Dziś mija 17. rocznica wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej

Już 17 lat minęło od 1 maja 2004 roku, kiedy Unia Europejska przeprowadziła piąte rozszerzenie członkostwa. Do unii wstąpiła wtedy między innymi Litwa i Polska. Było to największe rozszerzenie wspólnoty w jej historii.

Grafika ilustracyjna
Unia Europejska 17 lat temu powitała nowych członków, m.in. Litwę i Polskę
| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Za początek Unii Europejskiej uznaje się podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht w 1993 roku. Ustanawiał on założenie Unii Europejskiej oraz określał stosunki polityczne państw członkowskich.

Na mocy nowego traktatu, Parlament Europejski ma prawo zwrócić się do Komisji o przedłożenie wniosku legislacyjnego w sprawach, które jego zdaniem wymagają wspólnotowego aktu prawnego. Cały skład Komisji jest odtąd zatwierdzany przez parlament, który powołuje również Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy kolejny traktat zmieniał kwalifikacje Unii Europejskiej oraz dookreślał instytucje unijne.

„Litwa, choć nie jest dużym krajem, jest aktywna w formowaniu polityki obronnościowej Unii Europejskiej. Tak wypowiadając swoje stanowisko w politycznych kwestiach, tak przyczyniając się do konkretnych inicjatyw unijnych” — skomentował rocznicę wiceminister ochrony kraju Litwy, Margiris Abukevičius.


Na podst.: własne