Więcej

  Nowe priorytety szczepień. Pod igłę pójdą nauczyciele, uczniowie, merowie

  Czytaj również...

  Minister zdrowia Arūnas Dulkys podpisał rozporządzenie aktualizujące priorytety szczepień przeciwko koronawirusowi. Na liście znaleźli się nauczyciele, uczniowie, merowie i inne grupy społeczne.

  | Fot. ELTA, Marius Morkevičius

  Nadal będą szczepione osoby powyżej 65 roku życia. W dalszej kolejności będą szczepieni pracownicy systemu oświaty.

  Nauczyciele, dyplomaci, uczniowie

  W tej kategorii mieszczą się również osoby wyjeżdżające za granicę, aby uczyć litewskiego, niezależni nauczyciele, a także inne osoby zapewniające edukację i inne usługi, w tym sprzątanie lub zaopatrzanie w żywność, nawet jeśli są pracownikami osób prawnych innych niż instytucja edukacyjna, ale mają bezpośredni kontakt z uczniami czy studentami.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Szczepieni będą także trenerzy, studenci medycyny wykonujących zajęcia praktyczne.

  W następnej kolejności są wyruszający z misją dyplomatyczną oraz na Eurowizję, uczestnicy biennale architektury w Wenecji, sportowcy o wysokim stopniu zaawansowania jadący za granicę.

  Szczepienia osób z chorobami przewlekłymi

  W dalszym ciągu będą szczepieni młodsi niż 65 lat, chorzy na przewlekłe choroby jak cukrzyca, choroby układu krwionośnego, a także oczekujący przeszczepu. Następne osoby, które potrzebują ciągłej opieki, ze specjalnymi potrzebami oraz opiekujący się członkowie rodzin, przymusowo leczeni pacjenci psychiatryczni.

  Ostatnia grupa priorytetowa to osoby, które wykonują żywotne funkcje w państwie oraz kontaktujące się z innymi osobami. Do tej kategorii trafiają funkcjonariusze: policja, strażacy, straż graniczna, funkcjonariusze bezpieczeństwa i sprawiedliwości, celnicy, Ochrona Rządu. Także pracownicy Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego zapewniający kontrolę trzymania się założeń reżimu sanitarnego, żołnierze i rekruci oraz personel obsługujący.

  We środę przedstawiając to pytanie przed Rządem Republiki Litewskiej, zaproponowano utworzenie nowej grupy priorytetowej, do której weszliby wszyscy pracownicy wykonujący pracę w sposób kontaktowy. W nowym porządku taka grupa nie jest przewidziana. Ministerstwo Ochrony Zdrowia zwróciło uwagę, że trudno byłoby określić, które zawody mogą, a które nie, być wykonywane w trybie zdalnym.

  Czytaj więcej: Powikłania po COVID-19

  Merowie, dyrektorzy administracji, kancelaria

  W związku z poprzednimi założeniami, że w grupie priorytetowej mogą zaszczepić się przywódcy państwa, członkowie rządu i sejmu, do tych grup wciągnięto merów, dyrektorów administracji i pracowników kancelarii Sejmu.

  Po zaszczepieniu wymienionych grup, planuje się przystąpić do masowego szczepienia mieszkańców. Na liście priorytetowej ministerstwa są też wyznaczone grupy według wieku. Pierwsi szczepionki mogą oczekiwać obywatele w wieku 55-64 lat, wtedy 45-54, następnie 35-44. Ostatnią grupą do zaszczepienia będą wszyscy poniżej 34 roku życia.

  Masowe szczepienie mieszkańców planowano rozpocząć w maju, jednak przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że w związku ze zmieniającymi się harmonogramami dostaw oraz listami priorytetowymi, te terminy mogą ulec zmianie.

  Czytaj więcej: Najważniejsi politycy Litwy zaszczepili się wakcyną AstraZeneca


  Na podst.: BNS, SAM

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...