Wilno przypomina, aby usuwać sople – mogą być groźne

Wilno przypomina, że ​​konieczne jest usuwanie sopli z budynków, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów, szczególnie przy wysokich budynkach. Ostry kryształ lodu nabierając pędu może poważnie skaleczyć mniej ostrożnych nieszczęśników.

Sople mogą stanowić zagrożenie, szczególnie na wysokich budynkach, przez swój kształt spadają ostrym dziobem w dół
| Fot. ELTA, Marius Morkevičius

Gdy na dachach budynków jest dużo śniegu, można już zauważyć jego nagromadzenie, a przy wahaniach temperatury sople lodu lub masy zamarzniętego śniegu, które spadają z budynków, stanowią duże zagrożenie dla przechodniów i samochodów.

Masy śnieżne mogą obciążać konstrukcje nośne budynków, które odkształcają się i mogą się zapaść. Urząd Miasta Wilna przypomina, że ​​trzeba usuwać sople i śnieg, o co muszą dbać właściciele budynków.

„Nagromadzenie śniegu i sople są często postrzegane jako drobny problem, ale konsekwencje ich osuwisk mogą być tragiczne zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i przechodniów. Uprzejmie prosimy właścicieli budynków i innych masywnych konstrukcji o zadbanie o bezpieczeństwo swojego mienia i otoczenia” – mówi Adomas Bužinskas, zastępca dyrektora Zarządu Miasta Wilna.

Nie zaszkodzić

Obciążenia śniegiem na dachach, sople lodu na rurach deszczowych i balkonach muszą być bezpiecznie usunięte. Przed przystąpieniem do prac należy odgrodzić niebezpieczny teren, a także starać się nie uszkodzić pobliskich sieci komunikacyjnych czy elektrycznych, urządzeń bezpieczeństwa, opraw oświetleniowych, anten radiowych lub telewizyjnych, zieleni, elewacji budynków.

Roboty te muszą być organizowane przez zarządców współwłasności budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wspólnoty właścicieli budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych lub o innym przeznaczeniu oraz innych zarządców obiektów wspólnego użytku, a także użytkowników (właścicieli) wszystkich innych budynków.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac odgrodzić obszar w pobliżu budynków, z których mogą spaść sople lub zamarznięty śnieg.

W zależności od cech technicznych i architektonicznych budynku, zarządcy, właściciele (użytkownicy) mogą również usuwać śnieg i sople z budynków, zapewniając bezpieczne czyszczenie.

W razie potrzeby możliwe jest użycie sprzętu i wind. Gmina przypomina, że ​​firmy mieszkaniowe mają czasem własne podnośniki samochodowe, inne mają umowy na wynajem takiego sprzętu. Właściciele poszczególnych budynków mogą również znaleźć niezbędny sprzęt do wynajęcia.

Dotkliwe kary

Za nieoczyszczone i niebezpieczne sople lub nagromadzenia śniegu przewidziana jest odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków użytkownika konstrukcji oraz naruszenie aktów prawnych regulujących utrzymanie konstrukcji. Naruszenie zasad zarządzania i czystości podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 140 euro za środki mające na celu ochronę ludzi.

W przypadku wypadku lub nieprzestrzegania ustawowych obowiązków na użytkowników budynku i (lub) dozorcę technicznego budynku zostanie nałożona kara od 300 do 1500 euro. Dla osób prawnych od 1000 do 5000 euro, a w przypadku struktury specjalnej nakładana jest grzywna w wysokości od 2000 do 10 000 euro.


Na podst.: SMW