Więcej

  Uzyskanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie w tym roku łatwiejsze

  Czytaj również...

  Udoskonalone przepisy wykonawcze dotyczące PROW ułatwią podmiotom gospodarczym dostęp do wsparcia
  | Fot. Ričardas Pasiliauskas

  Na posiedzeniu Komitetu Zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa, udoskonalono przepisy wykonawcze litewskiego PROW na lata 2014–2020 w celu skuteczniejszego wdrożenia PROW.

  Większa równość między małymi gospodarstwami rolnymi

   Jednym z najpopularniejszych działań PROW jest „Rozwój gospodarczy i biznesowy” oraz obszar jego działania „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych”. Co ciekawe, gospodarstwa mleczarskie mogłyby ubiegać się o „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych” w drodze odrębnego zaproszenia niż wszyscy inni wnioskodawcy. Powodem są różne kryteria oceny. Aby uniknąć dyskryminacji, w tym roku wszyscy wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o to wsparcie w tym samym czasie. Co prawda, zdecydowano stworzyć oddzielny koszyk funduszy na wnioski dla hodowli bydła mlecznego, biorąc pod uwagę specyfikę branży i zastosować odrębne kryteria selekcji, tworząc odrębny priorytet wniosków. Jednak co najmniej 25 punktów selekcji będzie miało zastosowanie do wszystkich kandydatów bez wyjątku.

  Mniej zobowiązań dla deklarujących uprawy

  Rolnicy otrzymujący wsparcie w ramach środka PROW „Środowisko rolno-środowiskowe i klimatyczne” podjęli wcześniej zobowiązania na okres 5, 6, a nawet 7 lat. Rolnicy, którzy otrzymają wsparcie w 2021 r., będą mogli odpocząć, ponieważ nowe zobowiązania będą musiały być zrealizowane tylko przez 3 lata.

  To dobra wiadomość nie tylko dla rolników, ale także dla Centrum Przedsiębiorczości Rolnej i Wiejskiej oraz Krajowej Agencji Płatniczej, ponieważ oczekuje się, że skrócony okres zobowiązań zmniejszy obciążenia administracyjne.

  Przedłużenie okresu przejściowego dla rolników na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

  W 2018 r. wraz z ponownym zdefiniowaniem obszarów o znacznych utrudnieniach naturalnych, niektóre obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności przejściowe dla rolników na byłych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania miały zostać wypłacone do 2020 r. Ze względu na obawy rolników i partnerów społecznych zdecydowano o przedłużeniu okresu przejściowego o kolejny rok. Dlatego w 2021 r. rolnicy, których obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, otrzymają minimalną roczną płatność wyrównawczą w wysokości 25 euro na hektar.

  Zwiększa się maksymalna nieuprawiana powierzchnia ścierniska

  Zgodnie z zasadami działania PROW „Ochrona agrarna i klimat” według działania „Ściernisko w okresie zimowym” maksymalna powierzchnia nieuprawianego ścierniska, na którą wnioskodawcy mogli otrzymać wsparcie, wynosiła 30 ha. Ze względu na wartość przyrodniczą obszaru działalności oraz coroczny przyrost ścierniska w okresie zimowym zdecydowano się na zwiększenie maksymalnej nieokrytej powierzchni ścierniska kwalifikującej się do wsparcia poprzez udział w działaniu. Powierzchnia ta nie przekroczy 50 ha. Pozostawienie ścierniska w okresie zimowym zmniejsza ryzyko erozji spowodowanej przez wiatr i wodę, chroniąc w ten sposób glebę i zmniejszając zmiany ekosystemu wód powierzchniowych. Ściernisko jest cennym zimowym źródłem pokarmu dla dzikich ptaków zbierających rozsypane ziarna i nasiona chwastów.

  Więcej rolników będzie mogło chronić się przed wilkami

  Do tej pory osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, legalnie zarządzające działkami, na których ma być zainstalowana ochrona przed wilkami i posiadające bydło w wieku poniżej 2 lat, kwalifikowały się do wsparcia w ramach programu PROW „Inwestycje w środki trwałe” z obszaru działalności „Stosowanie środków zapobiegawczych przed szkodami wyrządzonymi przez wilki zwierzętom gospodarskim”.

  Po stwierdzeniu, że trzymanie krów z cielętami przez 6 miesięcy jest bardzo ważne przy utrzymywaniu bydła mięsnego, postanowiono doprecyzować zasady działalności. Dlatego od teraz możliwe będzie tworzenie zagród chroniących przed wilkami i przystosowanych do trzymania krów z cielętami. Należy wspomnieć, że zatwierdzonym beneficjentom zwraca się 100% kosztów zakupu obudów elektrycznych. Na jednego beneficjenta przypada do 5 tys. eur.

  Wsparcie udzielane jest wyłącznie wnioskodawcom zarządzającym działkami w tych gminach, w których przypadki szkód zostały zidentyfikowane co najmniej 5 razy w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie na tej liście znajdują się aż 43 gminy.


  Zam.2331

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Robczik” także po litewsku. Premiera przekładu odbędzie się na Targach Książki w Litexpo

  Litewski przekład książki „Robczik” będzie miał premierę na Targach Książki w Litexpo w Wilnie 25 lutego o godz. 11:00 w sali 1.3. Prezentację poprowadzą autor Bartosz Połoński oraz Juozas Žitkauskas. Tę edycję powieści wydało wydawnictwo Slinktys. Premiera książki „Robczik” w...

  Armenia „zawiesiła” członkostwo w ODKB. Pieskow: „Musimy wyjaśnić znaczenie tych wypowiedzi”

  Armenia „zamroziła” członkostwo państwa w postsowieckiej, utworzonej i kontrolowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) — oświadczył armeński premier Nikol Paszynian w wywiadzie dla telewizji France 24. Paszynian oznajmił, że kilka miesięcy temu Moskwa „otwarcie wezwała ludność Armenii...

  Podsumowanie 35. olimpiady polonistycznej na Litwie [GALERIA]

  Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu Magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Uroczystość udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Bułgaria za rok przejdzie na euro. Na monetach będą widnieli prawosławni święci

  Ten historyczny krok, ogłoszony przez Narodowy Bank Bułgarii po zakończeniu koordynacji projektów, to kolejny krok w drodze Bułgarii do przyłączenia się do strefy euro w 2025 roku. Proces ten, wcześniej planowany na 2024, został opóźniony przez wysoką inflację. Wzory...