Więcej

  Szczepienia przeciwko COVID-19 przebiegają sprawnie

  Czytaj również...

  | Fot. mat. pras.

  Zgodnie z zatwierdzonym przez ministra zdrowia planem szczepień przeciwko chorobie covid-19 w drugiej połowie lutego w rejonie wileńskim rozpoczęto szczepienia seniorów.

  Szczepienia rozpoczęto od najstarszych mieszkańców rejonu wileńskiego (80 lat i więcej), później byli szczepieni seniorzy w wieku 75–79 lat, następnie 70–74-latkowie. Ostatni w kolejce szczepień seniorów są 65–69-latkowie. Po zakończeniu szczepień seniorów zostaną na nie zaproszeni mieszkańcy rejonu wileńskiego z chorobami przewlekłymi i powikłaniami.

  Jak przebiega rejestracja na szczepienie? Lekarz rodzinny lub pielęgniarka telefonicznie kontaktują z osobami z grup priorytetowych i chętnych rejestrują oraz zapraszają na szczepienie w wyznaczonym terminie. Jeżeli do tej pory ktoś z grup priorytetowych nie otrzymał telefonu od swojego lekarza rodzinnego, powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, gdyż mogły ulec zmianie dane kontaktowe, a placówka medyczna ich nie ma.

  Jeśli pacjent nie ma możliwości przybycia do punktu szczepień, swoją sytuację należy zgłosić lekarzowi rodzinnemu, który zorganizuje szczepienie w domu. Szczepienie jest dobrowolne, a zarówno szczepionka, jak i usługa szczepienia są bezpłatne.

  Jak informuje Elena Mirinavičienė, lekarz chorób zakaźnych z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, w rejonie wileńskim na dzień 24 lutego zaszczepiono już ponad 4 tys. osób z grup priorytetowych, z czego około połowy – dwiema dawkami szczepionki. Zakończone jest szczepienie pracowników zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz ich pacjentów i pensjonariuszy drugą dawką szczepionki.

  – Wśród lekarzy w rejonie ok. 80 proc. uzyskało odporność na zakażenie koronawirusem w wyniku szczepień. Jeszcze wyższy odsetek zaszczepionych i tych, którzy przechorowali covid-19, jest wśród pracowników placówek opieki społecznej – tam prawie wszyscy, którzy nie mieli zakażenia koronawirusem, zostali zaszczepieni – mówi Elena Mirinavičiėnė.

  Lekarz z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę, że mieszkańcy miejscowości wiejskich obawiają się, iż do wiejskich przychodni i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej trafi tylko szczepionka firmy AstraZeneca. Tak jednak wynika z procedury ustanowiona przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka AstraZeneki nie wymaga bowiem specjalnych warunków przechowywania. W przeciwnym razie mieszkańcy otrzymaliby preparaty złej jakości.

  Na kwiecień planowane jest rozpoczęcie szczepień pacjentów, którzy przechorowali covid-19. Osoby takie zostaną zaszczepione trzy miesiące po dniu wykrycia choroby (zakażenia koronawirusem), a osoby z przeciwciałami zostaną zaszczepione 60 dni po dacie dodatniego testu na obecność przeciwciał IgG.

  Więcej informacji na temat procesu szczepień można uzyskać w przychodni.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...