Średnia płaca kobiet na Litwie wciąż niższa niż mężczyzn

Jak obliczył Litewski Departament Statystyki, wynagrodzenie brutto mężczyzn na Litwie w trzecim kwartale br. wyło wyższe niż wynagrodzenie kobiet średnio o 177,6 euro.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej średnia zarobków kobiet jest mniejsza niż wynagrodzenia mężczyzn
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Średnie szacunkowe zarobki kobiet pracujących w ramach litewskiej gospodarki, z wyłączeniem tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, stanowiły w trzecim kwartale 88,5% (netto – 89,7%) wynagrodzeń mężczyzn.

Czytaj więcej: Wilnianie zarabiają o 200 euro więcej niż pozostali mieszkańcy Litwy

Według oficjalnych statystyk w trzecim kwartale średnie wynagrodzenie (brutto) kobiet na Litwie (z wyłączeniem działalności jednoosobowych) wyniosło 1365,7 euro, a mężczyzn – 1543,3 euro, czyli odpowiednio 877,4 euro i 978,1 euro netto.

W samym tylko sektorze publicznym średnie zarobki kobiet (brutto) w okresie lipiec–wrzesień wynosiły 1479,3 euro, a w prywatnym 1885,5 euro, co oznacza, że były one odpowiednio o 200,5 i 222,6 euro niższe od średniego wynagrodzenia mężczyzn.

Przeciętne wynagrodzenie netto kobiet w sektorze publicznym w III kwartale wyniosło 941,8 euro, a w sektorze prywatnym – 831,9 euro, tj. pozostawało w tyle za dochodami mężczyzn odpowiednio o 113,7 i 126,3 euro.

Kwestia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal przyciąga uwagę ekonomistów i socjologów, którzy próbują zrozumieć jej przyczyny i zmiany w czasie.

Czytaj więcej: Kobiety cierpią za zamkniętymi drzwiami

„Podczas gdy kobiety w znacznym stopniu dogoniły mężczyzn w kwestii wykształcenia i zmniejszyły lukę w doświadczeniu zawodowym (były to długo tradycyjne czynniki tłumaczące większość istniejących różnic w płacach), luka w wynagrodzeniach utrzymuje się” – pisze dr hab. Iga Magda badająca przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.

Przeciętnie we wszystkich krajach UE kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale skala nierówności jest różna. Badania z 2016 r. skazały, że w UE kobiety zarabiały o 16,2% mniej niż mężczyźni (wg przeciętnych stawek godzinowych brutto).

Największe rozbieżności występowały w Estonii (25,3%), Czechach (21,8%), Niemczech (21,5%), Wielkiej Brytanii (21,0%) i Austrii (20,1%). Najmniejsze różnice w zarobkach odnotowano w Rumunii (5,2%), we Włoszech (5,3%), w Luksemburgu (5,5%), Belgii (6,1%) i Polsce (7,2%).

Opr. własne


Na podst.: BNS, Lietuvos statistikos departamentas, gov.pl