Rozpoczyna się ankietowanie ludności dotyczące narodowości, języka i wyznawanej wiary

Cropped view of woman holding pen and filling in application form at table

154 – tyle narodowości mieszkało na Litwie dziesięć lat temu. Jak wygląda sytuacja dzisiaj, wykaże badanie statystyczne narodowości, zorganizowane po raz pierwszy przez Litewski Departament Statystyki, którego celem jest ustalenie języka ojczystego i wyznawanej religii mieszkańców.

Wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone

Jak sugeruje samo sformułowanie, badanie obejmuje również inne istotne wskaźniki. Mieszkańcy kraju proszeni są o podanie informacji nie tylko na temat swojej narodowości, religii, języka ojczystego, ale także znajomości innych języków.

„Badanie już się rozpoczęło, więc osoby mieszkające w różnych zakątkach kraju nie powinny być zaskoczone, jeśli ankieterzy zwrócą się do nich z prośbą o udzielenie odpowiedzi na cztery proste pytania” – mówi Vanda Vaitekūnienė, kierownik Działu Statystyki Mieszkańców z Departamentu Statystyki Litwy. – „Z naszej strony mamy nadzieję, że wybrani mieszkańcy nie odmówią udziału w badaniu, przyczyniając się tym samym do gromadzenia danych istotnych dla kraju ”.

Rozmówczyni przypomina, że wcześniej dane na temat narodowości, języka ojczystego i wyznania były gromadzone podczas powszechnych spisów mieszkańców i domostw, ale w tym roku zmieniony tryb wniósł pewne zmiany.

Spis powszechny, który rozpoczął się na początku tego roku, odbywa się na podstawie danych administracyjnych – oznacza to, że istotne obowiązkowe wskaźniki będą zbierane z 19 głównych rejestrów państwowych i systemów informacyjnych, takich jak Sodra, Państwowa Inspekcja Podatkowa, Ewidencje Ludności i Adresów oraz inne.

Jednak odpowiednie wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone i przechowywane w państwowych rejestrach lub systemach informacyjnych – część mieszkańców nawet nie wskazała swojej narodowości.

Dlatego też, w odpowiedzi na potrzebę użytkowników, w celu utrzymania ciągłości i porównywalności wskaźników, w tym roku istotne informacje są zbierane właśnie poprzez badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznawanej wiary. Odbywa się ono dwuetapowo.

Tylko cztery pytania

Od 15 stycznia do 28 lutego mieszkańcy mogli odpowiedzieć na cztery pytania, biorąc udział w ankiecie internetowej. Według V. Vaitekūnienė, z tej możliwości skorzystało ok. 60 tys.  respondentów.

1 kwietnia rozpoczęło się i potrwa do końca czerwca ankietowanie, które zostanie przeprowadzone w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Badanie przeprowadzi spółka konsultingowa zarządzania strategicznego ,,Eurointegracijos projektai”, która wygrała przetarg publiczny.

W drugim etapie przeprowadzone zostanie ankietowanie tych mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w ankiecie internetowej – zostaną oni wybrani losowo przy użyciu statystycznych metod matematycznych. 

„Wybrano 40 tysięcy adresów, więc przeciętnie samych respondentów powinno być co najmniej dwa razy więcej – będą to mieszkańcy, którzy pod określonym adresem zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania ”- przewiduje rozmówczyni.

Przeprowadzane będą wywiady z osobami w wieku 16 lat oraz starszymi, zamiast dzieci na pytania kwestionariusza odpowiedzą rodzice, rodzice adopcyjni lub opiekunowie. Możliwe sposoby ankietowania zostaną zastosowane odpowiednio do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Wsparciem – informacje kontaktowe

„Ponieważ nadal żyjemy w warunkach kwarantanny, badanie przeprowadzimy z wykorzystaniem dostępnych kontaktów – telefonicznie, mailowo. Jeśli warunki kwarantanny ulegną zmianie, ankieterzy spróbują znaleźć bezpośrednio w domu tych mieszkańców, z którymi nie uda się skontaktować się zdalnie. W każdym razie respondenci zostaną poinformowani o ankiecie w oficjalnym piśmie, wskazane zostaną również kontakty, za których pośrednictwem można będzie udzielić odpowiedzi ankieterom”- skomentowała planowaną procedurę V. Vaitekūnienė.

Rozmówczyni przypomina również, że w przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań związanych z badaniem, mieszkańcy proszeni są o kontakt ze specjalistami Działu Statystyki Mieszkańców Departamentu Statystyki Litwy.

Dział statystyki mieszkańców
Departamentu Statystyki Litwy
Tel.: (8 5) 236 4921, (8 5) 236 4968
Email: surasymas@stat.gov.lt

Po zebraniu danych statystycznych i zastosowaniu modeli matematycznych zostaną przygotowane i opublikowane informacje na temat narodowości mieszkańców, języka ojczystego, znajomości języków innych niż język ojczysty i wyznawanej religii. Uzyskane wyniki zostaną porównane z danymi powszechnego spisu ludności z roku 2011 i zostaną ogłoszone wraz z wynikami spisu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wstępne dane zostaną zaprezentowane w końcu tego roku.

Według danych powszechnego spisu ludności i domostw sprzed dziesięciu lat, na Litwie mieszkało 154 narodowości – 84,2% populacji kraju stanowili Litwini, 6,6 proc. – Polacy, 5,8 proc. – Rosjanie. Co trzeci mieszkaniec kraju wskazał wówczas, że zna dwa języki obce. Mieszkańcy należeli do 59 różnych wspólnot wyznaniowych.Zam. 2347