Oświadczenie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy w sprawie aresztowanych

Grafika ilustracyjna, oświadczenie SNPL
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy jest organizacją skupiającą pracowników naukowych, studentów i adeptów nauki. Stawia za cel promowanie elit intelektualnych w mniejszości polskich na Litwie
| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Oświadczenie
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
w sprawie zatrzymań przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi

W związku z represjami i szykanami obecnych władz Białorusi stosowanymi ostatnio wobec przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi wyrażamy stanowczy protest. Działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw mniejszości narodowych.

Działalność Związku Polaków na Białorusi jest ukierunkowana na pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, na wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.

Dla naukowców Polaków, których reprezentujemy, nie do zaakceptowania są działania władz białoruskich skierowane na ograniczenie wolności słowa, a tym bardziej stosowanie bezpośrednich środków represyjnych wobec nauczycieli, studentów, wykładowców i działaczy mniejszości narodowych.

Domagamy się zaprzestania szykanowania i represjonowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.


Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy