Więcej

  Radni podjęli kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

  Czytaj również...

  | Fot. vrsa.lt

  30 kwietnia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła 30 uchwał ważnych dla mieszkańców rejonu. Radni obradowali zdalnie, a posiedzenie można było śledzić za pośrednictwem kanału na YouTubie.

  Budżet

  Radni głosowali za zwiększeniem budżetu rejonu na rok bieżący o 5 833 400 euro. Z tej puli: 5 383 700 euro zostanie zainwestowane w drogi rejonowe o znaczeniu lokalnym; 250 tys. euro zostanie skierowane na odnowienie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie; 89 tys. euro – na modernizację dworu w Mozuryszkach; 84,5 tys. euro – na projekty inwestycyjne; 12,4 tys. euro – na wydatki związane ze szczepieniem mieszkańców przeciwko COVID-19; 7 tys. euro – na uporządkowanie miejscowości rejonowych; 6800 euro – na konsultacje dla maturzystów.

  Tryb korzystania z nowego logo

  W marcu br. zaprezentowano nowe logo i identyfikację wizualną Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy zatwierdzili właśnie tryb korzystania z nowego znaku. Za inspirację do utworzenia logo posłużyła palma podwileńska.

  Z nowego logo mogą korzystać samorząd i podlegające mu jednostki – instytucje i spółki – m.in. na stronach internetowych. Pozostałe podmioty mogą korzystać z nowych elementów identyfikacji wizualnej rejonu wyłącznie po uzyskaniu na piśmie zgody administracji samorządu. Korzystanie z nowego logo rejonu wileńskiego jest zabronione w reklamach alkoholu, papierosów, szybkich pożyczek itd.

  Uchwały oświatowe

  Radni zatwierdzili nową organizację kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dokument reguluje m.in. sposób organizowania nauczania w warunkach kwarantanny, stanu nadzwyczajnego czy innych sytuacji krytycznych.

  Radni podwileńscy zatwierdzili też m.in. liczbę uczniów w klasach i liczbę klas w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Linia wysokiego napięcia Wilno–Neris

  Radni rejonu wileńskiego zaakceptowali plan rozwoju budowy linii wysokiego napięcia Wilno–Neris 330 kW na terenach gmin: Niemenczyn, Bezdany, Ławaryszki, Mickuny, Szaterniki, Rukojnie i Mariampol.

  Rozwój Rudomina

  Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski starosty gminy Rudomino, który prosił o wydzielenia na terenie gminy terenów przeznaczonych na potrzeby mieszkańców.

  Przy ul. Pokojowej, na powierzchnii ok. 1,66 ha między domami wielomieszkaniowymi, ma powstać skwer ze strefą odpoczynkową, ławeczkami i ścieżkami. Dodatkowo przy tejże ulicy powstanie parking dla mieszkańców.

  Kolejny parking powstanie przy ul. Gamyklos 24. Będą z niego korzystali zarówno mieszkańcy, jak i społeczność nowej Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

  Nowe nazwy ulic

  Dziewięć ulic w rejonie wileńskim ma od teraz nowe nazwy: Azaliowa, Młodzieżowa, Roślinna, Borówkowa, Rozchodnikowa, Holszańska, Różaneczników, Szpakowa oraz Jabłoniowa.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...