Szkoła w Rostynianach zaprasza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

| Fot.vrsa.lt

Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających wysokie lub bardzo wysokie specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

W szkole:

● Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8.00 do 16.00).

● Organizowany jest nieodpłatny dowóz dzieci do i ze szkoły według regulaminu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

● Udzielana jest pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

● Działa dobrze wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, są tu innowacyjne pomoce metodyczne.

● W szkolnej stołówce przygotowywany jest zdrowy i ciepły posiłek.

● Organizowane są zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów. Działa kółko informatyczne.

● Stworzono tu dla dzieci bezpieczne środowisko. Plac zabaw i boisko sportowe są odpowiednio przystosowane.

● Wokół jest piękny krajobraz, są tu warunki do uprawiania ogrodnictwa.

● Działa winda-platforma dla dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej.

Szkoła w Rostynianach czeka na was!
Tel.: (85) 249 02 37, 865945401
E-mail: pm@suderve.vilniausr.lm.lt