Więcej

  Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja składam całemu polskiemu społeczeństwu na Litwie najserdeczniejsze życzenia!

  Czytaj również...

  Data ta jest niezmiernie istotna zarówno dla Polski, jak i Litwy. Sejm Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy wspólnej Konstytucji oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

  W dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki przyjął Konstytucję – pierwszą ustawę rządową w Europie. Wkrótce po jej uchwaleniu, 20 października 1791 r. doszło do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Zmienił się dotychczasowy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w wyniku którego Korona Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie stały się równouprawnionymi członkami. To niezwykle doniosłe zdarzenie jest wspólnie upamiętniane przez nasze państwa – Polskę i Litwę – również dzisiaj.

  Chciałabym życzyć nam wszystkim, aby każdy z nas z otwartym sercem przyczynił się do rozwoju wspólnej historii, kultury oraz przyjaznych stosunków obu państw!

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Z poważaniem,
  Ewelina Dobrowolska,
  Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...