Więcej

  Wywieś flagę gminy przy swoim domu!

  Czytaj również...

  | Fot. gmina Mickuny

  Mieszkańcy miasteczka Mickuny cieszą się, mogąc zaprezentować zainicjowaną przez siebie akcję – wywieszenie flagi gminy Mickuny w swoim miejscu zamieszkania. Ta po raz pierwszy została uroczyście podniesiona 20 stycznia na maszcie przy ul. Vilniaus w miasteczku Mickuny.

  Według inicjatorów akcji wywieszenie flagi z herbem gminy przyczynia się do stworzenia pozytywnego wizerunku gminy Mickuny. – Jesteśmy dumni, że mieszkamy w tej pięknej miejscowości. Chcielibyśmy, aby ludzie odwiedzający miasteczko Mickuny zobaczyli, że mamy naszą flagę, że kochamy nasze miasteczko. Mamy nadzieję, że nasz pomysł zachęci innych mieszkańców gminy do wywieszenia flagi gminy na podwórku swego domu, a tym samym do wsparcia i kontynuacji tej pięknej inicjatywy – mówią mieszkańcy gminy Mickuny z ul. Vilniaus.

  – W imieniu wszystkich pracowników i mieszkańców gminy Mickuny jeszcze raz serdecznie dziękuję inicjatorom pomysłu. To wspaniały przykład budowania jedności i wspólnoty – powiedziała starosta Mickun Renata Mickiewicz.

  Flaga gminy przedstawia herb Mickun stworzony przez artystę Arvydasa Každailisa w 2013 r. Herb ten został zatwierdzony przez Litewską Komisję Heraldyki 20 czerwca 2013 r.

  Przyroda tego terenu i wijąca się przez Mickuny Wilenka na herbie są przedstawione za pomocą głęboko falującego srebrnego (kolor wody) paska, który częściowo przedstawia pierwszą literę nazwy Mickun. Z kolei trzech luminarzy kultury i medycyny związanych z tym regionem – znanych absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego: Augusta Ludwika Bécu, Juliusza Słowackiego i Stanisława Morawskiego – symbolizują trzy złote, siedmiokątne gwiazdy. Tymczasem błękit to nie tylko kolor powietrza i nieba (czysta, piękna przyroda), lecz także kolor mądrości.


  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...