Więcej

  Święty Mikołaj z Częstochowy w szkołach rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  W poprzednich latach ks. Ryszard Umański jako Święty Mikołaj zawsze przybywał ze swoimi Aniołami do rejonu wileńskiego
  | Fot. vrsa.lt

  Ani epidemia, ani kwarantanna nie zatrzymały akcji dobroczynnej, zainicjowanej przed sześcioma laty przez ks. Ryszarda Umańskiego z parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podjęło się kontynuacji misji wspierania rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich i zorganizowało akcję „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”.

  Pięć lat temu została zawarta umowa o współpracy między gminą Mickuny a podczęstochowską gminą Poraj. To nie jest zwykła akcja, tylko aktywna współpraca międzyludzka, której rezultatem są organizowane dla dzieci wyjazdy do Polski oraz wspomniana akcja bożonarodzeniowa.

  W związku z sytuacją epidemiczną ks. Ryszard Umański nie mógł jak zwykle zawitać jako Święty Mikołaj ze swoimi Aniołami i obdarzyć dzieci prezentami bezpośrednio. W tym roku została organizowana zbiórka darów rzeczowych, w szkołach zbierano tylko słodycze oraz książki o tematyce historyczno-patriotycznej. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z Częstochowy przeprowadziło też zbiórkę środków pieniężnych.

  Dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin, starostów oraz firm z Częstochowy i jej okolic ogółem zebrano artykuły i utworzono ok. 2500 paczek, które zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom zamieszkującym Mickuny i pobliskie gminy. Prezenty otrzymają uczniowie gimnazjów: w Mickunach, im. św. J. Bosko w Jałówce, im. S. Batorego w Ławaryszkach, im. S. Moniuszki w Kowalczukach, w Rukojniach, im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, a także szkół podstawowych im. C. Miłosza w Pakienie, w Szumsku, w Kiwiszkach oraz szkoły początkowej w Grygajciach. Tradycyjnie prezenty otrzymają dzieci ze żłobków-przedszkoli w Mickunach i Ławaryszkach oraz przedszkola w Kowalczukach.

  Dostarczono też dary żywnościowe, które będą przekazane osobom potrzebującym oraz emerytom mieszkającym w gminach Mickuny, Rukojnie, Kowalczuki oraz w gminie Jaszuny (rejon solecznicki).


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...