Więcej

  I Debata Europejska Schumana o przyszłości UE

  Czytaj również...

  Instytut Schumana zaprasza do udziału w swoim nowym projekcie: Debata Europejska pod nazwą „Schuman’s Debates on Renewing the European Union”, które będą się odbywać co miesiąc, zaś pierwsze spotkanie o przyszłości UE już dzisiaj!

  Tematem pierwszej debaty Instytutu Schumana, która odbędzie się 20 lutego o godzinie 17.00 (czasu wileńskiego) w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski, jest zaś „Superstate-Federal EU” or „United in Diversity Schuman’s Community of European Nations” — which model is closest to the spiritual, cultural and historical character of Europe? What should be the proportions of business interests and community character in relations between nations in future EU?.

  „Superpaństwo — federalna Unia Europejska” czy „Zjednoczona w Różnorodności schumanowska Wspólnota Narodów Europy”. Który model jest bliższy duchowemu, kulturalnemu i historycznemu charakterowi Europy? Jakie powinny być proporcje między interesami ekonomicznymi i wspólnotowym charakterem w relacjach między narodami w Unii Europejskiej przyszłości?

  Transmisja na żywo w języku angielskim (schumansgroup.org):

  Transmisja z tłumaczeniem na język polski (Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego):

  Program spotkania 20 lutego:

  Tabela program Debata Europejska Schumana o UE 20 lutego 2021 r.
  Program Debaty Europejskiej 20 lutego 2021 r.

  Wśród prelegentów znajduje się wielu naukowców z całej UE, m.in prof. David Reichardt, prof. Carlos Luis Miguel, prof. Michał Gierycz, dr Klaus Wittman, dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, prof. Zbigniew Krysiak.

  Seria dwunastu Debat będzie odbywać się każdego miesiąca od 20 lutego do 11 grudnia 2021. pt. „Schuman’s Debate on Renewning the European Union”. Ich inicjatorem jest Instytut Schumana, który, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój.

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...