Wywieś flagę gminy przy swoim domu!

| Fot. gmina Mickuny

Mieszkańcy miasteczka Mickuny cieszą się, mogąc zaprezentować zainicjowaną przez siebie akcję – wywieszenie flagi gminy Mickuny w swoim miejscu zamieszkania. Ta po raz pierwszy została uroczyście podniesiona 20 stycznia na maszcie przy ul. Vilniaus w miasteczku Mickuny.

Według inicjatorów akcji wywieszenie flagi z herbem gminy przyczynia się do stworzenia pozytywnego wizerunku gminy Mickuny. – Jesteśmy dumni, że mieszkamy w tej pięknej miejscowości. Chcielibyśmy, aby ludzie odwiedzający miasteczko Mickuny zobaczyli, że mamy naszą flagę, że kochamy nasze miasteczko. Mamy nadzieję, że nasz pomysł zachęci innych mieszkańców gminy do wywieszenia flagi gminy na podwórku swego domu, a tym samym do wsparcia i kontynuacji tej pięknej inicjatywy – mówią mieszkańcy gminy Mickuny z ul. Vilniaus.

– W imieniu wszystkich pracowników i mieszkańców gminy Mickuny jeszcze raz serdecznie dziękuję inicjatorom pomysłu. To wspaniały przykład budowania jedności i wspólnoty – powiedziała starosta Mickun Renata Mickiewicz.

Flaga gminy przedstawia herb Mickun stworzony przez artystę Arvydasa Každailisa w 2013 r. Herb ten został zatwierdzony przez Litewską Komisję Heraldyki 20 czerwca 2013 r.

Przyroda tego terenu i wijąca się przez Mickuny Wilenka na herbie są przedstawione za pomocą głęboko falującego srebrnego (kolor wody) paska, który częściowo przedstawia pierwszą literę nazwy Mickun. Z kolei trzech luminarzy kultury i medycyny związanych z tym regionem – znanych absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego: Augusta Ludwika Bécu, Juliusza Słowackiego i Stanisława Morawskiego – symbolizują trzy złote, siedmiokątne gwiazdy. Tymczasem błękit to nie tylko kolor powietrza i nieba (czysta, piękna przyroda), lecz także kolor mądrości.