Mity dotyczące renowacji bloków: czy to prawda, że mieszkańcy odnowionych domów płacą więcej za ogrzewanie?

Renowacja bloków na Litwie.
| Fot. archiwum BETA

Nabierającej rozmachu renowacji domów wielomieszkaniowych na Litwie towarzyszą nie tylko korzyści, jakie czerpią z niej mieszkańcy, ale także wiele mitów. Jednym z nich jest ten, jakoby modernizacja budynku mieszkalnego podnosi cenę ogrzewania, w związku z czym rachunki nie maleją. Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), która zarządza  programem renowacji domów wielomieszkaniowych, zwróciła się po pomoc do specjalistów, którzy pomogą wyjaśnić, jak jest w rzeczywistości.

„Często słyszę, że niektórych zniechęca do renowacji brak zaufania wobec dostawców ciepła. Rzekomo po modernizacji budynku celowo podnoszą oni cenę energii cieplnej, żeby nie tracić dotychczasowych dochodów. Jest to jednak mit, który można łatwo rozwiać, kiedy się jasno rozumie, co składa się na cenę ciepła i z jakich powodów z biegiem czasu się ona zmienia” — mówi dyrektor BETA Valius Serbenta.

Struktura cen ciepła

Cena energii cieplnej składa się z kosztów zmiennych i stałych. Koszty zmienne obejmują paliwa, energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do pozyskiwania ciepła. Zależą one bezpośrednio od zapotrzebowania na ciepło. Jeśli po renowacji budynku zapotrzebowanie na energię spada, to proporcjonalnie zmniejszają się i te wydatki — mniej spala się paliwa i zużywa innych zasobów.

Tymczasem koszty stałe — to remont i amortyzacja, wynagrodzenie pracowników i inne wydatki. „Koszty stałe po renowacji tymczasowo wzrastają, gdyż trudno jest od razu przystosować infrastrukturę sieci ciepłowniczych. Ale po odnowieniu punktu grzewczego staje się ona znacznie wydajniejsza, dlatego cena ciepła także spada” — opowiada Valdas Lukoševičius, prezydent Stowarzyszenia Dostawców Ciepła (Šilumos tiekėjų asociacija).

Wysokość opłat za ogrzewanie w największym stopniu zależy od ilości zużytego ciepła, na co wpływa temperatura powietrza, cena paliwa wykorzystywanego do produkcji energii cieplnej i stan ogrzewanego budynku. Dlatego nawet w tym samym mieście zużycie ciepła może się różnić do 10 razy.

Zużycie ciepła zależy również od właściwego zbalansowania systemu rur w budynku. Ważne jest również, jaki jest poziom automatyzacji punktu grzewczego oraz kwalifikacje i starania osoby bądź firmy nadzorującej gospodarkę cieplną całego budynku.

Cena ciepła — dla miasta czy nawet regionu

Vaidas Lukoševičius twierdzi, że nie ustala się osobnej ceny ciepła dla konkretnego bloku, dlatego też nie może być ona celowo podnoszona.

„Ceny ciepła dla dostawców ustala Państwowa Komisja Cen i Energetyki (Valstybinė kainų ir energetikos komisija). Są one przeliczane i publikowane w każdym mieście lub nawet regionie co miesiąc, z uwzględnieniem kosztów zmiennych i stałych. W miastach, w których większość bloków została odnowiona, cena ciepła może tymczasowo wzrosnąć ze względu na spadek realizowanego ciepła. Ale stopniowo systemy centralnego dostarczania ciepła są przystosowywane do nowych potrzeb i w ten sposób ceny się stabilizują” — wyjaśnia prezydent Stowarzyszenia Dostawców Ciepła.

Inwestycje w odnowienie sieci ciepłowniczych

W celu zmniejszenia kosztów zużywanego ciepła, warto inwestować w odnowienie sieci ciepłowniczych. „Chociaż to bardzo wysokie inwestycje, przynoszą oromne korzyści społeczno-ekonomiczne: pomagają w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii słonecznej, środowiskowej oraz pozostającej po innych procesach, zwiększają niezawodność i trwałość rurociągów, w ten sposób pośrednio zmniejszając zanieczyszczenie powietrza, zachorowalność i zwiększając szersze wykorzystanie lokalnie dostępnych źródeł odnawialnych” — mówi Vaidas Lukoševičius.


Zam. 2348


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego