Wiek nie jest przeszkodą w nauce i zdobywaniu nowych kompetencji

Znane powiedzenie „Na naukę nigdy nie jest za późno” w kontekście coraz doskonalszych technologii, a co za tym idzie – zmieniającego się w szybkim tempie życia, nabywa coraz szerszego znaczenia.

Nic dziwnego więc, że uczenie się przez całe życie jest coraz bardziej aktualne również w dziedzinie zawodowej. Jednak, jak podkreślają specjaliści, wymagania konkurencyjnego rynku pracy mogą się stać dla przedstawicieli starszego pokolenia trudnym czy nawet niemożliwym do pokonania wyzwaniem.

Rośnie liczba pracowników w starszym wieku

Według danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat, pod względem wskaźnika uczenia się przez całe życie Litwa wśród 28 krajów Unii Europejskiej zajmuje ósme miejsce od końca.
Osób w wieku od 25 do 64 lat, które się uczą przez całe życie, jest w naszym kraju zaledwie 5,9 proc., podczas gdy średnia unijna wynosi 10,9 procent. W ostatnim czasie na rynku pracy zaszły duże zmiany – coraz więcej jest na nim osób w starszym wieku, dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie warunków do nauki dla tych właśnie osób.
– Są to nadal aktywni, poszukiwani na rynku pracy ludzie, którym nierzadko trzeba się dostosowywać do potrzeb dnia dzisiejszego poprzez zmianę kwalifikacji czy zdobywanie nowych kompetencji. Posiadane nawyki cyfrowe umożliwiają w szerszym zakresie naukę przez całe życie – w naszych czasach doskonalenie się, utrzymanie się na rynku pracy bez umiejętności korzystania z technologii informacyjnych staje się po prostu niemożliwe – mówi Birutė Stanevičienė, ekspert ds. informowania zrzeszenia „Langas į ateitį” („Okno w przyszłość”).

Nabywają pewności siebie

Starsza część naszego społeczeństwa nie miała możliwości formalnego uczenia się nawyków cyfrowych – w odróżnieniu od młodego pokolenia, większość z nich to samoucy. Dlatego też pracownikom w starszym wieku niezwykle ważne jest zdobywanie i doskonalenie tych właśnie nawyków.
Organizowane w ramach projektu „Prisijungusi Lietuva” nieodpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych zarówno dla osób początkujących, jak też dla zaawansowanych użytkowników technologii informacyjnych i Internetu są odpowiedzią na powstające zapotrzebowania.
Co prawda, jak podkreśla rozmówczyni, nierzadko osoby w starszym wieku przed przystąpieniem do takowych szkoleń powstrzymuje nastawienie i obawy, że nie dadzą rady, nie nauczą się.
– Jednak ci, którzy się odważyli się, zdobyli więcej motywacji i pewności siebie – mówi B. Stanevičienė.

Prawdziwa pomoc dla pracujących lub poszukujących pracy

Organizowane obecnie w sposób zdalny nieodpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób zaawansowanych obejmują 11 różnego rodzaju programów, uczestnicy otrzymują więc nie tylko wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z Internetu i dzielić się ważną informacją, ale również – jak skutecznie zarządzać czasem z wykorzystaniem kalendarzy internetowych, korzystać z różnego rodzaju programów do korygowania fotografii, chmur internetowych, jak tworzyć blog, stronę internetową, sporządzać nowoczesne CV i in.
Te nawyki to nowe wartości zarówno w życiu codziennym, jak też – w działalności zawodowej.
„Mamy niemało przykładów, gdy po ukończeniu szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych osoby poszukujące pracy znalazły ją, bo z powodu braku wiedzy w tym akurat zakresie nie mogły jej znaleźć wcześniej” – podkreśla B. Stanevičienė.
Osoby chętne udziału w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób zaawansowanych proszone są o rejestrację pod nr tel. + 370 620 20 961 oraz na e-mail: mokymai@vipt.lt. Formularz rejestracji można wypełnić na prisijungusi.lt.

O projekcie „Prisijungusi Lietuva” (www.prisijungusi.lt)

Celem projektu jest zachęcanie mieszkańców Litwy do zdobywania nawyków potrzebnych do efektywnego, wszechstronnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz aktywnego udziału w tej działalności wspólnot lokalnych.
Projekt realizuje Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wespół z partnerami: zrzeszeniem „Langas į ateitį” („Okno w przyszłość”), Służbą Regulacji Łączności Republiki Litewskiej, Litewską Narodową Biblioteką im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej.


Zam. 2302