Więcej

  Radni podjęli kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

  Czytaj również...

  | Fot. vrsa.lt

  30 kwietnia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła 30 uchwał ważnych dla mieszkańców rejonu. Radni obradowali zdalnie, a posiedzenie można było śledzić za pośrednictwem kanału na YouTubie.

  Budżet

  Radni głosowali za zwiększeniem budżetu rejonu na rok bieżący o 5 833 400 euro. Z tej puli: 5 383 700 euro zostanie zainwestowane w drogi rejonowe o znaczeniu lokalnym; 250 tys. euro zostanie skierowane na odnowienie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie; 89 tys. euro – na modernizację dworu w Mozuryszkach; 84,5 tys. euro – na projekty inwestycyjne; 12,4 tys. euro – na wydatki związane ze szczepieniem mieszkańców przeciwko COVID-19; 7 tys. euro – na uporządkowanie miejscowości rejonowych; 6800 euro – na konsultacje dla maturzystów.

  Tryb korzystania z nowego logo

  W marcu br. zaprezentowano nowe logo i identyfikację wizualną Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy zatwierdzili właśnie tryb korzystania z nowego znaku. Za inspirację do utworzenia logo posłużyła palma podwileńska.

  Z nowego logo mogą korzystać samorząd i podlegające mu jednostki – instytucje i spółki – m.in. na stronach internetowych. Pozostałe podmioty mogą korzystać z nowych elementów identyfikacji wizualnej rejonu wyłącznie po uzyskaniu na piśmie zgody administracji samorządu. Korzystanie z nowego logo rejonu wileńskiego jest zabronione w reklamach alkoholu, papierosów, szybkich pożyczek itd.

  Uchwały oświatowe

  Radni zatwierdzili nową organizację kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dokument reguluje m.in. sposób organizowania nauczania w warunkach kwarantanny, stanu nadzwyczajnego czy innych sytuacji krytycznych.

  Radni podwileńscy zatwierdzili też m.in. liczbę uczniów w klasach i liczbę klas w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Linia wysokiego napięcia Wilno–Neris

  Radni rejonu wileńskiego zaakceptowali plan rozwoju budowy linii wysokiego napięcia Wilno–Neris 330 kW na terenach gmin: Niemenczyn, Bezdany, Ławaryszki, Mickuny, Szaterniki, Rukojnie i Mariampol.

  Rozwój Rudomina

  Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski starosty gminy Rudomino, który prosił o wydzielenia na terenie gminy terenów przeznaczonych na potrzeby mieszkańców.

  Przy ul. Pokojowej, na powierzchnii ok. 1,66 ha między domami wielomieszkaniowymi, ma powstać skwer ze strefą odpoczynkową, ławeczkami i ścieżkami. Dodatkowo przy tejże ulicy powstanie parking dla mieszkańców.

  Kolejny parking powstanie przy ul. Gamyklos 24. Będą z niego korzystali zarówno mieszkańcy, jak i społeczność nowej Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

  Nowe nazwy ulic

  Dziewięć ulic w rejonie wileńskim ma od teraz nowe nazwy: Azaliowa, Młodzieżowa, Roślinna, Borówkowa, Rozchodnikowa, Holszańska, Różaneczników, Szpakowa oraz Jabłoniowa.


  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...