Więcej

  Rozpoczyna się ankietowanie ludności dotyczące narodowości, języka i wyznawanej wiary

  Czytaj również...

  Cropped view of woman holding pen and filling in application form at table

  154 – tyle narodowości mieszkało na Litwie dziesięć lat temu. Jak wygląda sytuacja dzisiaj, wykaże badanie statystyczne narodowości, zorganizowane po raz pierwszy przez Litewski Departament Statystyki, którego celem jest ustalenie języka ojczystego i wyznawanej religii mieszkańców.

  Wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone

  Jak sugeruje samo sformułowanie, badanie obejmuje również inne istotne wskaźniki. Mieszkańcy kraju proszeni są o podanie informacji nie tylko na temat swojej narodowości, religii, języka ojczystego, ale także znajomości innych języków.

  „Badanie już się rozpoczęło, więc osoby mieszkające w różnych zakątkach kraju nie powinny być zaskoczone, jeśli ankieterzy zwrócą się do nich z prośbą o udzielenie odpowiedzi na cztery proste pytania” – mówi Vanda Vaitekūnienė, kierownik Działu Statystyki Mieszkańców z Departamentu Statystyki Litwy. – „Z naszej strony mamy nadzieję, że wybrani mieszkańcy nie odmówią udziału w badaniu, przyczyniając się tym samym do gromadzenia danych istotnych dla kraju ”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Rozmówczyni przypomina, że wcześniej dane na temat narodowości, języka ojczystego i wyznania były gromadzone podczas powszechnych spisów mieszkańców i domostw, ale w tym roku zmieniony tryb wniósł pewne zmiany.

  Spis powszechny, który rozpoczął się na początku tego roku, odbywa się na podstawie danych administracyjnych – oznacza to, że istotne obowiązkowe wskaźniki będą zbierane z 19 głównych rejestrów państwowych i systemów informacyjnych, takich jak Sodra, Państwowa Inspekcja Podatkowa, Ewidencje Ludności i Adresów oraz inne.

  Jednak odpowiednie wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone i przechowywane w państwowych rejestrach lub systemach informacyjnych – część mieszkańców nawet nie wskazała swojej narodowości.

  Dlatego też, w odpowiedzi na potrzebę użytkowników, w celu utrzymania ciągłości i porównywalności wskaźników, w tym roku istotne informacje są zbierane właśnie poprzez badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznawanej wiary. Odbywa się ono dwuetapowo.

  Tylko cztery pytania

  Od 15 stycznia do 28 lutego mieszkańcy mogli odpowiedzieć na cztery pytania, biorąc udział w ankiecie internetowej. Według V. Vaitekūnienė, z tej możliwości skorzystało ok. 60 tys.  respondentów.

  1 kwietnia rozpoczęło się i potrwa do końca czerwca ankietowanie, które zostanie przeprowadzone w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Badanie przeprowadzi spółka konsultingowa zarządzania strategicznego ,,Eurointegracijos projektai”, która wygrała przetarg publiczny.

  W drugim etapie przeprowadzone zostanie ankietowanie tych mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w ankiecie internetowej – zostaną oni wybrani losowo przy użyciu statystycznych metod matematycznych. 

  „Wybrano 40 tysięcy adresów, więc przeciętnie samych respondentów powinno być co najmniej dwa razy więcej – będą to mieszkańcy, którzy pod określonym adresem zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania ”- przewiduje rozmówczyni.

  Przeprowadzane będą wywiady z osobami w wieku 16 lat oraz starszymi, zamiast dzieci na pytania kwestionariusza odpowiedzą rodzice, rodzice adopcyjni lub opiekunowie. Możliwe sposoby ankietowania zostaną zastosowane odpowiednio do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

  Wsparciem – informacje kontaktowe

  „Ponieważ nadal żyjemy w warunkach kwarantanny, badanie przeprowadzimy z wykorzystaniem dostępnych kontaktów – telefonicznie, mailowo. Jeśli warunki kwarantanny ulegną zmianie, ankieterzy spróbują znaleźć bezpośrednio w domu tych mieszkańców, z którymi nie uda się skontaktować się zdalnie. W każdym razie respondenci zostaną poinformowani o ankiecie w oficjalnym piśmie, wskazane zostaną również kontakty, za których pośrednictwem można będzie udzielić odpowiedzi ankieterom”- skomentowała planowaną procedurę V. Vaitekūnienė.

  Rozmówczyni przypomina również, że w przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań związanych z badaniem, mieszkańcy proszeni są o kontakt ze specjalistami Działu Statystyki Mieszkańców Departamentu Statystyki Litwy.

  Dział statystyki mieszkańców
  Departamentu Statystyki Litwy
  Tel.: (8 5) 236 4921, (8 5) 236 4968
  Email: surasymas@stat.gov.lt

  Po zebraniu danych statystycznych i zastosowaniu modeli matematycznych zostaną przygotowane i opublikowane informacje na temat narodowości mieszkańców, języka ojczystego, znajomości języków innych niż język ojczysty i wyznawanej religii. Uzyskane wyniki zostaną porównane z danymi powszechnego spisu ludności z roku 2011 i zostaną ogłoszone wraz z wynikami spisu.

  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wstępne dane zostaną zaprezentowane w końcu tego roku.

  Według danych powszechnego spisu ludności i domostw sprzed dziesięciu lat, na Litwie mieszkało 154 narodowości – 84,2% populacji kraju stanowili Litwini, 6,6 proc. – Polacy, 5,8 proc. – Rosjanie. Co trzeci mieszkaniec kraju wskazał wówczas, że zna dwa języki obce. Mieszkańcy należeli do 59 różnych wspólnot wyznaniowych.  Zam. 2347

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Tegoroczną Nagrodę Wolności poświęcono prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu

  Ukraina — państwo demokratyczne „Dzisiaj Ukraina jest europejskim państwem demokratycznym, które musi walczyć o przetrwanie swojego terytorium, kultury i narodu, a także o wolność nas wszystkich. Dlatego Komisja Nagrody Wolności proponuje przyznać tegoroczną Nagrodę Wolności prezydentowi Ukrainy za zasługi jego...

  Nauka, która robi biznes z biznesem czyli Konferencja z Polonią Sieci Badawczej Łukasiewicz

  Prelegentami będzie 16 polskich naukowców z czołowych ośrodków badawczych na świecie oraz praktyków biznesu. Wydarzenie rozpocznie się 15 grudnia o 16:00 w siedzibie Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz online. Nazwa wydarzenia: Konferencja z Polonią 2022 Początek wydarzenia: 15 grudnia 2022 r....

  155. rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego w Zułowie [GALERIA]

  5 grudnia 1867 r. w majątku Zułów urodził się Józef Klemens Piłsudski. Do dziś w Zułowie mieszkańcy Wileńszczyzny upamiętniają ważne rocznice, w tym dzień narodzin Marszałka Piłsudskiego. W tym roku uroczyste obchody 155. rocznicy urodzin Marszałka zorganizował Urząd do...

  Poszukuję śladów rodziny na Wileńszczyźnie

  Wiele informacji o rodzinie udało mi się zebrać, ale zagadką pozostaje stary pergamin, który widziałem w domu rodzinnym.  Mojemu ojcu i babci udało się wyrwać z Sowietów dopiero w 1922 roku. Wiadomo, w jakim stanie wrócili… Kilka lat później, mój ojciec Edmund Wojciechowicz...