Więcej

    Rejon wileński z nowym obliczem. Stworzono dla niego logo, hasło i gadżety

    Czytaj również...

    Nowe logo, hasło i gadżety to dzieło agencji brandingowej „Folk”
    | Fot. VRSA.lt

    Tu przeplatają się języki, kultury i historie – takie przesłanie o rejonie wileńskim będzie głosiła nowa identyfikacja wizualna. Stworzone elementy identyfikacji wizualnej podkreślą wyjątkowość naszego rejonu i ułatwią jego rozpoznawanie.

    Rejon wileński kojarzy się z różnorodnością społeczności, której przejawem są różne języki, kultury i tradycje oraz bogata historia różnych narodów. Wielokulturowość i wielojęzyczność – to wartości rejonu wileńskiego, które nadają znaczenie hasłu: „Tu przeplatają się różne języki, kultury, historie”.

    Z rejonem wileńskim nierozerwalnie związane są tradycyjne palmy, a tradycja ich wyplatania wpisana jest w „Zbiór wartości litewskiego dziedzictwa kulturowego“. Dlatego też celem stworzenia tożsamości wizualnej samorządu było nie tylko zaprezentowanie nowego, bardziej nowoczesnego oblicza rejonu, ale jednocześnie nadanie znaczenia wyjątkowemu dziedzictwu kulturowemu Wileńszczyzny – palmie.

    – Właśnie w palmie organicznie wiążą się różne pory roku, kolory, pokolenia palmiarek, znaczenie chrześcijańskie i intencje artystyczne. Doskonale sprawdza się ona jako symbol ukazujący wielokulturową, barwną i różnorodną historię rejonu wileńskiego, głębokie tradycje i zgodność narodów, z czego musimy być dumni i co czyni nasz rejon wyjątkowym – powiedziała mer Maria Rekść.

    W wizualizacji graficznej rejonu wileńskiego odwołano się do wycinanek, również nierozerwalnie związanych z kulturą Wileńszczyzny. Toteż na logo składają się elementy palm z wycinanek w nowoczesnej szacie.

    Nowe logo rejonu wileńskiego jest dynamiczne. W zależności od potrzeb można wybierać spośród kilku wersji palm składających się z trzech, czterech lub więcej elementów. Tak jak palmy wyplatane przez twórców ludowych, symbolizujące życie, są zawsze różne (nie znajdziesz dwóch identycznych), tak nowe logo rejonu wileńskiego jest żywe i zmieniające się.

    Podstawowa wersja logo składa się z trzech elementów, których znaczenie związane jest z rejonem wileńskim – są to ozdobny wierzchołek z trzciny lub trzcinnika (zieleń i piękna przyroda rejonu), korona św. Kazimierza i serce.

    Św. Kazimierz jest opiekunem Litwy i młodzieży, a na Litwie jest uważany także za opiekuna rzemieślników. W dzieciństwie św. Kazimierz wspólnie z nauczycielem i kronikarzem Janem Długoszem spędzał lato na zamku w Miednikach w rejonie wileńskim. Gdy po śmierci królewicza rozpoczął się kult św. Kazimierza, zaczął być organizowany tradycyjny jarmark Kaziuka. Na cześć świętego rzemieślnicy starali się przygotować produkty, które odzwierciedlałyby jego osobowość. W ten sposób powstały palmy z koroną św. Kazimierza i w kształcie serca, jak też pierniki.

    Kształt serca to też aluzja do pierników Kaziuka, które zazwyczaj mają kształt serca z różnymi dowcipnymi napisami. Palmy i tradycyjne pierniki kaziukowe to duma Wileńszczyzny.

    – Od dawna pielęgnowana myśl wreszcie nabrała kształtu. Nowe logo i opatrzone nim gadżety zostaną wykorzystane w komunikacji – aby odzwierciedlić cechy i wyjątkowość naszego rejonu, zwiększyć jego rozpoznawalność. To pomoże być bliżej mieszkańców i gości rejonu. Wkrótce zaczniemy komunikować się za pomocą nowych rozwiązań wizualnych – mówiła o realizacji pomysłu Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Jak zapowiedziała, jeszcze w tym roku jest planowane zaktualizowanie i unowocześnienie strony internetowej samorządu www.vrsa.lt.

    – Dotychczas nie mieliśmy logo, a w komunikacji używaliśmy herbu rejonu, który nadal będzie oficjalnym oznaczeniem dokumentów. Mamy jednak nadzieję, że nowy język wizualny zostanie zaakceptowane zarówno przez mieszkańców, jak i gości naszego rejonu – powiedziała Jolanta Gulbinowicz, kierownik Wydziału Stosunków Publicznych i Międzynarodowych.


    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

    Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

    Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

    Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

    Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

    Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

    Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

    Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...