Więcej

  Wsparcie samorządu na remont obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych.

  Przypominamy, że 27 kwietnia 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła „Opis procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych”, który określa wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remonty obiektów ogólnego użytku, takie jak: dachy, fundamenty, inżynieryjne instalacje budowlane (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp. Wnioski są przyjmowane w okienku obsługi interesantów samorządu, mogą też być przesłane pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego wniosku.

  Należy zaznaczyć, że prace są wykonywane na koszt właścicieli mieszkań i innych lokali domu wielomieszkaniowego oraz samorządu. Priorytet w zakresie finansowania mają obiekty, które wymagają pilnej naprawy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski dotyczące finansowania zostaną przeanalizowane przez specjalnie utworzoną komisję.


  Część finansowana przez samorząd:

  • 70 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, uznanych za awaryjne, w tym nadzór techniczny robót, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 50 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 70 proc. wartości prac modernizacji systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego;

  • dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego, uczestniczącego w zatwierdzonym przez Rząd RL programie odnowy (modernizacji) domu wielomieszkaniowego.


  Wnioskodawcy będą musieli złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek w ustalonej formie;

  • dokumenty potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;

  • kosztorysy prac i usług wnioskowanych o dofinansowanie, pozwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), ekspertyzy dotyczące określenia stanu awaryjnego budynku (części budynku), obiektów w stanie awaryjnym, akt nadzoru technicznego domu;

  • protokół ze spotkania właścicieli mieszkań i innych lokali domu z decyzją w sprawie remontu, rekonstrukcji lub odnowienia obiektów wspólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

  • potwierdzenie posiadania środków własnych (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

  W razie pytań prosimy o kontakt z panią Ireną Mackel, starszą specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej: tel. (8 5) 240 1564, irena.mackel@vrsa.lt.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...