W Wilnie odbyły się ćwiczenia obywatelskie. Wyły syreny, komunikaty zalały telefony i telewizję

Jak informuje Samorząd Miasta Wilna, stolica wzięła udział w krajowych ćwiczeniach obywatelskich we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Departamentem Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Komunikat o zagrożeniu
| Fot. Ignacy Skrobia-Jaworski

We środę, a w niektórych miejscowościach po usunięciu usterek także dnia następującego, zawyły syreny. Mieszkańcy otrzymali komunikaty na telefony komórkowe. Telewizja i radio publiczne nadawali tekstowe i głosowe komunikaty.

Samorząd stolicy przypomina, że powinniśmy zadbać o to, aby w razie konieczności takie komunikaty do nas dotarły. Aby uzyskać więcej informacji, jak przygotować siebie i bliskich na nagłe zagrożenie, możemy odwiedzić lt72.lt, państwową stronę o sytuacjach ekstremalnych.

Na stronie znajdziemy także informację, jak włączyć funkcję otrzymywania komunikatów w telefonie oraz jak zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

W trakcie ćwiczeń oceniono zdolność instytucji do operatywnego przekazywania informacji w wypadku awarii atomowej. Sprawdzano system informowania mieszkańców — GPIS — oraz to, jak jest przekazywana pierwotna informacja oraz rekomendacje.


Na podst.: vilnius.lt