Więcej

  Odpowiedzi na najważniejsze pytania mieszkańców bloków wielomieszkaniowych w Niemenczynie

  Czytaj również...

  Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego w rejonie wileńskim
  | Fot. VRSA

  26 stycznia odbyło się spotkanie online pomiędzy Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego i ZSA „Niemenčinės komunalininkas” a mieszkańcami Niemenczyna, podczas którego mieszkańcy otrzymali stosowne informacje na temat funduszu wsparcia finansowego domów wielomieszkaniowych od samorządu, zatwierdzonego przez rząd programu renowacji bloków wielomieszkaniowych, a także o inwestycjach samorządu w gospodarkę komunalną.

  Na spotkaniu online szczegółowo opowiedziano o przedsięwzięciach modernizacyjnych w infrastrukturę ciepłowniczą, które pozwolą na ograniczenie strat ciepła. Odpowiedziano także na pytania mieszkańców dotyczące zmniejszenia cen ciepła.

  Obniżenie rachunków za ogrzewanie

  W rejonie wileńskim podczas remontów (modernizacji) budynków wielorodzinnych są realizowane następujące działania w zakresie zachowania efektywności energetycznej: ocieplenie dachów, ścian elewacji, ocieplenie cokołów i posadzek, wymiana okien w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych i drzwi do piwnic, modernizacja instalacji grzewczej, wentylacji, oszklenie balkonów. Ponadto przy wykorzystaniu wsparcia z programów samorządowych można wymienić rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe, a także zmodernizować instalację elektryczną.

  Reklama

  Obecnie, przy wsparciu państwa, wyremontowano (lub remonty są na ukończeniu) 15 domów wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim, w tym pięć wyremontowanych bloków wielomieszkaniowych na terenie miasta Niemenczyn: przy ul. Šv. Mykolo 7 i 9 (są przygotowane projekty techniczne robót, trwają procedury zamówienia publicznego na roboty budowlane) oraz przy ul. Švenčionių 39 i ul. Šv. Mykolo 4 (samorząd przygotowuje dla nich plany inwestycyjne i certyfikaty efektywności energetycznej).

  Program modernizacji bloków wielomieszkaniowych może być realizowany przez wspólnoty mieszkaniowe, administratora realizacji programu wybranego przez mieszkańców lub administratora realizacji programu wyznaczonego przez samorząd – jest to spółka ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.

  Decyzję o remoncie budynku wielomieszkaniowego może podjąć większość właścicieli mieszkań (55 proc.). Więcej informacji o programie modernizacji bloków wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim i jego korzyściach można znaleźć na stronie: http://renovacija.vrsa.lt/.

  Większość budynków wielomieszkaniowych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego została wybudowana przed 1993 r. Przeważają niskie budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji i mające do 10 mieszkań bloki wielomieszkaniowe. Podobnie jak w wielu innych budynkach wznoszonych w tym samym czasie na Litwie domy budowano w oparciu o niskie standardy efektywności energetycznej, a z czasem ich stan pogarszał się z powodu niewystarczającego nadzoru technicznego.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu ulżenia mieszkańcom w rachunkach za ogrzewanie budynków wielomieszkaniowych, które zużywają najwięcej energii cieplnej, od 2017 r. świadczy pomoc w remontach przestrzeni wspólnego użytku, takich jak: dach, fundamenty, systemy inżynieryjne budowli (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp., z możliwością finansowania do 70 proc. kosztorysu remontu.

  W ciągu czterech lat ze wsparcia finansowego Samorządu Rejonu Wileńskiego skorzystali mieszkańcy 54 domów wielomieszkaniowych (na kwotę 294 tys. euro), w tym 12 w Niemenczynie (33 tys. euro).

  Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o wsparcie z puli na ten rok zostanie opublikowane w marcu na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt oraz w prasie lokalnej.

  Inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą

  W celu obniżenia ceny ciepła dostarczanego mieszkańcom rejonu wileńskiego i zwiększenia niezawodności dostaw Samorząd Rejonu Wileńskiego stale inwestuje w odnowę infrastruktury ciepłowniczej. Te inwestycje wykazują tendencję wzrostową. W 2018 r. wygospodarowano na nie ok. 800 tys. euro, w 2019 r. – 1,7 mln euro, a w 2020 r. – 1,2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego w ciągu pięciu lat na przebudowę sieci ciepłowniczych miasta Niemenczyn wydał ok. 496 tys. euro – to było 22 proc. całkowitej kwoty włożonej w rekonstrukcję sieci ciepłowniczych w rejonie.

  W ciągu pięciu lat samorząd przeznaczył łącznie 5 mln euro na inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą, z czego 2,4 mln euro na kotłownie, a 2,3 mln euro na scentralizowane sieci ciepłownicze.

  Dzięki tym inwestycjom w mieście Niemenczyn straty sieci cieplnych są nawet o 8 proc. mniejsze niż średnio na całym terenie rejonu wileńskiego. W rejonie wileńskim średnie straty ciepła wynoszą ok. 20 proc. Na Litwie średnie straty sieci cieplnych wynoszą ok. 15 proc.

  Korzystając ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego, na terenie obsługiwanym przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas” udało się zmodernizować ok. 47 proc. scentralizowanych sieci ciepłowniczych, dzięki czemu udało się zmniejszyć straty dostaw ciepła nawet o 9 proc.

  W celu obniżenia ceny ciepła corocznie inwestuje się w remonty sieci ciepłowniczych. Łącznie w ciągu pięciu lat odnowiono 52 proc. sieci przesyłowych energii cieplnej obsługiwanych przez spółkę. W Niemenczynie odsetek wyremontowanych sieci ciepłowniczych wynosi 64 proc. W 2020 r. wyremontowano 1017 m sieci ciepłowniczych, w 2019 r. – 1060 m, a w 2018 r. odnowiono 926 m.

  Rejon wileński a miasto Wilno

  Koszty ogrzewania w poszczególnych miastach mogą się różnić nie tylko ze względu na zły stan budynków, lecz także ze względu na stopień działalności różnych operatorów i koszty obsługiwania poszczególnych gospodarstw domowych. Gdy porównuje się działalność spółki ciepłowniczej ZSA „Nemenčinės komunalininkas” z operatorami działającymi na terenie miasta Wilna, należy zwrócić uwagę na koszt funkcjonowania jednej kotłowni w przeliczeniu na mieszkańca. ZSA „Nemenčinės komunalininkas” prowadzi 21 kotłowni, które zaopatrują w ciepło 2400 odbiorców (jedna kotłownia dostarcza ciepło średnio 114 odbiorcom), z kolei miejskie sieci ciepłownicze w Wilnie obsługują tylko osiem kotłowni, które dostarczają ciepło ponad 200 tys. odbiorców (jedna kotłownia dostarcza ciepło średnio 25 tys. odbiorców).

  Mieszkańców, którzy chcą otrzymać szczegółowe informacje na ten temat, zapraszamy do kontaktu mejlowego z ZSA „Nemenčinės komunalininkas” (info@nemenkom.lt) lub z Samorządem Rejonu Wileńskiego (vrsa@vrsa.lt).


  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...