Wsparcie samorządu na remont obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych

| Fot.vrsa.lt

Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych.

Przypominamy, że 27 kwietnia 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła „Opis procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych”, który określa wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remonty obiektów ogólnego użytku, takie jak: dachy, fundamenty, inżynieryjne instalacje budowlane (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp. Wnioski są przyjmowane w okienku obsługi interesantów samorządu, mogą też być przesłane pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego wniosku.

Należy zaznaczyć, że prace są wykonywane na koszt właścicieli mieszkań i innych lokali domu wielomieszkaniowego oraz samorządu. Priorytet w zakresie finansowania mają obiekty, które wymagają pilnej naprawy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski dotyczące finansowania zostaną przeanalizowane przez specjalnie utworzoną komisję.


Część finansowana przez samorząd:

• 70 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, uznanych za awaryjne, w tym nadzór techniczny robót, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

• 50 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

• 70 proc. wartości prac modernizacji systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego;

• dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego, uczestniczącego w zatwierdzonym przez Rząd RL programie odnowy (modernizacji) domu wielomieszkaniowego.


Wnioskodawcy będą musieli złożyć następujące dokumenty:

• wniosek w ustalonej formie;

• dokumenty potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;

• kosztorysy prac i usług wnioskowanych o dofinansowanie, pozwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), ekspertyzy dotyczące określenia stanu awaryjnego budynku (części budynku), obiektów w stanie awaryjnym, akt nadzoru technicznego domu;

• protokół ze spotkania właścicieli mieszkań i innych lokali domu z decyzją w sprawie remontu, rekonstrukcji lub odnowienia obiektów wspólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

• potwierdzenie posiadania środków własnych (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Ireną Mackel, starszą specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej: tel. (8 5) 240 1564, irena.mackel@vrsa.lt.