Renowacja bloków: od czego zacząć?

Renowacja na Litwie
| Fot. archiwum BETA

Chociaż na Litwie przeważają stare i nieefektywne energetycznie domy wielomieszkaniowe, w ostatnich latach coraz większa część mieszkańców docenia korzyści płynące z Programu Modernizacji Domów Wielomieszkaniowych, czyli możliwości jakościowego życia bez przepłacania. Po renowacji odnowiony budynek średnio może zaoszczędzić 50-70 procent lub nawet więcej energii, wykorzystywanej do jego ogrzania. Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos  taupymo agentūra, BETA) informuje, co należy zrobić, aby złożyć wniosek o modernizację bloku przed terminem 1 czerwca.

Rozpoczęcie odnowienia mieszkania

Na tym etapie organizowane jest spotkanie mieszkańców domu wielomieszkaniowego, podczas którego podsumowuje się informacje na temat stanu budynku, możliwe środki jego poprawy i wsparcia ze strony państwa. Na spotkaniu, za zgodą co najmniej 55 procent właścicieli mieszkań, podejmowana jest decyzja o renowacji.

Procesem odnowienia budynku zaczyna zajmować się wyznaczony przez mieszkańców administrator projektu, jeśli decyzja jest podejmowana z inicjatywy mieszkańców. W innym przypadku — kiedy mieszkańcy wyrażają zgodę na inicjatywę samorządu — administratora projektu wyznacza samorząd.

Przygotowanie i zatwierdzanie planu inwestycyjnego

Na tym etapie firma, wyłoniona w drodze konkursu, przygotowuje plan inwestycyjny. Plan inwestycyjny przewiduje środki na odnowienie budynku i ich koszt. Plan inwestycyjny musi zostać przedstawiony właścicielom mieszkań i być korygowany zgodnie z wyrażonymi przez nich uwagami.

Następnie zwołuje się drugie spotkanie właścicieli mieszkań, podczas którego publicznie jest omawiany plan inwestycyjny: właściciele mieszkań wyrażają swoje uwagi, argumenty, oczekiwania, na podstawie których plan inwestycyjny jest korygowany. Plan inwestycyjny zostaje zatwierdzony za zgodą co najmniej 55 procent mieszkańców.

W przypadku zaciągania kredytu należy podjąć decyzję o zaciąganiu pożyczek na tym etapie. Co ważne, plan inwestycyjny dysponuje maksymalnym budżetem. Następnie, przy zakupie usług planowych, ceny mogą maleć.

Po zatwierdzeniu plan inwestycyjny, razem z protokołem i innymi dokumentami, jest przedkładany w BETA.

Uzgadnianie z BETA

Na ostatnim etapie specjaliści z BETA oceniają zgodność planu inwestycyjnego ze środkami, określonymi w Planie Renowacji Domów Wielomieszkaniowych, planowanym osiągnięciem efektywności energetycznej i innymi wymogami. Po podjęciu decyzji, że plan spełnia wszystkie ustanowione wymogi, sporządzana jest lista rankingowa projektów, finansowanych na podstawie kryteriów naboru, podpisywana jest umowa o wparciu ze strony państwa.

Więcej informacji pod bezpłatnym numerem telefonu 8 800 200 12.


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zam. 2333