Więcej

  Rada zatwierdziła realizację projektu zwalczania barszczu Sosnowskiego

  Czytaj również...

  Barszcz Sosnowskiego to roślina niezwykle inwazyjna i niebezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi
  | Fot. vrsa.lt

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 30 października zatwierdzono projekt „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego w latach 2021–2023”.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przygotował cztery plany działania na rzecz niszczenia barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie w rejonie wileńskim (trzy plany – na ul. Žemynos, jeden – wzdłuż rzeczki Baronelė).

  W ramach projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do zniszczenia 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha. Grunty na terenach, które mają być porządkowane, stanowią własność państwa, a 1,46 ha terenów jest własnością prywatną. Niszczenie barszczu Sosnowskiego planuje się metodami mechanicznymi, chemicznymi i agrotechnicznymi.

  Wstępna wartość projektu sięga ponad 52 tys. euro. Z budżetu samorządu planuje się przeznaczyć ok. 16 tys. euro. Umowa ma być podpisana do końca 2020 r. Okres realizacji projektu po podpisaniu umowy – do 36 miesięcy.

  Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i obowiązkowo eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów. Mapa rozpowszechnienia barszczu Sosnowskiego w rejonie wileńskim: http://webmap.vrsa.lt/gresmes/.  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...