Więcej

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Czytaj również...

  Od jesieni ub.r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie ma już punktów zbiórki
  | Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że w maju i czerwcu sposobem objazdowym będą zbierane wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin. Przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych musieli do 21 kwietnia zwrócić się z prośbą o kontakt z przedstawicielami urzędu swojej gminy, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd można odebrać te odpady oraz ile i jak duże i niebezpieczne odpady mają chcą oddać. Zwracamy uwagę, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów obok wspólnych pojemników. Na terenach wspólnoty ogrodniczej przewodniczący wspólnot ogrodniczych musieli wybrać i uzgodnić z przedstawicielami urzędów swoich gmin miejsca, w których będą one odbierane (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodowego).

  Harmonogram według gmin

  Awiżenie: w. Rzesza, w. Lindziniszki., w. Bukiszki, w. Awiżenie (2–4 czerwca).

  Bezdany: w. Dębówka, w. Baranowo, miast. Bezdany, w. Bilkiszki, w. Sakiszki, w. Zameczkowo, w. Wilkiszki, SO „Rapsas” (17–19 maja).

  Dukszty: w. Brynkiszki, w. Giejsiszki, w. Dukszty. w. Miedwiedziszki, w. Mieżańce, w. Szawliszki (14–16 czerwca).

  Czarny Bór: w. Prudziszki, w. Czarny Bór, w. Dusiniany, w. Wołczuny (13–14 maja).

  Kowalczuki: w. Kowalczuki, m. Szumsk, w. Kosina, w. Połubeczki, w Gejbule, w. Stawniszki, w. Pakiena, w. Kiena (17–18 czerwca).

  Ławaryszki: w. Ławaryszki, w. Słoboda, w. Pietruliszki, w. Czarnuliszki, w. Jazowo, w. Niewieryszki, w. Dziekaniszki, w. Mościszki, w. Bildzie, w. Rubionka, w. Rubno (28–30 czerwca).

  Mejszagoła: m. Mejszagoła., w. Gudele, w. Juszkańce, w. Kalikściszki, w. Korwie (7–9 czerwca).

  Mariampol: w. Tereszyszki, w. Zielona, w. Bogusze, w. Akmieniszki, w. Porudomino, w. Rakańce, w. Mariampol, w.  Podkowerniszki, w. Kowalczuki (17–19 maja).

  Miedniki: w Miedniki, w. Podwarańce (14–15 czerwca).

  Mickuny: w. Gałgi, w. Wielkie Kabiszki. w. Wałowszczyzna, m. Mickuny, w. Papiernia, w. Nowosiołki, w. Paluliszki (21–25 czerwca).

  Niemenczyn: m. Niemenczyn (12 maja), w. Kanciszki, w. Krzywołoże, w. Radziule (WO „Legotė”), w. Rudowsie, w. Puczkałówka (13–14 maja).

  Niemież: w. Ogrodniki, w. Niemież, w. Doły, w.  Kuprianiszki, w. Skojdziszki, w.  Lipki., w. Dębówka (27–28 , 31 maja).

  Podbrzezie: w. Podbrzezie, w. Anowil, w. Równopole, w. Nugaryszki, w. Szrubiszki, w. Wiżulany (27–28 maja).

  Pogiry: w. Pogiry, w. Sorok Tatary, w. Skorbuciany, w.  Popiszki, w. Melekańce, w. Wojra, w. Mikaszuny (10–11 maja).

  Rzesza: w. Osiukła, w. Wielka Rzesza, w. Miszkińce, majątek Niemenczynek, w Pikieliszki, w. Purnuszki, w. Franciszkańce, w. Skirgiszki, w. Zarowce, w. Wierzbiszki (24–26 maja).

  Rudomino: w. Rudomino, w. Hamernia, w. Szwajcary, w.  Daubiany, w. Parafianowo, w. Dukiele, w. Papiszki (21, 24–25 maja).

  Rukojnie: w. Rukojnie, w. Zakieńce, w. Kamionka, w. Kiena, w. Jodziszki, w. Kule, w Nowosiady, w. Sawiczuny, w. Arklany (7–9 czerwca).

  Suderwie: w. Suderwie, w. Buby, w. Michaliszki, w. Pakańce, w. Rostyniany, w. Wabale, w. Wajgieliszki (28–30 czerwca).

  Sużany: w. Aleksandryszki. w. Daniłowa, w. Dwajlińce, w. Podjusinka, w. Skirlany, w. Werusowo. w. Gryciuny, w. Sużany (31 maja, 1 czerwca).

  Szaterniki: w. Łoźniki, w. Grygajcie, w. Kiwiszki, w. Szaterniki, w. Dobromyśl, w. Wieluciany (2–4 czerwca).

  Zujuny: w. Zujuny, w. Bujwidziszki, w. Giełaże. w. Łapowciszki. w. Kapliczniki, w. Pustołówka, w. Śmigle, w. Wielkieliszki (21–23 czerwca).


  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...