Nowe priorytety szczepień. Pod igłę pójdą nauczyciele, uczniowie, merowie

Minister zdrowia Arūnas Dulkys podpisał rozporządzenie aktualizujące priorytety szczepień przeciwko koronawirusowi. Na liście znaleźli się nauczyciele, uczniowie, merowie i inne grupy społeczne.

| Fot. ELTA, Marius Morkevičius

Nadal będą szczepione osoby powyżej 65 roku życia. W dalszej kolejności będą szczepieni pracownicy systemu oświaty.

Nauczyciele, dyplomaci, uczniowie

W tej kategorii mieszczą się również osoby wyjeżdżające za granicę, aby uczyć litewskiego, niezależni nauczyciele, a także inne osoby zapewniające edukację i inne usługi, w tym sprzątanie lub zaopatrzanie w żywność, nawet jeśli są pracownikami osób prawnych innych niż instytucja edukacyjna, ale mają bezpośredni kontakt z uczniami czy studentami.

Szczepieni będą także trenerzy, studenci medycyny wykonujących zajęcia praktyczne.

W następnej kolejności są wyruszający z misją dyplomatyczną oraz na Eurowizję, uczestnicy biennale architektury w Wenecji, sportowcy o wysokim stopniu zaawansowania jadący za granicę.

Szczepienia osób z chorobami przewlekłymi

W dalszym ciągu będą szczepieni młodsi niż 65 lat, chorzy na przewlekłe choroby jak cukrzyca, choroby układu krwionośnego, a także oczekujący przeszczepu. Następne osoby, które potrzebują ciągłej opieki, ze specjalnymi potrzebami oraz opiekujący się członkowie rodzin, przymusowo leczeni pacjenci psychiatryczni.

Ostatnia grupa priorytetowa to osoby, które wykonują żywotne funkcje w państwie oraz kontaktujące się z innymi osobami. Do tej kategorii trafiają funkcjonariusze: policja, strażacy, straż graniczna, funkcjonariusze bezpieczeństwa i sprawiedliwości, celnicy, Ochrona Rządu. Także pracownicy Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego zapewniający kontrolę trzymania się założeń reżimu sanitarnego, żołnierze i rekruci oraz personel obsługujący.

We środę przedstawiając to pytanie przed Rządem Republiki Litewskiej, zaproponowano utworzenie nowej grupy priorytetowej, do której weszliby wszyscy pracownicy wykonujący pracę w sposób kontaktowy. W nowym porządku taka grupa nie jest przewidziana. Ministerstwo Ochrony Zdrowia zwróciło uwagę, że trudno byłoby określić, które zawody mogą, a które nie, być wykonywane w trybie zdalnym.

Czytaj więcej: Powikłania po COVID-19

Merowie, dyrektorzy administracji, kancelaria

W związku z poprzednimi założeniami, że w grupie priorytetowej mogą zaszczepić się przywódcy państwa, członkowie rządu i sejmu, do tych grup wciągnięto merów, dyrektorów administracji i pracowników kancelarii Sejmu.

Po zaszczepieniu wymienionych grup, planuje się przystąpić do masowego szczepienia mieszkańców. Na liście priorytetowej ministerstwa są też wyznaczone grupy według wieku. Pierwsi szczepionki mogą oczekiwać obywatele w wieku 55-64 lat, wtedy 45-54, następnie 35-44. Ostatnią grupą do zaszczepienia będą wszyscy poniżej 34 roku życia.

Masowe szczepienie mieszkańców planowano rozpocząć w maju, jednak przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że w związku ze zmieniającymi się harmonogramami dostaw oraz listami priorytetowymi, te terminy mogą ulec zmianie.

Czytaj więcej: Najważniejsi politycy Litwy zaszczepili się wakcyną AstraZeneca


Na podst.: BNS, SAM