Więcej

  Szkoła w Ciechanowiszkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Czytaj również...

  | Fot. Filia nauczania podstawowego w Ciechanowiszkach

  Wybór dobrej szkoły to trudna decyzja, przed którą staje wielu rodziców. Szczególnie trudna dla rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – w tym dla dzieci ze spektrum autyzmu. Z myślą o takich właśnie dzieciach powstała placówka w Szkole Podstawowej w Ciechanowiszkach, filii Gimnazjum w Zujunach.

  Szkoła w Ciechanowiszkach daje możliwość niemal indywidualnej nauki. To światełko nadziei dla rodziców dzieci autystycznych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie jest tu już ośmioro uczniów. Korytarze, sale lekcyjne i inne pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, aby dzieci mogły czuć się komfortowo. Nie brakuje też nowoczesnego wyposażenia.

  Dzieci uczą się w grupach pięcioosobowych pod kierunkiem nauczyciela, przy wsparciu psychologa i logopedy. Praca w tak kameralnym gronie pozwala nauczycielom poznać indywidualne możliwości uczniów, wspierać ich w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów. Małe grupy sprzyjają budowaniu poczucia bezpieczeństwa u dzieci i dają szansę na budowanie bliskich relacji z rówieśnikami. Poza tym pozwalają na ograniczenie bodźców (hałasu), które mogą rozpraszać uczniów i utrudniać im wykorzystywanie własnego potencjału.

  Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 9 i trwają do 13.15, zajęcia pozalekcyjne trwają do godz. 15. Edukacja odbywa się w dużej mierze podczas lekcji integrowanych. Dzieci uczą się też na świeżym powietrzu. Do dyspozycji jest nowy kompleks sportowy, na którym można grać w gry zespołowe. Każde dziecko odbywa też terapię indywidualną z psychologiem i logopedą.

  Zapewniony też jest dojazd do szkoły.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...