Święty Mikołaj z Częstochowy w szkołach rejonu wileńskiego

W poprzednich latach ks. Ryszard Umański jako Święty Mikołaj zawsze przybywał ze swoimi Aniołami do rejonu wileńskiego
| Fot. vrsa.lt

Ani epidemia, ani kwarantanna nie zatrzymały akcji dobroczynnej, zainicjowanej przed sześcioma laty przez ks. Ryszarda Umańskiego z parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podjęło się kontynuacji misji wspierania rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich i zorganizowało akcję „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”.

Pięć lat temu została zawarta umowa o współpracy między gminą Mickuny a podczęstochowską gminą Poraj. To nie jest zwykła akcja, tylko aktywna współpraca międzyludzka, której rezultatem są organizowane dla dzieci wyjazdy do Polski oraz wspomniana akcja bożonarodzeniowa.

W związku z sytuacją epidemiczną ks. Ryszard Umański nie mógł jak zwykle zawitać jako Święty Mikołaj ze swoimi Aniołami i obdarzyć dzieci prezentami bezpośrednio. W tym roku została organizowana zbiórka darów rzeczowych, w szkołach zbierano tylko słodycze oraz książki o tematyce historyczno-patriotycznej. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z Częstochowy przeprowadziło też zbiórkę środków pieniężnych.

Dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin, starostów oraz firm z Częstochowy i jej okolic ogółem zebrano artykuły i utworzono ok. 2500 paczek, które zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom zamieszkującym Mickuny i pobliskie gminy. Prezenty otrzymają uczniowie gimnazjów: w Mickunach, im. św. J. Bosko w Jałówce, im. S. Batorego w Ławaryszkach, im. S. Moniuszki w Kowalczukach, w Rukojniach, im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, a także szkół podstawowych im. C. Miłosza w Pakienie, w Szumsku, w Kiwiszkach oraz szkoły początkowej w Grygajciach. Tradycyjnie prezenty otrzymają dzieci ze żłobków-przedszkoli w Mickunach i Ławaryszkach oraz przedszkola w Kowalczukach.

Dostarczono też dary żywnościowe, które będą przekazane osobom potrzebującym oraz emerytom mieszkającym w gminach Mickuny, Rukojnie, Kowalczuki oraz w gminie Jaszuny (rejon solecznicki).