Więcej

  Radni podjęli kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

  Czytaj również...

  | Fot. vrsa.lt

  30 kwietnia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła 30 uchwał ważnych dla mieszkańców rejonu. Radni obradowali zdalnie, a posiedzenie można było śledzić za pośrednictwem kanału na YouTubie.

  Budżet

  Radni głosowali za zwiększeniem budżetu rejonu na rok bieżący o 5 833 400 euro. Z tej puli: 5 383 700 euro zostanie zainwestowane w drogi rejonowe o znaczeniu lokalnym; 250 tys. euro zostanie skierowane na odnowienie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie; 89 tys. euro – na modernizację dworu w Mozuryszkach; 84,5 tys. euro – na projekty inwestycyjne; 12,4 tys. euro – na wydatki związane ze szczepieniem mieszkańców przeciwko COVID-19; 7 tys. euro – na uporządkowanie miejscowości rejonowych; 6800 euro – na konsultacje dla maturzystów.

  Tryb korzystania z nowego logo

  W marcu br. zaprezentowano nowe logo i identyfikację wizualną Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy zatwierdzili właśnie tryb korzystania z nowego znaku. Za inspirację do utworzenia logo posłużyła palma podwileńska.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Z nowego logo mogą korzystać samorząd i podlegające mu jednostki – instytucje i spółki – m.in. na stronach internetowych. Pozostałe podmioty mogą korzystać z nowych elementów identyfikacji wizualnej rejonu wyłącznie po uzyskaniu na piśmie zgody administracji samorządu. Korzystanie z nowego logo rejonu wileńskiego jest zabronione w reklamach alkoholu, papierosów, szybkich pożyczek itd.

  Uchwały oświatowe

  Radni zatwierdzili nową organizację kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dokument reguluje m.in. sposób organizowania nauczania w warunkach kwarantanny, stanu nadzwyczajnego czy innych sytuacji krytycznych.

  Radni podwileńscy zatwierdzili też m.in. liczbę uczniów w klasach i liczbę klas w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Linia wysokiego napięcia Wilno–Neris

  Radni rejonu wileńskiego zaakceptowali plan rozwoju budowy linii wysokiego napięcia Wilno–Neris 330 kW na terenach gmin: Niemenczyn, Bezdany, Ławaryszki, Mickuny, Szaterniki, Rukojnie i Mariampol.

  Rozwój Rudomina

  Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski starosty gminy Rudomino, który prosił o wydzielenia na terenie gminy terenów przeznaczonych na potrzeby mieszkańców.

  Przy ul. Pokojowej, na powierzchnii ok. 1,66 ha między domami wielomieszkaniowymi, ma powstać skwer ze strefą odpoczynkową, ławeczkami i ścieżkami. Dodatkowo przy tejże ulicy powstanie parking dla mieszkańców.

  Kolejny parking powstanie przy ul. Gamyklos 24. Będą z niego korzystali zarówno mieszkańcy, jak i społeczność nowej Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

  Nowe nazwy ulic

  Dziewięć ulic w rejonie wileńskim ma od teraz nowe nazwy: Azaliowa, Młodzieżowa, Roślinna, Borówkowa, Rozchodnikowa, Holszańska, Różaneczników, Szpakowa oraz Jabłoniowa.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...