Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

W tym roku ze względu na pandemię odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców bezpośrenio
| Fot. vrsa.lt

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja mieszkańców na odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które jest planowane na maj i czerwiec br. Odpady będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców, którzy zarejestrowali się wcześniej w urzędach gmin.

Mieszkańcy chcący pozbyć się wspomnianych odpadów do 21 kwietnia br. powinni skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, wskazując: swoje dane kontaktowe, dokładny adres, ilość i rodzaj odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

Urzędy gmin opracowują listy mieszkańców, którzy chcą oddać odpady, i przekazują je przewoźnikom odpadów (wg obsługiwanego terytorium, tj. ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”). Odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie podany do publicznej wiadomości pod koniec kwietnia.

Przypominamy, że podczas objazdu od mieszkańców będą odbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym – elementy galwaniczne, odpady lakierów, farb, rozcieńczalników, produkty chemii gospodarczej, baterie.

Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontu mieszkań i zagospodarowania terenu) nie są zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców na placach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.