Więcej

  Cztery kraje wezmą udział w projekcie MEW@

  Czytaj również...

  Pandemia nie zatrzyma młodzieży. Realizację międzynarodowego projektu MEW@ — „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa” — rozpoczęło Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Projekt ma pełnić rolę kulturowego pomostu za pośrednictwem internetu. W tym roku w projekcie biorą udział szkoły z czterech krajów.

  Projekt ma angażować młodzież do wymiany doświadczeń i lokalnych zwyczajów
  | Fotomontaż Ignacy Skrobia Jaworski

  „W projekcie uczniowie każdego z krajów (W. Brytania, USA, Polska, Litwa — przyp. red.) będą mogli porozmawiać o swoich miejscowych tradycjach i obyczajach. To ważne, aby młodzież miała ze sobą kontakt” — dla „Kuriera Wileńskiego” opowiada o założeniach projektu koordynator Krystyna Masalska.

  Krystyna Masalska jest też inicjatorką i pomysłodawczynią projektu. W planach jest poszerzenie listy uczestników.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „W następnym roku chcielibyśmy wciągnąć do projektu więcej szkół, aby więcej uczniów czerpało z niego korzyści” — dzieli się z „Kurierem Wileńskim” planami na przyszłość Masalska.

  Projekt koordynują starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska i metodyk języka litewskiego Anna Mackel wraz z grupą na Facebooku Polska Szkoła Wirtualna na Litwie.

  Projekt, którego uczestnikami mogą być uczniowie i ich nauczyciele — koordynatorzy — jest skierowany do szkół polskich i polonijnych na całym świecie.

   Do tej pory do udziału w projekcie zgłosiły się:  

  Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham, W. Brytania — koordynuje Monika Bernat;

  Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, USA — koordynuje Elżbieta Berkowicz;

  Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku, Polska — koordynuje Stefan Wieczorek;

  Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rejon wileński, Litwa — koordynuje Ilona Masiewicz.

  Projekt potrwa od grudnia 2020 r. do marca 2021 r., będzie obejmował 5 etapów, podczas których uczniowie różnych placówek nie tylko zapoznają się i nawiążą kontakt on-line, ale też wymienią się informacją edukacyjną.

  12 grudnia bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie online, które miało charakter zapoznawczy. Po raz pierwszy spotkali się koordynatorzy projektu z różnych zakątków świata.

  Zostały omówione szczegóły projektu, wymieniono się informacją o placówkach i ustalona data następnego spotkania.

  Mamy nadzieję, że projekt wniesie wiele pozytywnych doświadczeń w trudnym czasie pandemii, a rozwijany w przyszłości będzie mógł służyć integracji polskich środowisk szkolnych z różnych stron świata.

  Inf. własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...