Więcej

  Trwa przyjmowanie dzieci do grup wczesnoszkolnych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  | Fot. unsplash.com

  Informujemy, że przydział dzieci do grup wczesnoszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

  Rodzice (opiekunowie) będą informowani o miejscu w placówce oświatowej drogą mejlową od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Ci, którzy złożyli wnioski inną drogą niż elektroniczna i nie podali adresu e-mail, otrzymają wiadomość SMS lub list polecony z informacją o miejscu w placówce.

  Rodzice (opiekunowie), po otrzymaniu zawiadomienia o miejscu w placówce oświatowej, muszą w ciągu 10 dni roboczych zgłosić się do wskazanej placówki, pisemnie potwierdzić chęć zapisania dziecka do placówki, złożyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz podpisać umowę dwustronną (między jednym z rodziców (opiekunów) a kierownikiem placówki). Niedokonanie tego w terminie skutkuje utratą przez dziecko miejsca w placówce oświatowej. Konieczna będzie ponowna rejestracja. Rodzice (opiekunowie) muszą zadbać o profilaktyczne badanie lekarskie dziecka przed pierwszym dniem nauki w placówce.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wnioski o przyjęcie dzieci do grup wczesnoszkolnych należy składać do 1 kwietnia w systemie informacyjnym www.registruok.lt > Samorząd rejonu wileńskiego. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone tylko wtedy, gdy w placówce będą wolne miejsca. W przeciwnym razie zostanie zaproponowana najbliższa placówka oferująca program nauczania wczesnoszkolnego, w której będą wolne miejsca.

  Jeśli wniosek został złożony w placówce edukacyjnej przed 1 września 2020 r. (w wersji papierowej), rejestracja w systemie informacyjnym nie jest konieczna. Rodzice muszą jednak podać dodatkowe informacje (imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, wskazać placówkę edukacyjną i program nauczania) drogą mejlową (giedre.vaiciuniene@vrsa.lt).

  Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie (85) 240 1243 lub pod adresem e-mail: giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...