Wilno wzywa wolontariuszy do walki z COVID-19

Miasto stołeczne wzywa wolontariuszy do walki z pandemią koronawirusa. Przez nadzwyczajne warunki pracy brakuje w szpitalach niemedycznego personelu. Nie jest potrzebne do tego wykształcenie specjalistyczne.

Grupa zrzeszająca ochotników do walki z COVID-19 przybrała nazwę „Legionu Gedymina” nawiązując do dziedzictwa Wilna
| Fot. vilnius.lt

Władze miasta podkreślają, że potrzebna pomoc nawet w takich prozaicznych czynnościach, jak noszenie badań, karmienie pacjentów, dbanie o warunki sanitarne pomieszczeń czy przenoszenie dostaw leków i sprzętu.

Uprzedza się, że należy być przygotowanym do niełatwych warunków fizycznych i psychologicznych — jest to praca w samym epicentrum zakażeń, a napięcie nie sprzyja atmosferze pracy.

Tydzień temu w pierwszej kolejności do wolontariatu zgłosiły się organizacje wychowawcze, strzelcy i harcerze. Pomimo to, wolontariuszy wciąż brakuje.

Pomoc potrzebna jest też w zakresie rozwożenia żywności dla seniorów oraz w reagowaniu na bieżące mikrokryzysy.

Więcej informacji dla chętnych można znaleźć tutaj.

Opr. własne


Na podst.: VMS, LR SAM