Więcej

  Dobiegł końca kolejny udany międzynarodowy projekt

  Czytaj również...

  W 2018 r. w ramach projektu „Inteligentny Samorząd – Change The Game” ustanowiono rekord Guinnessa w prowadzeniu największej międzynarodowej lekcji o nowych technologiach
  | Fot. mat.pras.

  21 grudnia ub.r. nastąpił finał projektu „Inteligentny Samorząd – Change the Game”, realizowanego od początku roku szkolnego przez samorządy i szkoły w Polsce i na Litwie. Do projektu dołączyły dziesiątki samorządów w Polsce i 20 gmin z rejonu wileńskiego.

  W tym roku młodzież dokonywała pomiarów zanieczyszczeń powietrza w miejscu swojego zamieszkania. Kluczowe było zaproponowanie przez uczestników własnych cyfrowych metod prezentacji i atrakcyjnych wizualizacji pokazujących, jak zmieniały się zmierzone wartości parametrów środowiskowych w czasie. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy w formie 2,5-minutowego filmu zawierającego informację o miejscu dokonywania pomiarów oraz metodzie wizualizacji dokonanych pomiarów.

  W ramach projektu w tym roku uczniowie za pomocą nowoczesnego pyłomierza Dust Air, opracowanego przez polski Główny Instytut Górnictwa, badali jakość powietrza w swoich miejscowościach
  | Fot. mat.pras.

  Jury oceniało prawie 40 materiałów konkursowych. Przyznano dwie nagrody główne i dwie nagrody specjalne, po jednej w Polsce i na Litwie. Wyróżniona została Szkoła Podstawowa im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, do której już niedługo w ramach nagrody trafi moduł edukacyjny do nauki elektroniki i programowania micro:bit. Z kolei laureatką nagrody głównej po stronie litewskiej zostało Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Do tej polskiej szkoły niedługo trafi nagroda – 15 mikrokontrolerów do wyposażenia szkolnego laboratorium.

  Organizatorami projektu są Fundacja „ArchitectsPL” ze Szczytna oraz polski Urząd Komunikacji Elektronicznej. Po stronie litewskiej do projektu dołączył Samorząd Rejonu Wileńskiego, a wraz z nim 20 polskich szkół z rejonu wileńskiego.


  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...