Rada zatwierdziła realizację projektu zwalczania barszczu Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to roślina niezwykle inwazyjna i niebezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi
| Fot. vrsa.lt

Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 30 października zatwierdzono projekt „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego w latach 2021–2023”.

Samorząd Rejonu Wileńskiego przygotował cztery plany działania na rzecz niszczenia barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I gminy Podbrzezie w rejonie wileńskim (trzy plany – na ul. Žemynos, jeden – wzdłuż rzeczki Baronelė).

W ramach projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do zniszczenia 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha. Grunty na terenach, które mają być porządkowane, stanowią własność państwa, a 1,46 ha terenów jest własnością prywatną. Niszczenie barszczu Sosnowskiego planuje się metodami mechanicznymi, chemicznymi i agrotechnicznymi.

Wstępna wartość projektu sięga ponad 52 tys. euro. Z budżetu samorządu planuje się przeznaczyć ok. 16 tys. euro. Umowa ma być podpisana do końca 2020 r. Okres realizacji projektu po podpisaniu umowy – do 36 miesięcy.

Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i obowiązkowo eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów. Mapa rozpowszechnienia barszczu Sosnowskiego w rejonie wileńskim: http://webmap.vrsa.lt/gresmes/.