Ile za renowację zapłacą niezamożni mieszkańcy?


Renowacja na Litwie
| Fot. archiwum BETA

Mniej zamożni mieszkańcy, biorący udział w programie odnowy (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, mający prawo do rekompensat za koszty ogrzewania, nie będą musieli płacić za renowację.

Rekompensata w wysokości 100 proc. na pokrycie wszystkich wydatków związanych z przygotowaniem projektu, nadzorem technicznym budowy, pożyczkami i odsetkami może zostać również przyznana emerytom, otrzymującym rekompensatę za koszty ogrzewania. Jedynym warunkiem, jaki spełnić muszą chcący zachować rekompensatę wydatków na ogrzewanie oraz otrzymać pełne wsparcie w odnowieniu mieszkania — jest to, że mieszkańcy muszą być zaangażowani w proces remontu domu i wyrazić na to zgodę.

Wsparcie dla pozostałych — 30 procent

Zgodnie z założeniami programu odnowienia (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych, inni mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 30 procent na działania w zakresie efektywności energetycznej, takie jak przebudowa lub wymiana systemów ogrzewania i ciepłej wody, przebudowa systemów wentylacyjnych, systemów rekuperacji, dachu i ścian zewnętrznych, odnowienie wind itd.

Dodatkowe subsydium w wysokości 10 procent można otrzymać na automatyzację węzła cieplnego i instalację zaworów równoważących w punkcie cieplnym, na inne wyjątkowe środki.
Ponadto państwo zwraca 100 proc. kosztów przygotowania projektu, jego administrowania i nadzoru technicznego budowy.


Kredyt na wyjątkowych warunkach


Aby pokryć pozostałe koszty renowacji budynku, właściciele mieszkań i innych pomieszczeń mogą uzyskać ulgowy kredyt z niezmiennym oprocentowaniem w wysokości 3 procent na 5 lat.

Należy podkreślić, że na ten kredyt nie obowiązują opłaty za podpisanie, wypłacenie pożyczki i inne daniny. Całą pożyczkę lub jej części można zwrócić przed przewidzianym terminem, bez stosowania żadnych dodatkowych opłat. Chcący mogą również odroczyć spłatę kredytu i wypłatę odsetek. W takim przypadku pożyczkę trzeba będzie zacząć zwracać dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i po uzyskaniu wsparcia państwa.


Program przeciwdziałania zmianom klimatycznym


Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i gospodarczych, do których znacząco przyczyniają się budynki nieefektywne energetycznie. W związku z tym projekty przyjazne dla środowiska, takie jak instalacja pomp ciepła, paneli słonecznych lub innych instalacji energii odnawialnej, mogą otrzymać dodatkowe 30% wsparcia z Programu Przeciwdziałania Zmianom Klimatycznym Ministerstwa Środowiska.


Kto może wnioskować o wsparcie?


Wsparcie państwowe mogą otrzymać tylko budynki wielomieszkaniowe, które zostały zbudowane przed 1993 rokiem i które po renowacji osiągają nie niższą klasę wydajności energetycznej niż C oraz oszczędzają co najmniej 40 procent zużycia energii cieplnej.
Więcej informacji — pod bezpłatną infolinią telefoniczną 8 800 200 12.

Zam. 2324


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego