Więcej

  Odtajnienie akt o współpracy ze służbami niekonstytucyjne — twierdzi sejmowy komitet

  Czytaj również...

  Komitet Prawa i Ustawodawstwa przy Sejmie Litwy rozpatrywał dziś projekt nowelizacji do ustawy o lustracji. Chodzi dokładnie o Ustawę o rejestracji, przyznaniu się, uwzględnieniu, oraz ochronie osób, które przyznały się, że potajemnie współpracowały ze służbami ZSRS. Nowelizacja przewiduje odtajnienie informacji o takiej współpracy, co by znaczyło, że m.in. akta o agentach będą mogły być upublicznione.

  Ujawnienie akt o współpracy 31 grudnia 2021 roku według komitetu przeczy zapisom konstytucji
  | Fot. ELTA, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

  Komitet zdecydował, że poprawka, która zakłada odtajnienie wraz z dniem 31 grudnia 2021 roku informacji o osobach, które własnowolnie przyznały się do współpracy ze służbami ZSRS, jest niekonstytucyjna. Ma kłócić się z zapisaną w konstytucji zasadą państwa prawa.

  Nowelizacja łamałaby zobowiązania Litwy

  Członkowie komitetu podejmując tę decyzję ocenili zapis, że państwo zobowiązało się chronić osoby, które posłuchały wymogów ustawy i własnowolnie przyznały się do tajnej współpracy ze służbami ZSRS. Ustawa przewidywała 75 lat ochrony takiej informacji, która ma status tajemnicy państwowej, chyba że osoby te będą kandydowały na funkcje wymienione w ustawie.

  Proponowane zmiany ustawy zlekceważyłyby oczekiwania takich osób oraz naruszyłyby ich interesy. Przyjęcie nowelizacji oznaczałoby, że państwo nie trzyma się własnych zobowiązań, a to podważyłoby zaufanie do państwa oraz prawa. Naruszonoby konstytucyjne prawa do prawdziwości i prawnej ochrony, które są nierozłącznymi elementami państwa prawa.


  Na podst.: LRS, własne

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Nowe budynki publiczne na Litwie muszą mieć schrony. Mają mieścić do 60 proc. mieszkańców

  Litwa chce móc schronić się w wypadku inwazji Projekt i budowa nowych większych budynków użyteczności publicznej i wyższych bloków mieszkalnych będą musiały być wyposażone w schrony zapewniające schronienie w przypadku nalotu, ostrzału lub eksplozji. Będą one musiały być w stanie...

  Zmiany w kontroli granicznej poprawią bezpieczeństwo ruchu na granicy

  Dzięki zgodzie rządu na zatrzymanie przepływu towarów, pojazdów i osób przez granicę litewsko-białoruską w punktach kontrolnych Ławaryszki (lit. Lavoriškės) i Rajgród (lit. Raigardas), potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu zostaną znacznie zmniejszone. Decyzja rządu o wstrzymaniu przepływu towarów, pojazdów i osób...

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...