Cztery kraje wezmą udział w projekcie MEW@

Pandemia nie zatrzyma młodzieży. Realizację międzynarodowego projektu MEW@ — „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa” — rozpoczęło Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Projekt ma pełnić rolę kulturowego pomostu za pośrednictwem internetu. W tym roku w projekcie biorą udział szkoły z czterech krajów.

Projekt ma angażować młodzież do wymiany doświadczeń i lokalnych zwyczajów
| Fotomontaż Ignacy Skrobia Jaworski

„W projekcie uczniowie każdego z krajów (W. Brytania, USA, Polska, Litwa — przyp. red.) będą mogli porozmawiać o swoich miejscowych tradycjach i obyczajach. To ważne, aby młodzież miała ze sobą kontakt” — dla „Kuriera Wileńskiego” opowiada o założeniach projektu koordynator Krystyna Masalska.

Krystyna Masalska jest też inicjatorką i pomysłodawczynią projektu. W planach jest poszerzenie listy uczestników.

„W następnym roku chcielibyśmy wciągnąć do projektu więcej szkół, aby więcej uczniów czerpało z niego korzyści” — dzieli się z „Kurierem Wileńskim” planami na przyszłość Masalska.

Projekt koordynują starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska i metodyk języka litewskiego Anna Mackel wraz z grupą na Facebooku Polska Szkoła Wirtualna na Litwie.

Projekt, którego uczestnikami mogą być uczniowie i ich nauczyciele — koordynatorzy — jest skierowany do szkół polskich i polonijnych na całym świecie.

 Do tej pory do udziału w projekcie zgłosiły się:  

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham, W. Brytania — koordynuje Monika Bernat;

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, USA — koordynuje Elżbieta Berkowicz;

Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku, Polska — koordynuje Stefan Wieczorek;

Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rejon wileński, Litwa — koordynuje Ilona Masiewicz.

Projekt potrwa od grudnia 2020 r. do marca 2021 r., będzie obejmował 5 etapów, podczas których uczniowie różnych placówek nie tylko zapoznają się i nawiążą kontakt on-line, ale też wymienią się informacją edukacyjną.

12 grudnia bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie online, które miało charakter zapoznawczy. Po raz pierwszy spotkali się koordynatorzy projektu z różnych zakątków świata.

Zostały omówione szczegóły projektu, wymieniono się informacją o placówkach i ustalona data następnego spotkania.

Mamy nadzieję, że projekt wniesie wiele pozytywnych doświadczeń w trudnym czasie pandemii, a rozwijany w przyszłości będzie mógł służyć integracji polskich środowisk szkolnych z różnych stron świata.

Inf. własne