Warto pospieszyć z renowacją swojego bloku!

Odnowiony blok mieszkalny w Zarasai
| Fot. archiwum BETA

Pomimo trudności związanych z kwarantanną, w ubiegłym roku odnowiono ponad 300 budynków w ramach Programu Modernizacji Domów Wielomieszkaniowych — informuje Agencja Oszczędzania Energii Mieszkaniowej (lit. Būsto energijos taupymo agentūra, BETA).

W ciągu ostatnich ośmiu lat odnowiono ponad 2600 bloków mieszkalnych. Dziś około stu tysięcy rodzin mieszka w odnowionych blokach, w których średnio oszczędza się 50-70 procent energii cieplnej. Prace się nie kończą, obecnie na Litwie trwa modernizacja jeszcze 1551 domów wielomieszkaniowych.

„Liczba zmodernizowanych w 2020 roku bloków pokazuje, że kwarantanna miała wpływ na renowację, ale jej nie zatrzymała. W ubiegłym roku warunki pracy były inne, niż zwykle, co spowodowało pewne trudności. Gdy Ministerstwo Środowiska ogłosiło nowy nabór wniosków na modernizację bloków, zauważono, że pandemia utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia mieszkańcom budynków mieszkalnych zebranie i podjęcie odpowiednich decyzji. W związku z tym podjęto decyzję o odroczeniu terminu składania wniosków na późniejszy okres” — zauważa dyrektor BETA Valius Serbenta.

Wydłużony termin składania wniosków

To dobry czas dla tych, którzy chcą poddać swój blok renowacji — termin składania wniosków został przedłużony ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców bloków i dłuższego podejmowania decyzji w okresie kwarantanny.

W roku 2020 w Wilnie odnowiono 13 bloków, czyli o dwa mniej, niż w roku 2019. Do piątki samorządów, w których odnowiono najwięcej bloków, wchodzi Kłajpeda — 28 odnowionych domów wielomieszkaniowych, Kowno — 21, rejon janowski — 17, Połąga — 17, rejon malacki — 15.

Wnioski na renowację bloków mogą składać samorządy, zarządcy obiektów wspólnego użytku domu wielomieszkaniowego oraz wyznaczeni przez samorząd administratorzy programu zwiększania wydajności energetycznej. Zgodnie z Programem Odnowy (Modernizacji) Domów Wielomieszkaniowych wnioski będą przyjmowane do 1 czerwca 2021 roku.

Renowacja jest wspierana przez państwo — są pokrywane wszystkie koszty przygotowania projektu renowacji bloku, administrowania i nadzoru technicznego budowy, także zwraca się 30 procent kosztów środków oszczędzania energii. Mieszkańcy, mający niskie dochody, mogą liczyć na pokrycie w 100 procentach kosztów, jakie powinni ponieść na rzecz wdrożenia projektu renowacji.

Wnioski o renowację są składane w Agencji Oszczędzania Energii Mieszkaniowej (BETA) bezpośrednio (są przyjmowane także w oddziałach regionalnych) lub za pośrednictwem poczty i usług kurierskich.

Więcej informacji można uzyskać na bezpłatnej telefonicznej infolinii pod numerem: 8 800 200 12.


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zam. 2311