Wchodzi w życie zakaz palenia na balkonach

Od piątku na terenie Litwy zaczyna obowiązywać zakaz palenia na balkonach budynków mieszkalnych w przypadku, gdy przynajmniej jeden mieszkaniec wniesie sprzeciw.

Kobieta paląca papierosa
| Fot. Raul Miranda, Unsplash

Czytaj więcej: Sejm zakazał palenia na balkonach budynków mieszkalnych

„Zakaz będzie obowiązywał w budynku mieszkalnym wtedy, gdy co najmniej jeden mieszkaniec złoży sprzeciw w urzędzie gminy swojego miejsca zamieszkania” – poinformowała rzeczniczka MSW Bożena Zaborowska-Zdanowicz.

W takiej sytuacji oznaczenia o zakazie palenia na balkonach będą musiały zostać umieszczone obok lub wewnątrz budynku mieszkalnego. Odpowiedzialny za to będzie administrator budynku, wspólnota mieszkaniowa lub samorząd.

W przypadku braku oficjalnego sprzeciwu, palacze będą musieli zadbać o to, aby dym nie przedostawał się do pomieszczeń innych mieszkańców budynku.

W przypadku naruszenia przepisów o zakazie palenia, właściciel balkonu, na którym palone były papierosy będzie zobowiązany do dostarczenia urzędnikom danych palacza (nazwisko i adres zamieszkania), a jeśli odmówi – zostanie ukarany grzywną.

Kary dla palaczy i właścicieli

Osobie, która pali na balkonie w budynku z zakazem palenia grozić będzie ostrzeżenie lub grzywna w wysokości od 20 do 50 euro, a w przypadku wielokrotnego naruszenia – od 50 do 90 euro. Właścicielom lokali, którzy odmówią podania danych osoby palącej, grozi grzywna w wysokości od 30 do 60 euro, a w przypadku ponownego naruszenia – od 60 do 120 euro.

„Właściciel ma obowiązek wskazać osobę, która dopuściła się naruszenia (przepisów – przyp. red.) w jego mieszkaniu. Jeśli właściciel nie poda nazwiska – zostanie ukarany. Jeśli wskaże sprawcę, będzie ukarany tylko on” – wyjaśnia Ramūnas Matonis, rzecznik Departamentu Policji.

Komisarz generalny policji Renatas Požėla poinformował jednocześnie, że funkcjonariusze nie będą traktować priorytetowo naruszeń palenia na balkonach. Mieszkańcy będą zobowiązani samodzielnie je rejestrować i dostarczać policji dowodów naruszenia, aby funkcjonariusze nie musieli przyjeżdżać na miejsce zdarzenia.

Protokoły naruszeń będą mogły być sporządzane nie tylko przez policję, ale także przez funkcjonariuszy administracji miejskiej.

Rozszerzony zakaz palenia

Dłoń trzymająca zapalony papieros
| Fot. Ignacy Skrobia-Jaworski

Sejm przyjął zmiany w ustawie dot. palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych na początku października 2020 r. Zostały zainicjowane przez byłego ministra zdrowia Aurelijusa Verygę i 13 innych posłów na Sejm.

Nowelizacja zakazuje także palenia podczas zawodów sportowych lub innych imprez plenerowych, w obrębie zadaszonych przystanków komunikacji miejskiej, placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych punktów gastronomicznych.

Zakaz ten nie będzie dotyczył specjalnie wyznaczonych stref dla palących.

Od 2007 roku na Litwie obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych, barach, klubach, dyskotekach i innych lokalach usługowych.


Na podst.: BNS, Samorząd Miasta Wilno