Inspekcja Ochrony Danych zwróci się do ZPL z prośbą o przedstawienie narzędzi ochrony danych

Państwowa Inspekcja Ochrony Danych zapowiedziała, że zwróci się do Związku Polaków na Litwie z prośbą o ujawnienie narzędzi ochrony danych w związku z organizowanym przezeń Społecznym Spisem Ludności Polskiej.

Zdjęcie ilustracyjne, Państwowa Inspekcja Ochrony Danych zwróci się do ZPL
Inspektorat zwraca uwagę m.in. na długi czas przechowywania danych przypominając, że wymaga on szczególnego uzasadnienia
| Fot. ELTA, VDAI, Marian Paluszkiewicz, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

O zamiarach inspekcji poinformowano w specjalnym komunikacie, w którym zwraca się uwagę m.in. na wymagania RODO (lit. BDAR), czas przechowywania oraz rodzaj danych.

Czytaj więcej: ZPL na Litwie organizuje swój społeczny spis polskiej mniejszości narodowej

Narodowość – wrażliwe dane

Inspektorat podkreśla, że przetwarzanie danych wrażliwych na wielką skalę musi być odpowiednio zaznaczone w trakcie ich pobierania.

„Zwracamy uwagę, że administratorem danych – w tym wypadku Związek Polaków na Litwie – ma obowiązek zapewnienia trzymania się wymogów RODO i móc udowodnić, że ich się trzyma, na przykład nie tylko uzasadnić czas ich przechowywania, ale także udowodnić, że ankietowane osoby są odpowiednio informowane o administrowaniu danych, czy trzymają się innych zobowiązań, takich jak ocena wpływu na ochronę danych, jak zamierza się przetwarzać dane specjalnych kategorii, na przykład pochodzenia etnicznego, na dużą skalę” – czytamy w komunikacie.

Inspekcja zwraca uwagę, że dane o narodowości należą do tak zwanych danych wrażliwych, dla których należy stosować dodatkowe środki zabezpieczeń, ponieważ ich przetwarzanie może stwarzać większe zagrożenie dla podstawowych praw i wolności człowieka.

Zwraca się też uwagę na długi czas przechowywania danych. Związek Polaków na Litwie zapowiedział, że dane ze Społecznego Spisu Ludności Polskiej, czyli imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia oraz narodowość, będą przechowywane przezeń przez 25 lat. Inspekcja zwraca uwagę, że dłuższy czas przechowywania danych wymaga technicznych i organizacyjnych narzędzi, aby zapewnić ochronę danych podmiotu.

Państwowa Inspekcja Ochrony Danych zapowiedziała, że zwróci się wraz z Departamentem Statystyki do Związku Polaków na Litwie z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji na temat narzędzi przetwarzania danych, argumentów prawnych oraz zgodności z RODO.


Na podst.: TM, VDAI, SD