Więcej

  Najważniejsze wnioski ze szczytu G20

  Czytaj również...

  Pandemia koronawirusa oraz perspektywy nierównomiernego i niepewnego ożywienia gospodarczego były głównym tematem trwającego dwa dni szczytu G20 pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. Szczyt, mający miejsce 21-22 listopada, w tym roku odbył się w formie wideokonferencji.

  W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia szczytu G20 w formie tradycyjnej, przywódcy państw i organizacji międzynarodowych spotkali się w „przestrzeni wirtualnej”.
  | Fot. EPA-ELTA

  Podczas szczytu obecni przedstawiciele zobowiązali się m.in. do współpracy w celu przezwyciężenia pandemii COVID-19, przywrócenia wzrostu gospodarczego i ochrony zatrudnienia, a także budowania inkluzywnej, zrównoważonej i odpornej na globalne kryzysy przyszłości.

  Podczas dwudniowego wydarzenia interesy Unii Europejskiej reprezentowali Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) oraz Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji Europejskiej).

  COVID-19

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Pandemia COVID-19 i jej bezprecedensowe oddziaływanie pod względem liczby ofiar śmiertelnych, źródeł utrzymania i dotkniętych gospodarek jest niezrównanym szokiem, który ujawnił słabości naszego przygotowania i reakcji oraz uwypuklił nasze wspólne wyzwania” – stwierdzili przywódcy G20 w komunikacie.

  Przywódcy UE podkreślili potrzebę silnej wielostronnej współpracy w walce z pandemią. Wezwali parnerów G20 do dostarczenia przed końcem roku 4,5 mld USD na masowe zakupy i dostawę narzędzi koniecznych do walki z wirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj więcej: Litewski rząd zatwierdził zakup 1,24 mln szczepionek przeciwko COVID-19

  Tym samym przywódcy obecni podczas szczytu G20 zobowiązali się do nieszczędzenia wysiłków, aby zapewnić wszystkim ludziom przystępny cenowo i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej i skutecznej diagnostyki, terapii i szczepionek przeciw COVID-19.

  Światowi liderzy zobowiązali się również do poprawy globalnego przygotowania, zapobiegania, wykrywania i reagowania na pandemie. W tym kontekście Charles Michel zaproponował rozpoczęcie inicjatywy zapewniającej lepszą reakcje na podobną sytuację w skali światowej.

  „Międzynarodowy traktat o pandemiach mógłby pomóc nam reagować szybciej i w bardziej skoordynowany sposób w przypadku wystąpienia pandemii. Powinien być negocjowany ze wszystkimi organizacjami i agencjami ONZ, w szczególności z WHO. WHO musi pozostać kamieniem węgielnym globalnej koordynacji w zakresie zagrożeń zdrowotnych” – powiedział Charles Michel podczas spotkania.

  Umorzenie długów

  Państwa G20 zapewniły w deklaracji, że będą działać na rzecz „ochrony życia, zapewnienia wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, a także skierowania naszych gospodarek z powrotem na ścieżkę przywracania wzrostu oraz ochrony i tworzenia miejsc pracy dla wszystkich”.

  Przywódcy państw wyrazili determinację, aby wesprzeć najbardziej wrażliwe i niestabilne kraje, zwłaszcza w Afryce, w ich walce z pandemią.

  W tym celu zobowiązali się zezwolić państwom kwalifikującym się w ramach Inicjatywy Zawieszenia Obsługi Zadłużenia G20 na zawieszenie oficjalnych dwustronnych płatności w związku z zadłużeniem do czerwca 2021 r.

  Czytaj więcej: Komisja Europejska: Litwa zieloną wyspą koronakryzysu

  Przywódcy UE podkreślili, że mogą być potrzebne dodatkowe kroki. Uczestnicy szczytu stwierdzili też, że chociaż globalna aktywność gospodarcza częściowo wzrosła dzięki stopniowemu ponownemu otwieraniu się niektórych sektorów, to ożywienie było nierówne i wysoce niepewne. Potwierdzili swoje zobowiązanie do korzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi polityki tak długo, jak to konieczne, w celu ochrony życia, miejsc pracy i dochodów.

  „Moratorium G20 w sprawie zadłużenia jest dobrym krokiem we właściwym kierunku, który może wymagać przedłużenia poza pierwszą połowę 2021 r.” – oświadczył Ch. Michael.

  Globalny handel i opodatkowanie gospodarki cyfrowej

  Podczas szczytu G20 przywódcy światowi ponownie wyrazili wsparcie dla procesu reform prowadzonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

  Przywódcy zgodzili się również, aby dążyć do utworzenia do połowy 2021 r. opartego na konsensusie rozwiązania dla globalnie sprawiedliwego, zrównoważonego i nowoczesnego międzynarodowego systemu podatkowego opartego na bieżących pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową, przywódcy G20 wyrazili poparcie dla wspierania przejrzystego, uczciwego i niedyskryminującego rynku oraz ochrony i wzmacniania pozycji konsumentów, przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań związanych z prywatnością, ochroną danych, prawami własności intelektualnej i bezpieczeństwem.

  „Wykorzystajmy tę szansę, aby wspólnie kształtować globalną gospodarkę XXI wieku w sposób czysty, zielony, zdrowy, bezpieczny i bardziej odporny. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom” podsumował Ch. Michael.

  Czytaj więcej: Wizja Europy według Ursuli Von der Leyen

  „Zakończył się szczyt G20. Zgodziliśmy się, że do budowania lepszej przyszłości potrzebne są globalne działania, solidarność i wielostronna współpraca. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę G20 dot. wstrzymania obsługi zadłużenia w celu umorzenia długów (…) do czerwca 2021 r.” – napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

  Arabia Saudyjska jest pierwszym krajem arabskim, który został gospodarzem dorocznego szczytu grupy G20, skupiającej szefów państw i rządów najbogatszych krajów świata. Saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman zaproponował w niedzielę organizowanie w przyszłości dwóch szczytów G20 rocznie – w formie wideokonferencji w połowie roku i z obecnością osobistą pod koniec roku.

  Opr. własne


  Na podst.: Rada Europejska, G20, Twitter, PAP

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...