Przyjaciele żegnają Emilię Chmielową, działaczkę mniejszości polskiej na Ukrainie

Zmarła działaczka mniejszości polskiej na Ukrainie, liderka inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, szkół polskich, była członkiem Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy.

Emilię Chmielową pożegnała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z którą współpracowała.

| Fot. YouTube/ Kurier Galicyjski
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Emilii Chmielowej

Opuściła nas Osoba wielce zasłużona dla środowiska polskiego na Wschodzie i dialogu
polsko-ukraińskiego.

Współzałożycielka i wieloletnia Prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie.

Niezastąpiona liderka polskiej społeczności, uhonorowana wieloma odznaczeniami,
w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Panią Emilię zapamiętamy jako osobę charyzmatyczną, która całym sercem angażowała się
w pracę społeczną i w działania na rzecz polskiej mniejszości.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom
składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady
Rada Fundacji
Zarząd oraz Zespół
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”