Więcej

  Wsparcie samorządu na remont obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych.

  Przypominamy, że 27 kwietnia 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła „Opis procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych”, który określa wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remonty obiektów ogólnego użytku, takie jak: dachy, fundamenty, inżynieryjne instalacje budowlane (ogrzewanie, hydraulika), klatki schodowe itp. Wnioski są przyjmowane w okienku obsługi interesantów samorządu, mogą też być przesłane pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego wniosku.

  Należy zaznaczyć, że prace są wykonywane na koszt właścicieli mieszkań i innych lokali domu wielomieszkaniowego oraz samorządu. Priorytet w zakresie finansowania mają obiekty, które wymagają pilnej naprawy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski dotyczące finansowania zostaną przeanalizowane przez specjalnie utworzoną komisję.


  Część finansowana przez samorząd:

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  • 70 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, uznanych za awaryjne, w tym nadzór techniczny robót, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 50 proc. wartości prac remontu, rekonstrukcji i odnowienia obiektów ogólnego użytku przy domach wielomieszkaniowych, ale nie więcej niż 20 tys. euro dla jednego domu;

  • 70 proc. wartości prac modernizacji systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego;

  • dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu ogrzewania domu wielomieszkaniowego, uczestniczącego w zatwierdzonym przez Rząd RL programie odnowy (modernizacji) domu wielomieszkaniowego.


  Wnioskodawcy będą musieli złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek w ustalonej formie;

  • dokumenty potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;

  • kosztorysy prac i usług wnioskowanych o dofinansowanie, pozwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), ekspertyzy dotyczące określenia stanu awaryjnego budynku (części budynku), obiektów w stanie awaryjnym, akt nadzoru technicznego domu;

  • protokół ze spotkania właścicieli mieszkań i innych lokali domu z decyzją w sprawie remontu, rekonstrukcji lub odnowienia obiektów wspólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

  • potwierdzenie posiadania środków własnych (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

  W razie pytań prosimy o kontakt z panią Ireną Mackel, starszą specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej: tel. (8 5) 240 1564, irena.mackel@vrsa.lt.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...