Więcej

  Renowacja bloków: od czego zacząć?

  Czytaj również...

  Renowacja na Litwie
  | Fot. archiwum BETA

  Chociaż na Litwie przeważają stare i nieefektywne energetycznie domy wielomieszkaniowe, w ostatnich latach coraz większa część mieszkańców docenia korzyści płynące z Programu Modernizacji Domów Wielomieszkaniowych, czyli możliwości jakościowego życia bez przepłacania. Po renowacji odnowiony budynek średnio może zaoszczędzić 50-70 procent lub nawet więcej energii, wykorzystywanej do jego ogrzania. Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos  taupymo agentūra, BETA) informuje, co należy zrobić, aby złożyć wniosek o modernizację bloku przed terminem 1 czerwca.

  Rozpoczęcie odnowienia mieszkania

  Na tym etapie organizowane jest spotkanie mieszkańców domu wielomieszkaniowego, podczas którego podsumowuje się informacje na temat stanu budynku, możliwe środki jego poprawy i wsparcia ze strony państwa. Na spotkaniu, za zgodą co najmniej 55 procent właścicieli mieszkań, podejmowana jest decyzja o renowacji.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Procesem odnowienia budynku zaczyna zajmować się wyznaczony przez mieszkańców administrator projektu, jeśli decyzja jest podejmowana z inicjatywy mieszkańców. W innym przypadku — kiedy mieszkańcy wyrażają zgodę na inicjatywę samorządu — administratora projektu wyznacza samorząd.

  Przygotowanie i zatwierdzanie planu inwestycyjnego

  Na tym etapie firma, wyłoniona w drodze konkursu, przygotowuje plan inwestycyjny. Plan inwestycyjny przewiduje środki na odnowienie budynku i ich koszt. Plan inwestycyjny musi zostać przedstawiony właścicielom mieszkań i być korygowany zgodnie z wyrażonymi przez nich uwagami.

  Następnie zwołuje się drugie spotkanie właścicieli mieszkań, podczas którego publicznie jest omawiany plan inwestycyjny: właściciele mieszkań wyrażają swoje uwagi, argumenty, oczekiwania, na podstawie których plan inwestycyjny jest korygowany. Plan inwestycyjny zostaje zatwierdzony za zgodą co najmniej 55 procent mieszkańców.

  W przypadku zaciągania kredytu należy podjąć decyzję o zaciąganiu pożyczek na tym etapie. Co ważne, plan inwestycyjny dysponuje maksymalnym budżetem. Następnie, przy zakupie usług planowych, ceny mogą maleć.

  Po zatwierdzeniu plan inwestycyjny, razem z protokołem i innymi dokumentami, jest przedkładany w BETA.

  Uzgadnianie z BETA

  Na ostatnim etapie specjaliści z BETA oceniają zgodność planu inwestycyjnego ze środkami, określonymi w Planie Renowacji Domów Wielomieszkaniowych, planowanym osiągnięciem efektywności energetycznej i innymi wymogami. Po podjęciu decyzji, że plan spełnia wszystkie ustanowione wymogi, sporządzana jest lista rankingowa projektów, finansowanych na podstawie kryteriów naboru, podpisywana jest umowa o wparciu ze strony państwa.

  Więcej informacji pod bezpłatnym numerem telefonu 8 800 200 12.


  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


  Zam. 2333

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...