Wkrótce konferencja nt. kondycji kultury polonijnej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza na Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego, które odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2020 roku w Domu Polonii w Pułtusku.

Plakat promocyjny Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego
| Graf. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o kondycję polonijnej kultury wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach osiedlenia Polaków na całym świecie — oraz określenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii w ich nowych ojczyznach w XXI wieku.

Uczestnicy i prelegenci

Uczestnicy forum przedyskutują znaczenie polonijnych instytucji kultury i ruchów artystycznych w utrwalaniu i pobudzaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków zamieszkałych poza granicami Polski, ale identyfikujących się ze swoją ojczyzną.

Zaproszeni prelegenci/paneliści podejmą się również określeniu roli mediów i szkół polonijnych w promocji polskiej kultury w środowiskach polonijnych za granicą — w krajach europejskich, w obu Amerykach oraz w Australii.

Tematy

Tematem obrad będzie także rola kultury i jej wybitnych przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej pozytywnego wizerunku w świecie.

W trakcie Forum zostanie otwarta wystawa rzeźb Michała Jackowskiego — wybitnego polskiego rzeźbiarza młodego pokolenia, którego działa — o najwyższym poziomie artystycznym, prezentowane były już w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, będąc żywym świadectwem ważnej pozycji polskiej sztuki nowoczesnej w krwioobiegu sztuki światowej w XXI wieku.

Na żywo, w samym zamku oraz za pośrednictwem internetu, w forum weźmie udział ponad 20 uczestników/panelistów ze wszystkich kontynentów.

Wybitni prowadzący

Forum poprawadzi m.in. prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, specjalista w dziedzinie sztuki polskiej na emigracji, członek Rady Krajowej Stowrzyszenia „Wspólnota Polska” i kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK.

Współprowadzić będzie też mgr Mariusz Grudzień, prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Polonijna Agencja Informacyjna