Mosty w Wilnie rozbłysły trójkolorem — z okazji 31. rocznicy podpisania Aktu Przywrócenia Państwa

Dokładnie 31 lat temu — 11 marca 1990 roku — podpisano Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego. Wilno ku pamięci tamtych historycznych wydarzeń oświeciło wszystkie swoje mosty, dekoracje i ważniejsze budynki barwami narodowymi Litwy. Miasto wypełniały czerwono-żółto-zielonych błyski przez całą noc.

Wileńskie mosty, dekoracje i ważniejsze budynki zajaśniały trójkolorem
| Fot. ELTA, Dainius Labutis

Krok przed cwałem

Członkowie Najwyższej Rady Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 11 marca 1990 roku wnieśli w harmonogram obrad rozpatrzenie aktu, który miał być deklaracją przywrócenia niepodległego państwa litewskiego.

W atmosferze niepewności i strachu o zemstę ze strony komunistycznego terroru, akt podpisało 124 deputatów. Nikt nie głosował przeciwko. Tym samym Litwa postawiła pierwszy krok ku wyrwaniu się z czerwonych okowów sowieckiego barbarzyńcy, który niecały rok później, 13 stycznia 1991 roku, pokazał, do czego może się posunąć.

Fot. ELTA, Dainius Labutis