Więcej

  Szkoła w Rostynianach zaprasza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających wysokie lub bardzo wysokie specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

  W szkole:

  ● Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8.00 do 16.00).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  ● Organizowany jest nieodpłatny dowóz dzieci do i ze szkoły według regulaminu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  ● Udzielana jest pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

  ● Działa dobrze wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, są tu innowacyjne pomoce metodyczne.

  ● W szkolnej stołówce przygotowywany jest zdrowy i ciepły posiłek.

  ● Organizowane są zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów. Działa kółko informatyczne.

  ● Stworzono tu dla dzieci bezpieczne środowisko. Plac zabaw i boisko sportowe są odpowiednio przystosowane.

  ● Wokół jest piękny krajobraz, są tu warunki do uprawiania ogrodnictwa.

  ● Działa winda-platforma dla dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Szkoła w Rostynianach czeka na was!
  Tel.: (85) 249 02 37, 865945401
  E-mail: pm@suderve.vilniausr.lm.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...