Więcej

  Rada zatwierdziła realizację projektu zwalczania barszczu Sosnowskiego

  Czytaj również...

  Barszcz Sosnowskiego to roślina niezwykle inwazyjna i niebezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi
  | Fot. vrsa.lt

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 30 października zatwierdzono projekt „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego w latach 2021–2023”.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przygotował cztery plany działania na rzecz niszczenia barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie w rejonie wileńskim (trzy plany – na ul. Žemynos, jeden – wzdłuż rzeczki Baronelė).

  W ramach projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do zniszczenia 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha. Grunty na terenach, które mają być porządkowane, stanowią własność państwa, a 1,46 ha terenów jest własnością prywatną. Niszczenie barszczu Sosnowskiego planuje się metodami mechanicznymi, chemicznymi i agrotechnicznymi.

  Wstępna wartość projektu sięga ponad 52 tys. euro. Z budżetu samorządu planuje się przeznaczyć ok. 16 tys. euro. Umowa ma być podpisana do końca 2020 r. Okres realizacji projektu po podpisaniu umowy – do 36 miesięcy.

  Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i obowiązkowo eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów. Mapa rozpowszechnienia barszczu Sosnowskiego w rejonie wileńskim: http://webmap.vrsa.lt/gresmes/.  Więcej od autora

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...