szlempo, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Łucja Godwod
• Dominika Żukowska, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Wiesława Czernigowska

Kategoria II (od lat 8 do 12)

• Izabela Paula Veiknitė, Szkoła-Przedszkole „Wilia”, naucz. Aleksandra Zacharewicz
• Jan Benedykt Józef Rudnicki, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Barbara Zinkiewicz
• Konrad Rafał Sokołowski, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Jołdana Wincel
• Gabriel Rynkiewicz, Szkoła w Leszczyniakach, naucz. Jolanta Kuźmicka
• Emiliana Jarosławska, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Nėjolia Grib
• Justyna Rudzianiec, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Erika Merais

Kategoria III (od lat 13 do 15)

• Patryk Babicz, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė
• Hubert Jakub Niewierowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
• Bartosz Wojciech Urbanowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
• Radosław Bużyński, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Lucyna Jaglińska
• Paulina Sewruk, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Monika Urbanowicz

Kategoria IV (od lat 16 i dorośli)

• Artur Dowgiałło, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska
• Amelia Ruskan, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Elwira Bielawska
• Daniel Wołczak, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Alina Masztaler
• Daniel Aleks Marcinkiewicz, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, naucz. Wiesława Gawerska-Żwirblis
• Małgorzata Patrycja Minkel, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Anna Jasińska
• Tomasz Matuiza, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Irena Skuder


Na podst.: PAI