Więcej

  Trwa przyjmowanie dzieci do grup wczesnoszkolnych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  | Fot. unsplash.com

  Informujemy, że przydział dzieci do grup wczesnoszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

  Rodzice (opiekunowie) będą informowani o miejscu w placówce oświatowej drogą mejlową od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Ci, którzy złożyli wnioski inną drogą niż elektroniczna i nie podali adresu e-mail, otrzymają wiadomość SMS lub list polecony z informacją o miejscu w placówce.

  Rodzice (opiekunowie), po otrzymaniu zawiadomienia o miejscu w placówce oświatowej, muszą w ciągu 10 dni roboczych zgłosić się do wskazanej placówki, pisemnie potwierdzić chęć zapisania dziecka do placówki, złożyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz podpisać umowę dwustronną (między jednym z rodziców (opiekunów) a kierownikiem placówki). Niedokonanie tego w terminie skutkuje utratą przez dziecko miejsca w placówce oświatowej. Konieczna będzie ponowna rejestracja. Rodzice (opiekunowie) muszą zadbać o profilaktyczne badanie lekarskie dziecka przed pierwszym dniem nauki w placówce.

  Wnioski o przyjęcie dzieci do grup wczesnoszkolnych należy składać do 1 kwietnia w systemie informacyjnym www.registruok.lt > Samorząd rejonu wileńskiego. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone tylko wtedy, gdy w placówce będą wolne miejsca. W przeciwnym razie zostanie zaproponowana najbliższa placówka oferująca program nauczania wczesnoszkolnego, w której będą wolne miejsca.

  Jeśli wniosek został złożony w placówce edukacyjnej przed 1 września 2020 r. (w wersji papierowej), rejestracja w systemie informacyjnym nie jest konieczna. Rodzice muszą jednak podać dodatkowe informacje (imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, wskazać placówkę edukacyjną i program nauczania) drogą mejlową (giedre.vaiciuniene@vrsa.lt).

  Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie (85) 240 1243 lub pod adresem e-mail: giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...