Więcej

  Tak będzie wyglądał rynek w Rudominie po rekonstrukcji

  Czytaj również...

  Projekt: ZSA „Plėtros partneriai”, kierownik projektu: Darius Franckevičius, al. Laisvės 77B, Wilno; e-mail: darius@pletrospartneriai.lt i info@pletrospartneriai.lt; telefon kontaktowy +370 674 42613. Realizator inwestycji: Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Rynek w Rudominie w rejonie wileńskim, który przyciąga wielu handlowców i kupujących, zmieni się nie do poznania.

  Rekonstrukcja rynku w Rudominie jest jednym z działań przewidzianych w projekcie nr J08-CPVA-V-01-0001 „Soleczniki+ wdrożenie strategii rozwoju strefy funkcjonalnej”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Solecznickiego zgodnie z Priorytetem 4 Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Funduszy Unii Europejskiej 2014–2020 „Promocja efektywności energetycznej oraz produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej ”, Priorytetem 7 „Promocja zatrudnienia wysokiej jakości i udziału w rynku pracy”, Priorytetem 8 „Zwiększenie integracji społecznej i walka z ubóstwem” oraz Priorytetem 10 „Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i postępowej administracji publicznej” J08-CPVA-V „Rozwój stref funkcjonalnych”.

  Planuje się, że koszt prac wyniesie 1,7 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na ten projekt 0,6 mln euro, środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniosą 1,1 mln euro.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W trakcie realizacji projektu planowane jest poszerzenie powierzchni targowej poprzez unowocześnienie wszystkich istniejących funkcjonalnych stref handlowych w zależności od asortymentu towarów. Łącznie teren rynku w Rudominie zostanie podzielony na 7 stref handlowych, które umożliwią handel artykułami spożywczymi i niespożywczymi, sadzonkami i roślinami, maszynami i produktami rolniczymi, zwierzętami hodowlanymi i drobiem.

  Rynek zostanie wyposażony w pawilony stacjonarne oraz stragany z zadaszeniem. Handlowcy będą mogli też handlować z samochodów. Odnowiony rynek będzie miał 238 miejsc handlowych, w tym 12 pawilonów, w których handel będzie odbywał się regularnie, niezależnie od godzin otwarcia rynku.

  Odnowiony rynek zachwyci wygodną infrastrukturą publiczną. Planuje się, że dla wygody wszystkich przybywających powstaną chodniki, teren rynku zostanie wyłożony płytkami chodnikowymi, a obecne wysłużone ogrodzenie rynku zostanie zastąpione nowym, wysokim ogrodzeniem z zamykaną bramą. Na placu i jego dojściach planuje się zamontowanie elementów małej architektury, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo otoczenia: lampy, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kolumienki z wodą pitną, systemy monitoringu itp.

  Dostęp do terenu targowiska ułatwią urządzone i wyasfaltowane wjazdy. Zostaną urządzone parkingi dla klientów i handlowców.

  Z propozycjami projektu rekonstrukcji rynku w Rudominie można zapoznać się na stronie internetowej vrsa.lt. Zebranie publiczne, na którym zostanie omówiony projekt, odbędzie się zdalnie 13 kwietnia o godz. 17. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przygotowywanego projektu i zgłaszania uwag. Propozycje projektantowi można składać drogą mejlową: darius@pletrospartneriai.lt lub info@pletrospartneriai.lt, do zakończenia spotkania.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...