Więcej

  Raz jeszcze o oświadczeniu Związku Polaków na Litwie

  Czytaj również...

  Wczoraj pisaliśmy o niezrozumiałym z naszej perspektywy „Oświadczeniu Związku Polaków na Litwie w sprawie bezprawnego zatrzymania Polaków na Białorusi”, którego znaczna część, z jakichś przyczyn była poświęcona sprawom Litwy i Ukrainy.

  Pisaliśmy też, że nigdzie w mediach, w tym związanych z ZPL-em nie było informacji o tym, kto takie oświadczenie podpisał. Z tego powodu zwróciliśmy uwagę na to, że podpisanie takiego oświadczenia to sprawa trudna i w porównaniu do oświadczenia Związku Polaków na Białorusi, gdzie czołowi działacze podpisali się z imienia i nazwiska w warunkach represji, wygląda niepoważnie.

  Dziś wiemy, kto pod oświadczeniem złożył podpis. Oświadczenie podpisała naszym zdaniem wyjątkowo odważna osoba, która wzięła na siebie ciężar reprezentowania całego Związku Polaków na Litwie. Oświadczenie podpisała wiceprezes Związku Polaków na Litwie, działaczka polskiej mniejszości na Litwie i radna Samorządu Miasta Wilna — Renata Cytacka.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Musimy jednak przyznać, że pani Renata Cytacka wysłała do redakcji list z Oświadczeniem, który z przyczyn technicznych umknął uwadze redakcji. Najmocniej przepraszamy Panią wiceprezes Związku Polaków na Litwie Renatę Cytacką i naszych Czytelników. Zapewniamy, że nie było to działanie zamierzone.

  Tym niemniej wciąż otwarte pozostaje pytanie, dlaczego tak ważny dokument został podpisany nie przez prezesa ZPL Michała Mackiewicza, jak było zazwyczaj, a przez wiceprezes.

  Ocena wobec samego oświadczenia pozostaje bez zmian — o treści jednak pisaliśmy wczoraj, nie będziemy zatem się powtarzali.

  Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”,
  Robert Mickiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...