Oświadczenie Zrzeszenia Wilnian „Lokys” w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi

Zrzeszenie Wilnian „Lokys” wydało oświadczenie w solidarności z aresztowanymi na Białorusi Polakami. Oświadczenie zostało opublikowane w czterech językach: litewskim, polskim, angielskim i białoruskim.


Zrzeszenie Wilnian „Lokys” wyraża solidarność z prześladowanymi niewinnie przez władze Białorusi przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej oraz jej liderami, m.in. Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Anną Paniszewą i wieloma innymi.

Wyrażamy stanowczy protest wobec dyskryminacji narodowej i rozniecaniu nienawiści na tle etnicznym, utrudnianiu działalności oświatowej, nauki języka polskiego oraz łamaniu prawa do działania w organizacjach społecznych — które są fundamentaliami funkcjonowania każdej wspólnoty narodowej.

Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom zmierzającym do rusyfikacji jedynych dwóch polskich szkół publicznych na Białorusi przez jej władze, a także nachodzeniu społecznych i prywatnych szkół języka polskiego przez funkcjonariuszy bezpieki, przeciw rewizjom w siedzibach polskich organizacji społecznych.

Bezwzględnie potępiamy zatrzymywanie i skazywanie na pozbawienie wolności działaczy społeczności polskiej na Białorusi — traktując te działania jako bezzasadne, bezprawne, sprzeczne z rozumem i godnością ludzką.

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tych działań przez władze Białorusi i zadośćuczynienia pokrzywdzonym za poniesione niesłusznie krzywdy.

W sytuacji, gdy przedstawiciele liczącej pół miliona rdzennych mieszkańców Białorusi polskiej społeczności są prześladowani jedynie za swoją narodowość, czynieni kozłem ofiarnym agresywnej polityki represji wymierzonych wobec własnych obywateli — miejsce każdego przyzwoitego człowieka jest po stronie krzywdzonych.

Należy czynić wszystko, by polska mniejszość narodowa na Białorusi nie była obiektem ataków, a jej prawa społeczne, oświatowe i językowe były zapewnione w stopniu takim, jakie prawa ma mniejszość białoruska w Polsce.


Łączymy wyrazy szacunku i życzymy, by Święto Zmartwychwstania Pańskiego przebiegło w spokojnej, zdrowej i radosnej atmosferze, a Zmartwychwstały Zbawiciel pozwoli nam na szybkie cieszenie się światem bez pandemii.


Zrzeszenie Wilnian
„Lokys”