Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja składam całemu polskiemu społeczeństwu na Litwie najserdeczniejsze życzenia!

Data ta jest niezmiernie istotna zarówno dla Polski, jak i Litwy. Sejm Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy wspólnej Konstytucji oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

W dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki przyjął Konstytucję – pierwszą ustawę rządową w Europie. Wkrótce po jej uchwaleniu, 20 października 1791 r. doszło do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Zmienił się dotychczasowy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w wyniku którego Korona Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie stały się równouprawnionymi członkami. To niezwykle doniosłe zdarzenie jest wspólnie upamiętniane przez nasze państwa – Polskę i Litwę – również dzisiaj.

Chciałabym życzyć nam wszystkim, aby każdy z nas z otwartym sercem przyczynił się do rozwoju wspólnej historii, kultury oraz przyjaznych stosunków obu państw!

Z poważaniem,
Ewelina Dobrowolska,
Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej