Więcej

  Odpowiedzi na najważniejsze pytania mieszkańców bloków wielomieszkaniowych w Niemenczynie

  Czytaj również...

  Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego w rejonie wileńskim
  | Fot. VRSA

  26 stycznia odbyło się spotkanie online pomiędzy Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego i ZSA „Niemenčinės komunalininkas” a mieszkańcami Niemenczyna, podczas którego mieszkańcy otrzymali stosowne informacje na temat funduszu wsparcia finansowego domów wielomieszkaniowych od samorządu, zatwierdzonego przez rząd programu renowacji bloków wielomieszkaniowych, a także o inwestycjach samorządu w gospodarkę komunalną.

  Na spotkaniu online szczegółowo opowiedziano o przedsięwzięciach modernizacyjnych w infrastrukturę ciepłowniczą, które pozwolą na ograniczenie strat ciepła. Odpowiedziano także na pytania mieszkańców dotyczące zmniejszenia cen ciepła.

  Obniżenie rachunków za ogrzewanie

  W rejonie wileńskim podczas remontów (modernizacji) budynków wielorodzinnych są realizowane następujące działania w zakresie zachowania efektywności energetycznej: ocieplenie dachów, ścian elewacji, ocieplenie cokołów i posadzek, wymiana okien w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych i drzwi do piwnic, modernizacja instalacji grzewczej, wentylacji, oszklenie balkonów. Ponadto przy wykorzystaniu wsparcia z programów samorządowych można wymienić rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe, a także zmodernizować instalację elektryczną.

  Obecnie, przy wsparciu państwa, wyremontowano (lub remonty są na ukończeniu) 15 domów wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim, w tym pięć wyremontowanych bloków wielomieszkaniowych na terenie miasta Niemenczyn: przy ul. Šv. Mykolo 7 i 9 (są przygotowane projekty techniczne robót, trwają procedury zamówienia publicznego na roboty budowlane) oraz przy ul. Švenčionių 39 i ul. Šv. Mykolo 4 (samorząd przygotowuje dla nich plany inwestycyjne i certyfikaty efektywności energetycznej).

  Program modernizacji bloków wielomieszkaniowych może być realizowany przez wspólnoty mieszkaniowe, administratora realizacji programu wybranego przez mieszkańców lub administratora realizacji programu wyznaczonego przez samorząd – jest to spółka ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.

  Decyzję o remoncie budynku wielomieszkaniowego może podjąć większość właścicieli mieszkań (55 proc.). Więcej informacji o programie modernizacji bloków wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim i jego korzyściach można znaleźć na stronie: http://renovacija.vrsa.lt/.

  Większość budynków wielomieszkaniowych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego została wybudowana przed 1993 r. Przeważają niskie budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji i mające do 10 mieszkań bloki wielomieszkaniowe. Podobnie jak w wielu innych budynkach wznoszonych w tym samym czasie na Litwie domy budowano w oparciu o niskie standardy efektywności energetycznej, a z czasem ich stan pogarszał się z powodu niewystarczającego nadzoru technicznego.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu ulżenia mieszkańcom w rachunkach za ogrzewanie budynków wielomieszkaniowych, które zużywają najwięcej energii cieplnej, od 2017 r. świadczy pomoc w remontach przestrzeni wspólnego użytku, takich jak: dach, fundamenty, systemy inżynieryjne budowli (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp., z możliwością finansowania do 70 proc. kosztorysu remontu.

  W ciągu czterech lat ze wsparcia finansowego Samorządu Rejonu Wileńskiego skorzystali mieszkańcy 54 domów wielomieszkaniowych (na kwotę 294 tys. euro), w tym 12 w Niemenczynie (33 tys. euro).

  Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o wsparcie z puli na ten rok zostanie opublikowane w marcu na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt oraz w prasie lokalnej.

  Inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą

  W celu obniżenia ceny ciepła dostarczanego mieszkańcom rejonu wileńskiego i zwiększenia niezawodności dostaw Samorząd Rejonu Wileńskiego stale inwestuje w odnowę infrastruktury ciepłowniczej. Te inwestycje wykazują tendencję wzrostową. W 2018 r. wygospodarowano na nie ok. 800 tys. euro, w 2019 r. – 1,7 mln euro, a w 2020 r. – 1,2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego w ciągu pięciu lat na przebudowę sieci ciepłowniczych miasta Niemenczyn wydał ok. 496 tys. euro – to było 22 proc. całkowitej kwoty włożonej w rekonstrukcję sieci ciepłowniczych w rejonie.

  W ciągu pięciu lat samorząd przeznaczył łącznie 5 mln euro na inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą, z czego 2,4 mln euro na kotłownie, a 2,3 mln euro na scentralizowane sieci ciepłownicze.

  Dzięki tym inwestycjom w mieście Niemenczyn straty sieci cieplnych są nawet o 8 proc. mniejsze niż średnio na całym terenie rejonu wileńskiego. W rejonie wileńskim średnie straty ciepła wynoszą ok. 20 proc. Na Litwie średnie straty sieci cieplnych wynoszą ok. 15 proc.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Korzystając ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego, na terenie obsługiwanym przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas” udało się zmodernizować ok. 47 proc. scentralizowanych sieci ciepłowniczych, dzięki czemu udało się zmniejszyć straty dostaw ciepła nawet o 9 proc.

  W celu obniżenia ceny ciepła corocznie inwestuje się w remonty sieci ciepłowniczych. Łącznie w ciągu pięciu lat odnowiono 52 proc. sieci przesyłowych energii cieplnej obsługiwanych przez spółkę. W Niemenczynie odsetek wyremontowanych sieci ciepłowniczych wynosi 64 proc. W 2020 r. wyremontowano 1017 m sieci ciepłowniczych, w 2019 r. – 1060 m, a w 2018 r. odnowiono 926 m.

  Rejon wileński a miasto Wilno

  Koszty ogrzewania w poszczególnych miastach mogą się różnić nie tylko ze względu na zły stan budynków, lecz także ze względu na stopień działalności różnych operatorów i koszty obsługiwania poszczególnych gospodarstw domowych. Gdy porównuje się działalność spółki ciepłowniczej ZSA „Nemenčinės komunalininkas” z operatorami działającymi na terenie miasta Wilna, należy zwrócić uwagę na koszt funkcjonowania jednej kotłowni w przeliczeniu na mieszkańca. ZSA „Nemenčinės komunalininkas” prowadzi 21 kotłowni, które zaopatrują w ciepło 2400 odbiorców (jedna kotłownia dostarcza ciepło średnio 114 odbiorcom), z kolei miejskie sieci ciepłownicze w Wilnie obsługują tylko osiem kotłowni, które dostarczają ciepło ponad 200 tys. odbiorców (jedna kotłownia dostarcza ciepło średnio 25 tys. odbiorców).

  Mieszkańców, którzy chcą otrzymać szczegółowe informacje na ten temat, zapraszamy do kontaktu mejlowego z ZSA „Nemenčinės komunalininkas” (info@nemenkom.lt) lub z Samorządem Rejonu Wileńskiego (vrsa@vrsa.lt).


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...