Więcej

  Mosty w Wilnie rozbłysły trójkolorem — z okazji 31. rocznicy podpisania Aktu Przywrócenia Państwa

  Czytaj również...

  Dokładnie 31 lat temu — 11 marca 1990 roku — podpisano Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego. Wilno ku pamięci tamtych historycznych wydarzeń oświeciło wszystkie swoje mosty, dekoracje i ważniejsze budynki barwami narodowymi Litwy. Miasto wypełniały czerwono-żółto-zielonych błyski przez całą noc.

  Wileńskie mosty, dekoracje i ważniejsze budynki zajaśniały trójkolorem
  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Krok przed cwałem

  Członkowie Najwyższej Rady Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 11 marca 1990 roku wnieśli w harmonogram obrad rozpatrzenie aktu, który miał być deklaracją przywrócenia niepodległego państwa litewskiego.

  W atmosferze niepewności i strachu o zemstę ze strony komunistycznego terroru, akt podpisało 124 deputatów. Nikt nie głosował przeciwko. Tym samym Litwa postawiła pierwszy krok ku wyrwaniu się z czerwonych okowów sowieckiego barbarzyńcy, który niecały rok później, 13 stycznia 1991 roku, pokazał, do czego może się posunąć.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...