Parlament Europejski chce zapewnić prawo do „rozłączenia się” po pracy

Parlament Europejski zapowiedział, że chce chronić podstawowe prawo pracowników do odłączenia się od pracy i niedostępności poza godzinami pracy.

Osoba pracująca w domu przy komputerze, bo jest pandemia
| Fot. Marius Morkevičius, ELTA

Czytaj więcej: Od soboty lockdown

Narzędzia cyfrowe dają pracodawcom i pracownikom większe możliwości zwiększenia wydajności i elastyczności, ale stworzyły kulturę ciągłej dostępności, w której łatwo się skontaktować z pracownikami w dowolnym miejscu i czasie, w tym poza godzinami pracy.

Technologia umożliwiła pracę zdalną, która stała się powszechna z powodu koronawirusa i środków walki z pandemią.

37% pracowników w UE zaczęło pracować z domu w trakcie lockdownu

Praca zdalna zaburza granice między sferą zawodową a prywatną

Chociaż praca zdalna uratowała miejsca pracy i umożliwiła wielu firmom przetrwanie kryzysu wywołanego przez koronawirusa, zatarła również różnice między czasem dla siebie i czasem pracy – wiele osób pracuje poza zwyczajowymi godzinami pracy, co źle wpływa na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W przypadku osób regularnie pracujących zdalnie prawdopodobieństwo pracowania dłużej niż wynosi maksymalny wymiar czasu pracy określony w dyrektywie dotyczącej czasu pracy jest dwa razy wyższe niż u osób, które tego nie robią.

27% osób pracujących z domu pracowało podczas czasu wolnego

Maksymalny czas pracy i minimalny czas odpoczynku

  • Maksymalnie 48 godzin pracy w tygodniu
  • Minimum 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku w ciągu doby
  • Co najmniej 4 tygodnie płatnego urlopu rocznego

Ciągła dostępność może odbić się na zdrowiu

Nieustanna praca może mieć konsekwencje zdrowotne, ponieważ odpoczynek jest niezbędny dla dobrego samopoczucia. Zbyt długie siedzenie przed ekranem i zbyt długa praca źle wpływa na koncentrację, powoduje przeciążenie poznawcze i emocjonalne oraz może prowadzić do bólów głowy, zmęczenia oczu, ogólnego zmęczenia, niepokoju, wypalenia lub niedoborów snu.

Ponad 300 milionów osób na całym świecie cierpi na depresję i zaburzenia psychiczne związane z pracą

Ponadto statyczna pozycja i powtarzalne ruchy mogą powodować napięcie mięśni i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, szczególnie w środowiskach pracy, które nie spełniają norm ergonomicznych.

Parlament wzywa do ustanowienia nowego prawa UE

Prawo do rozłączenia się nie jest zdefiniowane w unijnym prawodawstwie i Parlament chce to zmienić. 21 stycznia 2021 r. wezwał Komisję Europejską do opracowania ustawy umożliwiającej pracownikom rozłączanie się z pracą poza godzinami pracy bez konsekwencji oraz określającej minimalne standardy pracy zdalnej.

Posłowie zauważyli, że przerwy w czasie wolnym od pracy i wydłużenie czasu pracy to większe ryzyko nieodpłatnych nadgodzin, negatywnego wpływu na zdrowie oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jak i odpoczynek od pracy, dlatego wezwał do podjęcia następujących środków:

  • Poza godzinami pracy, pracodawcy nie powinni wymagać od pracowników, aby byli dostępni, a pracownicy powinni powstrzymywać się od kontaktowania się ze współpracownikami w celach zawodowych.
  • Kraje UE powinny zapewnić ochronę pracowników powołujących się na swoje prawo do rozłączenia się przed negatywnymi konsekwencjami oraz istnienie mechanizmów rozpatrywania skarg lub naruszeń dotyczących prawa do rozłączenia się.
  • Zdalne kształcenie zawodowe i szkolenia muszą być liczone jako praca i nie mogą odbywać się w godzinach nadliczbowych lub w dni wolne bez odpowiedniego wynagrodzenia.

Na podst.: Parlament Europejski