Szkoła w Ciechanowiszkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

| Fot. Filia nauczania podstawowego w Ciechanowiszkach

Wybór dobrej szkoły to trudna decyzja, przed którą staje wielu rodziców. Szczególnie trudna dla rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu. Z myślą o takich właśnie dzieciach powstała placówka w Szkole Podstawowej w Ciechanowiszkach, filii Gimnazjum w Zujunach.

Szkoła w Ciechanowiszkach daje możliwość niemal indywidualnej nauki. To światełko nadziei dla rodziców dzieci autystycznych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie jest tu już ośmioro uczniów. Korytarze, sale lekcyjne i inne pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, aby dzieci mogły czuć się komfortowo. Nie brakuje też nowoczesnego wyposażenia.

Dzieci uczą się w grupach pięcioosobowych pod kierunkiem nauczyciela, przy wsparciu psychologa i logopedy. Praca w tak kameralnym gronie pozwala nauczycielom poznać indywidualne możliwości uczniów, wspierać ich w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów. Małe grupy sprzyjają budowaniu poczucia bezpieczeństwa u dzieci i dają szansę na budowanie bliskich relacji z rówieśnikami. Poza tym pozwalają na ograniczenie bodźców (hałasu), które mogą rozpraszać uczniów i utrudniać im wykorzystywanie własnego potencjału.

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 9 i trwają do 13.15, zajęcia pozalekcyjne trwają do godz. 15. Edukacja odbywa się w dużej mierze podczas lekcji integrowanych. Dzieci uczą się też na świeżym powietrzu. Do dyspozycji jest nowy kompleks sportowy, na którym można grać w gry zespołowe. Każde dziecko odbywa też terapię indywidualną z psychologiem i logopedą.

Zapewniony też jest dojazd do szkoły.