Trwa przyjmowanie dzieci do grup wczesnoszkolnych w rejonie wileńskim

| Fot. unsplash.com

Informujemy, że przydział dzieci do grup wczesnoszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

Rodzice (opiekunowie) będą informowani o miejscu w placówce oświatowej drogą mejlową od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Ci, którzy złożyli wnioski inną drogą niż elektroniczna i nie podali adresu e-mail, otrzymają wiadomość SMS lub list polecony z informacją o miejscu w placówce.

Rodzice (opiekunowie), po otrzymaniu zawiadomienia o miejscu w placówce oświatowej, muszą w ciągu 10 dni roboczych zgłosić się do wskazanej placówki, pisemnie potwierdzić chęć zapisania dziecka do placówki, złożyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz podpisać umowę dwustronną (między jednym z rodziców (opiekunów) a kierownikiem placówki). Niedokonanie tego w terminie skutkuje utratą przez dziecko miejsca w placówce oświatowej. Konieczna będzie ponowna rejestracja. Rodzice (opiekunowie) muszą zadbać o profilaktyczne badanie lekarskie dziecka przed pierwszym dniem nauki w placówce.

Wnioski o przyjęcie dzieci do grup wczesnoszkolnych należy składać do 1 kwietnia w systemie informacyjnym www.registruok.lt > Samorząd rejonu wileńskiego. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone tylko wtedy, gdy w placówce będą wolne miejsca. W przeciwnym razie zostanie zaproponowana najbliższa placówka oferująca program nauczania wczesnoszkolnego, w której będą wolne miejsca.

Jeśli wniosek został złożony w placówce edukacyjnej przed 1 września 2020 r. (w wersji papierowej), rejestracja w systemie informacyjnym nie jest konieczna. Rodzice muszą jednak podać dodatkowe informacje (imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, wskazać placówkę edukacyjną i program nauczania) drogą mejlową (giedre.vaiciuniene@vrsa.lt).

Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie (85) 240 1243 lub pod adresem e-mail: giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.