Więcej

  Szkoła w Rostynianach zaprasza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających wysokie lub bardzo wysokie specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

  W szkole:

  ● Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8.00 do 16.00).

  ● Organizowany jest nieodpłatny dowóz dzieci do i ze szkoły według regulaminu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  ● Udzielana jest pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

  ● Działa dobrze wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, są tu innowacyjne pomoce metodyczne.

  ● W szkolnej stołówce przygotowywany jest zdrowy i ciepły posiłek.

  ● Organizowane są zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów. Działa kółko informatyczne.

  ● Stworzono tu dla dzieci bezpieczne środowisko. Plac zabaw i boisko sportowe są odpowiednio przystosowane.

  ● Wokół jest piękny krajobraz, są tu warunki do uprawiania ogrodnictwa.

  ● Działa winda-platforma dla dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Szkoła w Rostynianach czeka na was!
  Tel.: (85) 249 02 37, 865945401
  E-mail: pm@suderve.vilniausr.lm.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...