Więcej

  Dobiegł końca kolejny udany międzynarodowy projekt

  Czytaj również...

  W 2018 r. w ramach projektu „Inteligentny Samorząd – Change The Game” ustanowiono rekord Guinnessa w prowadzeniu największej międzynarodowej lekcji o nowych technologiach
  | Fot. mat.pras.

  21 grudnia ub.r. nastąpił finał projektu „Inteligentny Samorząd – Change the Game”, realizowanego od początku roku szkolnego przez samorządy i szkoły w Polsce i na Litwie. Do projektu dołączyły dziesiątki samorządów w Polsce i 20 gmin z rejonu wileńskiego.

  W tym roku młodzież dokonywała pomiarów zanieczyszczeń powietrza w miejscu swojego zamieszkania. Kluczowe było zaproponowanie przez uczestników własnych cyfrowych metod prezentacji i atrakcyjnych wizualizacji pokazujących, jak zmieniały się zmierzone wartości parametrów środowiskowych w czasie. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy w formie 2,5-minutowego filmu zawierającego informację o miejscu dokonywania pomiarów oraz metodzie wizualizacji dokonanych pomiarów.

  W ramach projektu w tym roku uczniowie za pomocą nowoczesnego pyłomierza Dust Air, opracowanego przez polski Główny Instytut Górnictwa, badali jakość powietrza w swoich miejscowościach
  | Fot. mat.pras.

  Jury oceniało prawie 40 materiałów konkursowych. Przyznano dwie nagrody główne i dwie nagrody specjalne, po jednej w Polsce i na Litwie. Wyróżniona została Szkoła Podstawowa im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, do której już niedługo w ramach nagrody trafi moduł edukacyjny do nauki elektroniki i programowania micro:bit. Z kolei laureatką nagrody głównej po stronie litewskiej zostało Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Do tej polskiej szkoły niedługo trafi nagroda – 15 mikrokontrolerów do wyposażenia szkolnego laboratorium.

  Organizatorami projektu są Fundacja „ArchitectsPL” ze Szczytna oraz polski Urząd Komunikacji Elektronicznej. Po stronie litewskiej do projektu dołączył Samorząd Rejonu Wileńskiego, a wraz z nim 20 polskich szkół z rejonu wileńskiego.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...