Więcej

  Wsparcie samorządu na remont obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych.

  Przypominamy, że 27 kwietnia 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła „Opis procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych”, który określa wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remonty obiektów ogólnego użytku, takie jak: dachy, fundamenty, inżynieryjne instalacje budowlane (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp. Wnioski są przyjmowane w okienku obsługi interesantów samorządu, mogą też być przesłane pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego wniosku.

  Należy zaznaczyć, że prace są wykonywane na koszt właścicieli mieszkań i innych lokali domu wielomieszkaniowego oraz samorządu. Priorytet w zakresie finansowania mają obiekty, które wymagają pilnej naprawy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski dotyczące finansowania zostaną przeanalizowane przez specjalnie utworzoną komisję.


  Część finansowana przez samorząd:

  • 70 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, uznanych za awaryjne, w tym nadzór techniczny robót, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 50 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 70 proc. wartości prac modernizacji systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego;

  • dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego, uczestniczącego w zatwierdzonym przez Rząd RL programie odnowy (modernizacji) domu wielomieszkaniowego.


  Wnioskodawcy będą musieli złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek w ustalonej formie;

  • dokumenty potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;

  • kosztorysy prac i usług wnioskowanych o dofinansowanie, pozwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), ekspertyzy dotyczące określenia stanu awaryjnego budynku (części budynku), obiektów w stanie awaryjnym, akt nadzoru technicznego domu;

  • protokół ze spotkania właścicieli mieszkań i innych lokali domu z decyzją w sprawie remontu, rekonstrukcji lub odnowienia obiektów wspólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

  • potwierdzenie posiadania środków własnych (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

  W razie pytań prosimy o kontakt z panią Ireną Mackel, starszą specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej: tel. (8 5) 240 1564, irena.mackel@vrsa.lt.


  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...