Papież Franciszek ustanowił nowe wspomnienia świętych w kalendarzu liturgicznym

W specjalnym komunikacie Stolicy Apostolskiej dowiadujemy się, że 29 lipca będzie w Ogólnym Kalendarzu Rzymskim wspomnieniem świętych Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Jezusa, którzy stanowią świadectwo zmartwychwstania. Papież Franciszek ustanowił także wspomnienia trojga doktorów kościoła.

Papież Franciszek wydał dwa dekrety — jeden poświęcony trojgu doktorom Kościoła, drugi przyjaciołom Jezusa: Marii, Łazarzowi i Magdalenie
| Fot. EPA-ELTA

Niejasna tradycja

W dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomina się także gościnność domu Marty, Marii i Łazarza. W tym samym dekrecie podkreśla się, że niepewności dotyczące tradycji kościelnej co do Marii Magdaleny zostały rozwiane, dzięki czemu można przystąpić do wspominania świętych jednego dnia.

„Niepewność co do tradycji Kościoła Łacińskiego odnośnie tożsamości Marii Magdaleny, której Chrystus objawił się po swoim zmartwychwstaniu, siostry Marty, grzeszniczki, której Pan odpuścił grzechy — co doprowadziło do włączenia tylko Marty do Kalendarza Rzymskiego na 29 lipca, została rozwiana w ostatnich badaniach i czasach, oraz atestowana przez Martyrologię Rzymską, która także upamiętnia Marię i Łazarza tego dnia. Ponadto, w niektórych kalendarzach troje rodzeństwa już są czczeni razem” — czytamy w watykańskim dekrecie.

W związku z tym, pontifex maximus, biskup rzymski Franciszek uznając wagę ewangelicznego świadectwa, zarządził 29 lipca w Kalendarzu Rzymskim jako wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, doktorów Kościoła Katolickiego.

Wspomnienie to będzie musiało ukazać się we wszystkich kalendarzach liturgicznych i mszałach i liturgii godzin. Będzie musiało także być stosowane we wszystkich tekstach liturgicznych, dołączane do aktualnego dekretu, musi być przetłumaczone, zatwierdzone i opublikowane przez krajowe Konferencje Episkopatu.

Wspomnienie doktorów Kościoła

W oddzielnym dekrecie ustanowiono także wspomnienie liturgiczne trojga doktorów kościoła. Dni są następujące:

  • Święty Grzegorz z Nareku, Opat i Doktor Kościoła, 27 lutego,
  • Święty Jan z Ávili, Kapłan i Doktor Kościoła, 10 maja,
  • Święta Hildegarda z Bingen, Dziewica i Doktor Kościoła, 17 września.

Dekret ów, tak samo jak w przypadku wspomnienia przyjaciół Jezusa, będzie musiał być stosowany w przyszłych pismach liturgicznych i wszelkich kościelnych dziełach.