Więcej

  Szczepienia przeciwko COVID-19 przebiegają sprawnie

  Czytaj również...

  | Fot. mat. pras.

  Zgodnie z zatwierdzonym przez ministra zdrowia planem szczepień przeciwko chorobie covid-19 w drugiej połowie lutego w rejonie wileńskim rozpoczęto szczepienia seniorów.

  Szczepienia rozpoczęto od najstarszych mieszkańców rejonu wileńskiego (80 lat i więcej), później byli szczepieni seniorzy w wieku 75–79 lat, następnie 70–74-latkowie. Ostatni w kolejce szczepień seniorów są 65–69-latkowie. Po zakończeniu szczepień seniorów zostaną na nie zaproszeni mieszkańcy rejonu wileńskiego z chorobami przewlekłymi i powikłaniami.

  Jak przebiega rejestracja na szczepienie? Lekarz rodzinny lub pielęgniarka telefonicznie kontaktują z osobami z grup priorytetowych i chętnych rejestrują oraz zapraszają na szczepienie w wyznaczonym terminie. Jeżeli do tej pory ktoś z grup priorytetowych nie otrzymał telefonu od swojego lekarza rodzinnego, powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, gdyż mogły ulec zmianie dane kontaktowe, a placówka medyczna ich nie ma.

  Jeśli pacjent nie ma możliwości przybycia do punktu szczepień, swoją sytuację należy zgłosić lekarzowi rodzinnemu, który zorganizuje szczepienie w domu. Szczepienie jest dobrowolne, a zarówno szczepionka, jak i usługa szczepienia są bezpłatne.

  Jak informuje Elena Mirinavičienė, lekarz chorób zakaźnych z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, w rejonie wileńskim na dzień 24 lutego zaszczepiono już ponad 4 tys. osób z grup priorytetowych, z czego około połowy – dwiema dawkami szczepionki. Zakończone jest szczepienie pracowników zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz ich pacjentów i pensjonariuszy drugą dawką szczepionki.

  – Wśród lekarzy w rejonie ok. 80 proc. uzyskało odporność na zakażenie koronawirusem w wyniku szczepień. Jeszcze wyższy odsetek zaszczepionych i tych, którzy przechorowali covid-19, jest wśród pracowników placówek opieki społecznej – tam prawie wszyscy, którzy nie mieli zakażenia koronawirusem, zostali zaszczepieni – mówi Elena Mirinavičiėnė.

  Lekarz z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę, że mieszkańcy miejscowości wiejskich obawiają się, iż do wiejskich przychodni i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej trafi tylko szczepionka firmy AstraZeneca. Tak jednak wynika z procedury ustanowiona przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka AstraZeneki nie wymaga bowiem specjalnych warunków przechowywania. W przeciwnym razie mieszkańcy otrzymaliby preparaty złej jakości.

  Na kwiecień planowane jest rozpoczęcie szczepień pacjentów, którzy przechorowali covid-19. Osoby takie zostaną zaszczepione trzy miesiące po dniu wykrycia choroby (zakażenia koronawirusem), a osoby z przeciwciałami zostaną zaszczepione 60 dni po dacie dodatniego testu na obecność przeciwciał IgG.

  Więcej informacji na temat procesu szczepień można uzyskać w przychodni.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...