Garść statystyk Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego

W ubiegłym roku zarejestrowano 305 zawartych małżeństw, podczas gdy w 2019 r. liczba ta była nieco wyższa: 356.
| Fot. canva.com

Początek nowego roku to dobra okazja do przyjrzenia się tendencjom minionego 2020 r. i podliczenia, w jakim stopniu rozwinął się rejon wileński – ile dzieci się urodziło, jakie są najpopularniejsze imiona dla noworodków, ile par wymieniło obrączki podczas trudnego okresu pandemii.

Wskaźniki urodzeń rosną

W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono 973 akty urodzenia, w tym 105 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Większość dzieci urodziła się w takich krajach, jak: Wielka Brytania (32), Irlandia (13), Norwegia (10), Niemcy (7), Polska, Stany Zjednoczone i Hiszpania (po 4).

Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Porównując statystyki z ubiegłego roku, zauważa się tendencję, że z roku na rok rodzi się coraz więcej chłopców. Jeśli w 2019 r. na 893 urodzonych dzieci 455 to chłopcy (438 dziewczynek), to w 2020 r. urodziło się 516 chłopców i 457 dziewczynek.

Cieszy też to, że w 2020 r. zarejestrowano aż 18 par bliźniaków. Najwięcej (4 pary) bliźniaków urodziło się w gminie Awiżenie, 3 pary bliźniaków przyszły na świat w gminie Pogiry i po 2 pary w gminach Rzesza i Zujuny. W sumie urodziło się 7 par tej samej płci i 11 par bliźniaków różnej płci.

Tendencja nadawania imion

Wybór imienia dla dziecka jest dziś uważany za jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmuje się w rodzinie. Zdaniem specjalistów z Urzędu Stanu Cywilnego tendencja nadawania imion pozostaje podobna do 2019 r. W ciągu roku znaczących zmian nie było.

Najpopularniejsze imiona nadane chłopcom w 2020 r. to podobnie jak w 2019 r.: Dominik, Dominykas, Daniel, Gabriel, Gabrielius, Adrian, Adrianas, Adam, Adomas, Mark, Markas, Lukas, Łukasz, Jan, Jonas, Aleksandr, Augustas, Augustyn, Nikita, Motiejus, Oskar, Dawid, Kajus, Jokūbas i Benas. Wymienione imiona nadawano po 5–15 razy.

Pierwsze miejsce wśród imion dziewcząt od lat zajmuje Emilia. W 2020 r. to imię w rejonie wileńskim otrzymało 19 dziewcząt. 13 dziewcząt otrzymało imię Amelia. Inne popularne imiona to Sofia (11) i Olivia (8). Imiona: Kornelia, Elija, Liepa, Milana, Ieva, Evelina, Nikolė, Adelia, Patricija, Kamilė, Paulina były nadawane dzieciom od 4 do 7 razy.

Jak co roku rodzice wybierają nie tylko popularne, lecz także rzadziej spotykane imiona. W 2020 r. z rzadkich imion nadanych dziewczętom można wyróżnić: Aglaja, Alatėja, Amyra, Anisija, Deira, Karmelita, Uldė, Vėja, Dabria, Raja, Viviana, Bazilė, Mėja, Tautvilė. Rzadkie imiona nadane chłopcom to: Aušvilas, Baltys, Vydūnas, Timas, Vivianas, Vitor, Orionas, Saimonas.

Nie zniknęła tendencja do nadawania tradycyjnych imion, takich jak: Ana, Barbora, Elena, Katažina, Milda, Julija, Ksenija, Melanija, Laura, Jurgis, Pranas, Juozas, Juozapas, Justas, Kazimieras, Artūras, Vilius, Viktoras, Vincentas, Mateusz, Matas, Sebastian. Te imiona nadawano po raz lub dwa razy.

W przypadku dzieci urodzonych za granicą rodzice najczęściej nadają imiona popularne w tym kraju, w którym mieszkają lub według narodowości jednego z rodziców dziecka. Na przykład w 2020 r. dzieciom urodzonym za granicą nadano imiona: Michel, Estelle, Melina, Elliot, Olaf, Lucius, Leo i inne.

Różnorodność obywatelstw

Edwarda Časienė, przedstawicielka Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, twierdzi, że znacznie wzrosła różnorodność obywatelstw rodziców dzieci, których urodzenia zarejestrowano w rejonie wileńskim.

Według analizy statystyk z 2020 r. obywatelstwo Republiki Litewskiej ma 939 matek dzieci i 921 ojców. Aż 52 ojców i 34 matki ma obywatelstwo innego państwa. Większość matek posiada obywatelstwo: Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski, rozkład obywatelstwa ojców jest podobny, ale różnorodność ich obywatelstwa jest znacznie bardziej zróżnicowana – w 2020 r. aż 25 ojców miało obywatelstwo jeszcze innych państw.

W 2020 r. 794 dzieci urodziło się w pełnych rodzinach. Tak jak w poprzednich latach widać tendencję, że większość matek urodziło pierwsze dziecko. Jednak w porównaniu z 2019 r. wzrosła liczba matek z trójką potomstwa. W ubiegłym roku 405 matek urodziło pierwsze dziecko, 389 matek powiło drugie dziecko, 131 matek urodziło trzecie dziecko, a 38 matek doczekało się czwartego dziecka. Znacznie mniej matek (4) urodziło piąte dziecko, szóste dziecko urodziło 5 matek. Jedna rodzina doczekało się siódmego dziecka.

W 2020 r. najmłodsza matka miała 16 lat, a najmłodszy ojciec – 18 lat. Najstarsza matka – 42 lata, a najstarszym ojcem został 50-latek.

Kwarantanna skorygowała plany nowożeńców

Wprowadzenie kwarantanny i jej trudne warunki miały wpływ na statystyki zawieranych małżeństw w 2020 r. W porównaniu do 2019 r. spadła liczba zarejestrowanych małżeństw. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 305, podczas gdy w 2019 r. liczba ta była nieco wyższa, wówczas zarejestrowano 356 małżeństw.

W 2020 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego rejonu wileńskiego zarejestrowano 187 małżeństw, a w innym wskazanym przez nowożeńców miejscu pobrało się 39 par. Do wymiany obrączek nowożeńcy często wybierają ulubione miejsca, takie jak: Park Europy, zagrody w Korklanach i Parku Regionalnym Wilii.

75 par nowożeńców zawarło związek małżeński w kościołach. W obcych krajach zarejestrowano 43 małżeństwa. Związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego zawarło 21cudzoziemców.

Najmłodsza panna młoda w 2020 r. miała 17 lat, najmłodszy pan młody – 21 lat. Miłość jednak nie zna granic – najstarsza panna młoda, która wypowiedziała uroczyste „tak”, miała 70 lat, a najstarszy mężczyzna ożenił się w wieku 71 lat.

W 2020 r. zarejestrowano 140 rozwodów, z czego 6 – za granicą.


Strony opracowano na podstawie informacji Samorządu Rejonu Wileńskiego.