Szczepienia przeciwko COVID-19 przebiegają sprawnie

| Fot. mat. pras.

Zgodnie z zatwierdzonym przez ministra zdrowia planem szczepień przeciwko chorobie covid-19 w drugiej połowie lutego w rejonie wileńskim rozpoczęto szczepienia seniorów.

Szczepienia rozpoczęto od najstarszych mieszkańców rejonu wileńskiego (80 lat i więcej), później byli szczepieni seniorzy w wieku 75–79 lat, następnie 70–74-latkowie. Ostatni w kolejce szczepień seniorów są 65–69-latkowie. Po zakończeniu szczepień seniorów zostaną na nie zaproszeni mieszkańcy rejonu wileńskiego z chorobami przewlekłymi i powikłaniami.

Jak przebiega rejestracja na szczepienie? Lekarz rodzinny lub pielęgniarka telefonicznie kontaktują z osobami z grup priorytetowych i chętnych rejestrują oraz zapraszają na szczepienie w wyznaczonym terminie. Jeżeli do tej pory ktoś z grup priorytetowych nie otrzymał telefonu od swojego lekarza rodzinnego, powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, gdyż mogły ulec zmianie dane kontaktowe, a placówka medyczna ich nie ma.

Jeśli pacjent nie ma możliwości przybycia do punktu szczepień, swoją sytuację należy zgłosić lekarzowi rodzinnemu, który zorganizuje szczepienie w domu. Szczepienie jest dobrowolne, a zarówno szczepionka, jak i usługa szczepienia są bezpłatne.

Jak informuje Elena Mirinavičienė, lekarz chorób zakaźnych z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, w rejonie wileńskim na dzień 24 lutego zaszczepiono już ponad 4 tys. osób z grup priorytetowych, z czego około połowy – dwiema dawkami szczepionki. Zakończone jest szczepienie pracowników zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz ich pacjentów i pensjonariuszy drugą dawką szczepionki.

– Wśród lekarzy w rejonie ok. 80 proc. uzyskało odporność na zakażenie koronawirusem w wyniku szczepień. Jeszcze wyższy odsetek zaszczepionych i tych, którzy przechorowali covid-19, jest wśród pracowników placówek opieki społecznej – tam prawie wszyscy, którzy nie mieli zakażenia koronawirusem, zostali zaszczepieni – mówi Elena Mirinavičiėnė.

Lekarz z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę, że mieszkańcy miejscowości wiejskich obawiają się, iż do wiejskich przychodni i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej trafi tylko szczepionka firmy AstraZeneca. Tak jednak wynika z procedury ustanowiona przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka AstraZeneki nie wymaga bowiem specjalnych warunków przechowywania. W przeciwnym razie mieszkańcy otrzymaliby preparaty złej jakości.

Na kwiecień planowane jest rozpoczęcie szczepień pacjentów, którzy przechorowali covid-19. Osoby takie zostaną zaszczepione trzy miesiące po dniu wykrycia choroby (zakażenia koronawirusem), a osoby z przeciwciałami zostaną zaszczepione 60 dni po dacie dodatniego testu na obecność przeciwciał IgG.

Więcej informacji na temat procesu szczepień można uzyskać w przychodni.