Więcej

  Uzyskanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie w tym roku łatwiejsze

  Czytaj również...

  Udoskonalone przepisy wykonawcze dotyczące PROW ułatwią podmiotom gospodarczym dostęp do wsparcia
  | Fot. Ričardas Pasiliauskas

  Na posiedzeniu Komitetu Zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa, udoskonalono przepisy wykonawcze litewskiego PROW na lata 2014–2020 w celu skuteczniejszego wdrożenia PROW.

  Większa równość między małymi gospodarstwami rolnymi

   Jednym z najpopularniejszych działań PROW jest „Rozwój gospodarczy i biznesowy” oraz obszar jego działania „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych”. Co ciekawe, gospodarstwa mleczarskie mogłyby ubiegać się o „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych” w drodze odrębnego zaproszenia niż wszyscy inni wnioskodawcy. Powodem są różne kryteria oceny. Aby uniknąć dyskryminacji, w tym roku wszyscy wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o to wsparcie w tym samym czasie. Co prawda, zdecydowano stworzyć oddzielny koszyk funduszy na wnioski dla hodowli bydła mlecznego, biorąc pod uwagę specyfikę branży i zastosować odrębne kryteria selekcji, tworząc odrębny priorytet wniosków. Jednak co najmniej 25 punktów selekcji będzie miało zastosowanie do wszystkich kandydatów bez wyjątku.

  Mniej zobowiązań dla deklarujących uprawy

  Rolnicy otrzymujący wsparcie w ramach środka PROW „Środowisko rolno-środowiskowe i klimatyczne” podjęli wcześniej zobowiązania na okres 5, 6, a nawet 7 lat. Rolnicy, którzy otrzymają wsparcie w 2021 r., będą mogli odpocząć, ponieważ nowe zobowiązania będą musiały być zrealizowane tylko przez 3 lata.

  To dobra wiadomość nie tylko dla rolników, ale także dla Centrum Przedsiębiorczości Rolnej i Wiejskiej oraz Krajowej Agencji Płatniczej, ponieważ oczekuje się, że skrócony okres zobowiązań zmniejszy obciążenia administracyjne.

  Przedłużenie okresu przejściowego dla rolników na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

  W 2018 r. wraz z ponownym zdefiniowaniem obszarów o znacznych utrudnieniach naturalnych, niektóre obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności przejściowe dla rolników na byłych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania miały zostać wypłacone do 2020 r. Ze względu na obawy rolników i partnerów społecznych zdecydowano o przedłużeniu okresu przejściowego o kolejny rok. Dlatego w 2021 r. rolnicy, których obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, otrzymają minimalną roczną płatność wyrównawczą w wysokości 25 euro na hektar.

  Zwiększa się maksymalna nieuprawiana powierzchnia ścierniska

  Zgodnie z zasadami działania PROW „Ochrona agrarna i klimat” według działania „Ściernisko w okresie zimowym” maksymalna powierzchnia nieuprawianego ścierniska, na którą wnioskodawcy mogli otrzymać wsparcie, wynosiła 30 ha. Ze względu na wartość przyrodniczą obszaru działalności oraz coroczny przyrost ścierniska w okresie zimowym zdecydowano się na zwiększenie maksymalnej nieokrytej powierzchni ścierniska kwalifikującej się do wsparcia poprzez udział w działaniu. Powierzchnia ta nie przekroczy 50 ha. Pozostawienie ścierniska w okresie zimowym zmniejsza ryzyko erozji spowodowanej przez wiatr i wodę, chroniąc w ten sposób glebę i zmniejszając zmiany ekosystemu wód powierzchniowych. Ściernisko jest cennym zimowym źródłem pokarmu dla dzikich ptaków zbierających rozsypane ziarna i nasiona chwastów.

  Więcej rolników będzie mogło chronić się przed wilkami

  Do tej pory osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, legalnie zarządzające działkami, na których ma być zainstalowana ochrona przed wilkami i posiadające bydło w wieku poniżej 2 lat, kwalifikowały się do wsparcia w ramach programu PROW „Inwestycje w środki trwałe” z obszaru działalności „Stosowanie środków zapobiegawczych przed szkodami wyrządzonymi przez wilki zwierzętom gospodarskim”.

  Po stwierdzeniu, że trzymanie krów z cielętami przez 6 miesięcy jest bardzo ważne przy utrzymywaniu bydła mięsnego, postanowiono doprecyzować zasady działalności. Dlatego od teraz możliwe będzie tworzenie zagród chroniących przed wilkami i przystosowanych do trzymania krów z cielętami. Należy wspomnieć, że zatwierdzonym beneficjentom zwraca się 100% kosztów zakupu obudów elektrycznych. Na jednego beneficjenta przypada do 5 tys. eur.

  Wsparcie udzielane jest wyłącznie wnioskodawcom zarządzającym działkami w tych gminach, w których przypadki szkód zostały zidentyfikowane co najmniej 5 razy w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie na tej liście znajdują się aż 43 gminy.


  Zam.2331

  Więcej od autora

  13 sierpnia rozpocznie się XXIX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”

  Najdalszą drogę pokona Beata Późniak Daniels, aktorka i reżyserka z Los Angeles polskiego pochodzenia, nominowana w USA do Oskarów, która osiągnęła sukcesy za oceanem m.in. w nagrywaniu nagradzanych angielskich audiobooków, której dziadkowie wywodzą się z Wilna. W Roku Romantyzmu...

  Lukas Savickas — kandydat na mera Wilna

  Polityczna droga Savickasa rozpoczęła się w 2019 roku. Przedstawiając swoje priorytety i wytyczne programowe, Lukas Savickas podkreślił, że dla Wilna szczególnie ważne jest, aby zarządzanie miastem było nie tylko postępowe, ale także gospodarne. Poseł podkreślił, że wielkie projekty miasta muszą być...

  Święto sportu „Uprawiaj sport i bądź zdrowy” w Kalwiszkach

  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w masowej gimnastyce, sztafetach sprawnościowych, przeciąganiu liny oraz spróbowaniu celności ręki w zawodach w darta. Czytaj więcej: Lato z dartem Odbędą się również zawody warcabowe i szachowe. W tych zawodach będą mogły wziąć udział osoby...

  Miasto, które inspiruje do spacerów

  Znany meteorolog mieszkający w centrum Wilna spaceruje zna tu prawie każdy centymetr i namawia innych do odkrywania stolicy właśnie poprzez spacery. „Gdyby przejść przynajmniej raz w tygodniu pieszo pewne odległości normalnie pokonywane samochodem, otworzyłoby się zupełnie inne postrzeganie miasta....