Więcej

  Średnia płaca kobiet na Litwie wciąż niższa niż mężczyzn

  Czytaj również...

  Jak obliczył Litewski Departament Statystyki, wynagrodzenie brutto mężczyzn na Litwie w trzecim kwartale br. wyło wyższe niż wynagrodzenie kobiet średnio o 177,6 euro.

  We wszystkich krajach Unii Europejskiej średnia zarobków kobiet jest mniejsza niż wynagrodzenia mężczyzn
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Średnie szacunkowe zarobki kobiet pracujących w ramach litewskiej gospodarki, z wyłączeniem tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, stanowiły w trzecim kwartale 88,5% (netto – 89,7%) wynagrodzeń mężczyzn.

  Czytaj więcej: Wilnianie zarabiają o 200 euro więcej niż pozostali mieszkańcy Litwy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Według oficjalnych statystyk w trzecim kwartale średnie wynagrodzenie (brutto) kobiet na Litwie (z wyłączeniem działalności jednoosobowych) wyniosło 1365,7 euro, a mężczyzn – 1543,3 euro, czyli odpowiednio 877,4 euro i 978,1 euro netto.

  W samym tylko sektorze publicznym średnie zarobki kobiet (brutto) w okresie lipiec–wrzesień wynosiły 1479,3 euro, a w prywatnym 1885,5 euro, co oznacza, że były one odpowiednio o 200,5 i 222,6 euro niższe od średniego wynagrodzenia mężczyzn.

  Przeciętne wynagrodzenie netto kobiet w sektorze publicznym w III kwartale wyniosło 941,8 euro, a w sektorze prywatnym – 831,9 euro, tj. pozostawało w tyle za dochodami mężczyzn odpowiednio o 113,7 i 126,3 euro.

  Kwestia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal przyciąga uwagę ekonomistów i socjologów, którzy próbują zrozumieć jej przyczyny i zmiany w czasie.

  Czytaj więcej: Kobiety cierpią za zamkniętymi drzwiami

  „Podczas gdy kobiety w znacznym stopniu dogoniły mężczyzn w kwestii wykształcenia i zmniejszyły lukę w doświadczeniu zawodowym (były to długo tradycyjne czynniki tłumaczące większość istniejących różnic w płacach), luka w wynagrodzeniach utrzymuje się” – pisze dr hab. Iga Magda badająca przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.

  Przeciętnie we wszystkich krajach UE kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale skala nierówności jest różna. Badania z 2016 r. skazały, że w UE kobiety zarabiały o 16,2% mniej niż mężczyźni (wg przeciętnych stawek godzinowych brutto).

  Największe rozbieżności występowały w Estonii (25,3%), Czechach (21,8%), Niemczech (21,5%), Wielkiej Brytanii (21,0%) i Austrii (20,1%). Najmniejsze różnice w zarobkach odnotowano w Rumunii (5,2%), we Włoszech (5,3%), w Luksemburgu (5,5%), Belgii (6,1%) i Polsce (7,2%).

  Opr. własne


  Na podst.: BNS, Lietuvos statistikos departamentas, gov.pl

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...

  Niemcy to nie lider, Mitteleuropa to nie Międzymorze

  Oby chodziło jedynie o Scholza, tego uczestnika antynatowskich, a więc prosowieckich burd za młodych lat! On tylko kontynuuje politykę złej sławy Russlandverstehera Schrödera, a także jego następczyni na stanowisku kanclerza, byłej enerdowskiej działaczki młodzieżowej Merkel. Zresztą wcześniej też nie...

  Napoleon Ciuksza „Waligóra” — żołnierz od „Kmicica” i „Łupaszki” (cz. 2)

  Czytaj więcej: Napoleon Ciuksza „Waligóra” — żołnierz od „Kmicica” i „Łupaszki” (cz. 1) Otoczenie nad jeziorem Narocz Rankiem 26 sierpnia polska delegacja z Burzyńskim na czele udała się do sowieckiego obozu, by omówić szczegóły akcji. Około południa akowski obóz nad jeziorem...