Więcej

  Tak będzie wyglądał rynek w Rudominie po rekonstrukcji

  Czytaj również...

  Projekt: ZSA „Plėtros partneriai”, kierownik projektu: Darius Franckevičius, al. Laisvės 77B, Wilno; e-mail: darius@pletrospartneriai.lt i info@pletrospartneriai.lt; telefon kontaktowy +370 674 42613. Realizator inwestycji: Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Rynek w Rudominie w rejonie wileńskim, który przyciąga wielu handlowców i kupujących, zmieni się nie do poznania.

  Rekonstrukcja rynku w Rudominie jest jednym z działań przewidzianych w projekcie nr J08-CPVA-V-01-0001 „Soleczniki+ wdrożenie strategii rozwoju strefy funkcjonalnej”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Solecznickiego zgodnie z Priorytetem 4 Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Funduszy Unii Europejskiej 2014–2020 „Promocja efektywności energetycznej oraz produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej ”, Priorytetem 7 „Promocja zatrudnienia wysokiej jakości i udziału w rynku pracy”, Priorytetem 8 „Zwiększenie integracji społecznej i walka z ubóstwem” oraz Priorytetem 10 „Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i postępowej administracji publicznej” J08-CPVA-V „Rozwój stref funkcjonalnych”.

  Planuje się, że koszt prac wyniesie 1,7 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na ten projekt 0,6 mln euro, środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniosą 1,1 mln euro.

  W trakcie realizacji projektu planowane jest poszerzenie powierzchni targowej poprzez unowocześnienie wszystkich istniejących funkcjonalnych stref handlowych w zależności od asortymentu towarów. Łącznie teren rynku w Rudominie zostanie podzielony na 7 stref handlowych, które umożliwią handel artykułami spożywczymi i niespożywczymi, sadzonkami i roślinami, maszynami i produktami rolniczymi, zwierzętami hodowlanymi i drobiem.

  Rynek zostanie wyposażony w pawilony stacjonarne oraz stragany z zadaszeniem. Handlowcy będą mogli też handlować z samochodów. Odnowiony rynek będzie miał 238 miejsc handlowych, w tym 12 pawilonów, w których handel będzie odbywał się regularnie, niezależnie od godzin otwarcia rynku.

  Odnowiony rynek zachwyci wygodną infrastrukturą publiczną. Planuje się, że dla wygody wszystkich przybywających powstaną chodniki, teren rynku zostanie wyłożony płytkami chodnikowymi, a obecne wysłużone ogrodzenie rynku zostanie zastąpione nowym, wysokim ogrodzeniem z zamykaną bramą. Na placu i jego dojściach planuje się zamontowanie elementów małej architektury, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo otoczenia: lampy, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kolumienki z wodą pitną, systemy monitoringu itp.

  Dostęp do terenu targowiska ułatwią urządzone i wyasfaltowane wjazdy. Zostaną urządzone parkingi dla klientów i handlowców.

  Z propozycjami projektu rekonstrukcji rynku w Rudominie można zapoznać się na stronie internetowej vrsa.lt. Zebranie publiczne, na którym zostanie omówiony projekt, odbędzie się zdalnie 13 kwietnia o godz. 17. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przygotowywanego projektu i zgłaszania uwag. Propozycje projektantowi można składać drogą mejlową: darius@pletrospartneriai.lt lub info@pletrospartneriai.lt, do zakończenia spotkania.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...