Podwójne obywatelstwo – dla wszystkich dzieci, które nabyły obywatelstwo litewskie w chwili urodzenia

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o obywatelstwie Republiki Litewskiej. Zgodnie z nowelizacją wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia będą miały prawo do podwójnego obywatelstwa.

Według dotychczasowego prawa tylko niewielkie grono osób miało prawo do podwójnego obywatelstwa
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Podwójne obywatelstwo: nastąpi wreszcie przełom?

Od nowego roku nieletni, którzy nabyli obywatelstwo Republiki Litewskiej w chwili urodzenia, będą mogli zachować także obywatelstwo innego państwa – niezależnie od tego, kiedy je uzyskali – w chwili urodzenia czy w późniejszym okresie, do momentu ukończenia 18 lat.

„Wejście w życie tej ustawy pozwoli obywatelom Litwy samodzielnie zdecydować, którego państwa chcą być obywatelami. Ta kwestia pozostaje aktualna również, gdy rodzice opuszczają Litwę. Mamy wiele przykładów, kiedy młodzi ludzie, którzy dorastali w innych krajach, chcą wrócić i odzyskać obywatelstwo naszego państwa” – mówi minister spraw wewnętrznych, Agnė Bilotaitė.

Do tej pory tylko te dzieci, które nabyły wielokrotne obywatelstwo w momencie urodzenia, miały prawo do posiadania paszportów dwóch państw.

Osoby, które uzyskają podwójne obywatelstwo do 18 roku życia, będą mogły je zachować do osiągnięcia pełnoletności. Osoby, które nabywszy litewskie obywatelstwo w chwili urodzenia utracą je później na rzecz innego państwa, będą mogły je odzyskać wypełniając odpowiedni wniosek w urzędzie migracyjnym.

Uzyskanie obywatelstwa państwa innego niż Litwa wciąż będzie pociągać za sobą obowiązek powiadomienia Departamentu Migracji lub urzędu konsularnego Republiki Litewskiej w ciągu 2 miesięcy.


Na podst.: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej RL, BNS