W 2020 r. w gminie Mickuny piękniały osiedla i tereny rekreacyjne

Cieszymy się, że rośnie liczba mieszkańców gminy Mickuny. Nadal będziemy się starali tworzyć wizerunek atrakcyjnego miejsca do życia – zapewnia starosta gminy Renata Mickiewicz
| Fot. vrsa.lt

Koniec roku to dobra okazja do podsumowania wykonanych prac i przedstawienia planów na nadchodzący rok – mówi Renata Mickiewicz, starosta Mickun, ciesząc się, że w 2020 rr. wykonano niemało znaczących prac, które uatrakcyjniły osiedla gminy.

W 2020 r. w gminie Mickuny całkowita długość nowej i zrekonstruowanej nawierzchni asfaltobetonowej wyniosła około 11 km. Z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg (PURD) wydano ponad 250 tys. euro, które posłużyły do uporządkowania: ul. Viktariškių we wsi Wiktoryszki, ul. Dėdoniškių we wsi Dziedoniszki, ul. Pirties w miasteczku Mickuny i ul. Tėviškės we wsi Dziewoniszki. Ułożono nie tylko nowy asfalt, lecz także odnowiono krawężniki (m.in. na wspomnianej ul. Tėviškes). Oprócz tego, po otrzymaniu dodatkowo ponad 220 tys. euro ze środków PURD, wybrukowano ul. Mokyklos we wsi Kojrany. Ukończono pierwszy etap rekonstrukcji chodnika przy ul. Jaunimo w miasteczku Mickuny.

Wiele znaczących prac wykonano również w ramach rządowego programu walki z COVID-19. W zakresie infrastruktury wykonano ponadto szczególnie ważne prace przy oświetleniu ulicznym. Łącznie w 2020 r. udało się zainstalować oświetlenie na pięciu odcinkach ulic gminy, na co wydano ponad 70 tys. euro.

W 2020 r. został uporządkowany staw w Mickunach – wykonano remont skarpy-zapory stawu, mostku i krat, co kosztowało ponad 16 tys. euro. Uporządkowano też otoczenie stawu – ustawiono ławki do odpoczynku oraz kosze na śmieci.

Nieco inny rodzaj terenu rekreacyjnego – ku radości dzieci – urządzono we wsi Osiniki I. Na wybudowanym placu zabaw już się bawią i radują dzieci z okolicy.

W 2020 r. wykonano wiele prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych. Takie prace wykonywano we wsiach: Gajduny, Możejki, Kojrany, Skajstery, Tawrija, Łynki, Osieniki, Wołowszczyzna. Prace były konieczne, ponieważ wysłużone i przestarzałe urządzenia melioracyjne przyczyniają się do niszczenia gleby. Prace konserwacyjne rowów melioracyjnych pozwolą stworzyć lepsze warunki dla rolnictwa, zachować i zwiększyć żyzność gleb.

W tym roku, zgodnie z prośbą mieszkańców, na nowych cmentarzach w Gajlunach i Mickunach urządzono studnie. Na cmentarzach we wsiach Paluliszki i Skajstery zbudowano nowe ogrodzenia, została uporządkowana okolica.

– Cieszymy się, że rośnie liczba mieszkańców gminy Mickuny. Nadal będziemy się starali tworzyć wizerunek atrakcyjnego miejsca do życia – podsumowuje starosta Renata Mickiewicz. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego także jest zadowolona z piękniejących osiedli i wdzięczności mieszkańców. Niedawno do władz rejonu wileńskiego dotarł list z podziękowaniami od członków zarządu wspólnoty wiejskiej w Mickunach, w którym dziękowali samorządowi i staroście Mickun za pracę wykonaną na rzecz gminy Mickuny.