Więcej

  Rozpoczyna się ankietowanie ludności dotyczące narodowości, języka i wyznawanej wiary

  Czytaj również...

  Cropped view of woman holding pen and filling in application form at table

  154 – tyle narodowości mieszkało na Litwie dziesięć lat temu. Jak wygląda sytuacja dzisiaj, wykaże badanie statystyczne narodowości, zorganizowane po raz pierwszy przez Litewski Departament Statystyki, którego celem jest ustalenie języka ojczystego i wyznawanej religii mieszkańców.

  Wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone

  Jak sugeruje samo sformułowanie, badanie obejmuje również inne istotne wskaźniki. Mieszkańcy kraju proszeni są o podanie informacji nie tylko na temat swojej narodowości, religii, języka ojczystego, ale także znajomości innych języków.

  „Badanie już się rozpoczęło, więc osoby mieszkające w różnych zakątkach kraju nie powinny być zaskoczone, jeśli ankieterzy zwrócą się do nich z prośbą o udzielenie odpowiedzi na cztery proste pytania” – mówi Vanda Vaitekūnienė, kierownik Działu Statystyki Mieszkańców z Departamentu Statystyki Litwy. – „Z naszej strony mamy nadzieję, że wybrani mieszkańcy nie odmówią udziału w badaniu, przyczyniając się tym samym do gromadzenia danych istotnych dla kraju ”.

  Rozmówczyni przypomina, że wcześniej dane na temat narodowości, języka ojczystego i wyznania były gromadzone podczas powszechnych spisów mieszkańców i domostw, ale w tym roku zmieniony tryb wniósł pewne zmiany.

  Spis powszechny, który rozpoczął się na początku tego roku, odbywa się na podstawie danych administracyjnych – oznacza to, że istotne obowiązkowe wskaźniki będą zbierane z 19 głównych rejestrów państwowych i systemów informacyjnych, takich jak Sodra, Państwowa Inspekcja Podatkowa, Ewidencje Ludności i Adresów oraz inne.

  Jednak odpowiednie wskaźniki etnokulturowe nie są gromadzone i przechowywane w państwowych rejestrach lub systemach informacyjnych – część mieszkańców nawet nie wskazała swojej narodowości.

  Dlatego też, w odpowiedzi na potrzebę użytkowników, w celu utrzymania ciągłości i porównywalności wskaźników, w tym roku istotne informacje są zbierane właśnie poprzez badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznawanej wiary. Odbywa się ono dwuetapowo.

  Tylko cztery pytania

  Od 15 stycznia do 28 lutego mieszkańcy mogli odpowiedzieć na cztery pytania, biorąc udział w ankiecie internetowej. Według V. Vaitekūnienė, z tej możliwości skorzystało ok. 60 tys.  respondentów.

  1 kwietnia rozpoczęło się i potrwa do końca czerwca ankietowanie, które zostanie przeprowadzone w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Badanie przeprowadzi spółka konsultingowa zarządzania strategicznego ,,Eurointegracijos projektai”, która wygrała przetarg publiczny.

  W drugim etapie przeprowadzone zostanie ankietowanie tych mieszkańców, którzy nie wzięli udziału w ankiecie internetowej – zostaną oni wybrani losowo przy użyciu statystycznych metod matematycznych. 

  „Wybrano 40 tysięcy adresów, więc przeciętnie samych respondentów powinno być co najmniej dwa razy więcej – będą to mieszkańcy, którzy pod określonym adresem zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania ”- przewiduje rozmówczyni.

  Przeprowadzane będą wywiady z osobami w wieku 16 lat oraz starszymi, zamiast dzieci na pytania kwestionariusza odpowiedzą rodzice, rodzice adopcyjni lub opiekunowie. Możliwe sposoby ankietowania zostaną zastosowane odpowiednio do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

  Wsparciem – informacje kontaktowe

  „Ponieważ nadal żyjemy w warunkach kwarantanny, badanie przeprowadzimy z wykorzystaniem dostępnych kontaktów – telefonicznie, mailowo. Jeśli warunki kwarantanny ulegną zmianie, ankieterzy spróbują znaleźć bezpośrednio w domu tych mieszkańców, z którymi nie uda się skontaktować się zdalnie. W każdym razie respondenci zostaną poinformowani o ankiecie w oficjalnym piśmie, wskazane zostaną również kontakty, za których pośrednictwem można będzie udzielić odpowiedzi ankieterom”- skomentowała planowaną procedurę V. Vaitekūnienė.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rozmówczyni przypomina również, że w przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań związanych z badaniem, mieszkańcy proszeni są o kontakt ze specjalistami Działu Statystyki Mieszkańców Departamentu Statystyki Litwy.

  Dział statystyki mieszkańców
  Departamentu Statystyki Litwy
  Tel.: (8 5) 236 4921, (8 5) 236 4968
  Email: surasymas@stat.gov.lt

  Po zebraniu danych statystycznych i zastosowaniu modeli matematycznych zostaną przygotowane i opublikowane informacje na temat narodowości mieszkańców, języka ojczystego, znajomości języków innych niż język ojczysty i wyznawanej religii. Uzyskane wyniki zostaną porównane z danymi powszechnego spisu ludności z roku 2011 i zostaną ogłoszone wraz z wynikami spisu.

  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wstępne dane zostaną zaprezentowane w końcu tego roku.

  Według danych powszechnego spisu ludności i domostw sprzed dziesięciu lat, na Litwie mieszkało 154 narodowości – 84,2% populacji kraju stanowili Litwini, 6,6 proc. – Polacy, 5,8 proc. – Rosjanie. Co trzeci mieszkaniec kraju wskazał wówczas, że zna dwa języki obce. Mieszkańcy należeli do 59 różnych wspólnot wyznaniowych.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo


  Zam. 2347

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...