Trwa spis ludności. Poinformuj o swojej narodowości, języku i religii!

15 stycznia rozpoczęło się badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i religii mieszkańców Litwy. Powyższe informacje można przekazać Departamentowi Statystyki wypełniając ankietę online.

Dłonie starszej osoby piszące na komputerze
Wypełniając ankietę internetową upewnimy się, że państwo posiada prawidłowe dane na temat naszej narodowości
| Fot. Pixabay

Czytaj więcej: Polko, Polaku! Sprawdź, czy masz wpis o narodowości!

W ramach powszechnego spisu ludności mieszkańcy zostaną zapytani o narodowość, język ojczysty, jakie inne języki znają oraz jaką wyznają religię.

Tym razem jednak spis będzie się różnił od poprzednich. Po raz pierwszy rachmistrzowie z ankietami nie zapukają do naszych drzwi – wszystkie dane zostaną automatycznie pobrane z oficjalnych rejestrów i państwowych systemów danych. 

Wypełnij ankietę uzupełniającą!

Zważając na częsty brak danych o narodowości, ale też zdecydowany brak danych o wyznaniu i znajomości języków w rejestrach państwowych, Departament Statystyki uruchomił specjalną ankietę, która ma na celu zebranie danych o składzie narodowościowym mieszkańców, wyznawanej wierze, języku ojczystym i innych umiejętnościach językowych. 

Osoby, chcące wypełnić ankietę mogą zrobić to na stronie https://surasymas.stat.gov.lt/ podając przy logowaniu swój osobisty numer identyfikacyjny (lit. asmens kodas) oraz numer dokumentu tożsamości. 

Ankieta obejmuje tylko 4 pytania, a jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Jest to jednak ważny krok ku temu, aby tegoroczny spis ludności możliwie jak najwierniej odzwierciedlił skład narodowościowy i językowy Litwy.

Okno logowania do ankiety uzupełniającej do spisu narodowości Litwy
Aby wypełnić ankietę, wystarczy podać swój numer identyfikacyjny i numer dokumentu

Ankieta jest dostępna w internecie i może ją wypełnić każdy chętny mieszkaniec Litwy do 17 lutego.

W celu zapewnienia jakości i reprezentatywności wyników badania statystycznego, po zakończeniu ankiety internetowej planuje się wyłonić z ewidencji ludności ok. 40 tys. mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w badaniu online.

Pracownicy Departamentu Statystyki skontaktują się z tymi mieszkańcami telefonicznie bądź, w zależności od sytuacji, przybędą do ich domów z ankietami. 

Do zainicjowania ankiety przyczyniły się m.in. starania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która organizowała panele dyskusyjne i spotkania ze specjalistami Departamentu Statystyki, zwracając uwagę, że nowy tryb spisu ludności może nie odzwierciedlać prawdziwych danych o składzie narodowościowym kraju.

Półtora setki narodowości

Według danych ostatniego spisu ludności przeprowadzonego w 2011 r. na Litwie mieszkały osoby 154 narodowości, a co trzeci mieszkaniec kraju wskazał, że włada co dwoma językami obcymi. Mieszkańcy Litwy należeli do 59 różnych wspólnot wyznaniowych.

Wyniki przeprowadzonego 10 lat temu spisu wskazują, że Litwini stanowili 84,2% mieszkańców kraju, Polacy – 6,6%, Rosjanie – 5,8%, Białorusini – 1,2%, Ukraińcy – 0,5%, a osoby innych narodowości – 0,6%.

W ramach ostatniego badania jedynie 77,1% Polaków zamieszkujących Litwę wskazało język polski jako język ojczysty.

Zarówno podczas poprzedniego spisu, jak i w ramach tegorocznego badania, jest możliwe wskazanie dwóch języków ojczystych. W 2011 r. języki litewski i polski wybrało 19% mieszkańców, a język polski i rosyjski 14,4% osób zamieszkujących Litwę.


Na podst.: BNS, EFHR, Lietuvos statistika