Więcej

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

  Czytaj również...

  W tym roku ze względu na pandemię odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców bezpośrenio
  | Fot. vrsa.lt

  Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja mieszkańców na odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które jest planowane na maj i czerwiec br. Odpady będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców, którzy zarejestrowali się wcześniej w urzędach gmin.

  Mieszkańcy chcący pozbyć się wspomnianych odpadów do 21 kwietnia br. powinni skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, wskazując: swoje dane kontaktowe, dokładny adres, ilość i rodzaj odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

  Urzędy gmin opracowują listy mieszkańców, którzy chcą oddać odpady, i przekazują je przewoźnikom odpadów (wg obsługiwanego terytorium, tj. ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”). Odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie podany do publicznej wiadomości pod koniec kwietnia.

  Przypominamy, że podczas objazdu od mieszkańców będą odbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym – elementy galwaniczne, odpady lakierów, farb, rozcieńczalników, produkty chemii gospodarczej, baterie.

  Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontu mieszkań i zagospodarowania terenu) nie są zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców na placach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...