Więcej

  Rząd rozważy dalsze luzowanie kwarantanny. Wśród propozycji wydarzenia do 2 tys. osób

  Czytaj również...

  Proponuje Rządowi Litwy zezwolenie na gromadzenie się większej liczby osób, a także wydłużenie o jedną godzinę pracy barów. Propozycje rząd rozważy jeszcze dziś. W planach także działające w weekendy galerie handlowe oraz większe swobody dla osób z paszportami możliwości, a także tzw. wydarzenia eksperymentalne, do 2 tys. widzów.

  | Fot. ELTA, Dainius Labutis

  Poprawki do kwarantanny zgłosiło Ministerstwo Zdrowia. Jeśli rząd przystanie na propozycje, wejdą one w życie od następnego tygodnia.

  Kontakt osobisty

  Proponuje się zniesienie ograniczenia bliskich kontaktów do więcej niż jednej rodziny. Według propozycji, w pomieszczeniach będą mogły spotykać się dwie rodziny lub nie więcej niż pięć osób z różnych gospodarstw domowych, na zewnątrz będzie mogło się spotykać do 10 osób. To dwa razy więcej niż dotychczas. Obecnie spotkania pomiędzy jedną rodziną a osobami postronnymi są dozwolone tylko na zasadzie „bańki społecznej”. Proponuje się całkowite zniesienie ograniczeń co do liczby osób oraz jadących autem.

  Kawiarnie i bary

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Godziny otwarcia publicznych placówek gastronomicznych, restauracji, kawiarni i barów miałyby zostać wydłużone o jedną godzinę — do godz. 22:00. Wszystkie osoby z odpornością lub poniżej 16 roku życia również miałyby wejść do środka. Łagodzenie nadal nie dotyczyłoby klubów nocnych. W hotelach dozwolony byłby również catering.

  Centra handlowe

  Proponuje się zniesienie ograniczenia pracy galerii handlowych i pawilonów zadaszonych na targowiskach w weekendy. Będą mogły pracować przez cały tydzień.

  Usługi

  Proponuje się ujednolicenie minimalnych wymagań powierzchniowych dla wszystkich lokalizacji usługowych — ustalenie jednego wymogu 10 metrów kwadratowych na jednego klienta.

  Baseny i łaźnie

  Proponuje się zezwolenie na świadczenie usług w łaźniach we wszystkich miejscach dla nie więcej niż dwóch osób (na razie było to tylko dla rodzin), a jeśli usługi są świadczone osobom posiadającym paszport możliwości, proponuje się nieograniczanie liczby osób. Baseny może odwiedzić nawet 50 osób, jeśli na każdego z nich przypada co najmniej 20 metrów kwadratowych i nie więcej niż 5 osób na torze pływackim. Baseny miałyby również nieograniczoną liczbę odwiedzających posiadających paszport możliwości.

  Kluby sportowe

  Proponuje się zniesienie całkowicie ograniczeń dla osób z paszportem możliwości.

  Prywatne święta

  Dwie rodziny (do tej pory jedna) lub nie więcej niż pięć osób z różnych gospodarstw domowych może wziąć udział w prywatnych uroczystościach w pomieszczeniach, a na zewnątrz bawić się może dziesięć osób. Osoby z paszportem możliwości będą mogły, tak jak poprzednio, świętować w grupach po 10 osób w pomieszczeniach, a liczba uczestników takich uroczystości na zewnątrz jest nieograniczona.

  Wydarzenia

  Organizatorzy imprez na otwartych przestrzeniach mogą podwoić liczbę widzów do 300, w zamkniętych imprezach będzie można nadal organizować imprezy z udziałem 150 widzów, zajmujących nie więcej niż 30 procent miejsc siedzących. Na pokazach zwierząt można będzie zajmować nie tylko siedzące miejsca.

  Wydarzenia eksperymentalne

  Rozważana jest również możliwość dopuszczenia wydarzeń eksperymentalnych z udziałem nawet 2 000 uczestników w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, gdy uczestniczą w nich osoby z paszportem możliwości. Wszyscy uczestnicy będą musieli wykonać test na koronawirusa prócz tych, którzy przeszli chorobę, a diagnozę otrzymali nie więcej niż trzy miesiące przed wydarzeniem.

  Oświata

  Kształcenie zawodowe i wyższe może odbywać się drogą kontaktową, jeśli wśród studentów i pracowników będą wykonywane profilaktyczne testy na koronawirusa. Dozwolone byłyby zajęcia lub wykłady z udziałem maksymalnie 10 uczniów lub studentów z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów. Jeśli lokale są większe i istnieje możliwość zapewnienia 10 metrów kwadratowych na osobę, umożliwiłby to udział grupom 11-30 uczniów lub studentów.

  Oświata nieformalna

  Grupy do 25 dzieci miałyby możliwość organizowania zajęć pozaformalnych w plenerze, do 10 dzieci mogłoby uczestniczyć w zajęciach pod dachem, jeśli na każdego z nich zapewni się 10 metrów kwadratowych powierzchni. Te same warunki dotyczą nieformalnego kształcenia dorosłych. W obozach dziecięcych w jednej grupie mogło uczestniczyć nie więcej niż 15 dzieci, zapewniając 10 metrów kwadratowych wymaganej przestrzeni.

  Paszport możliwości

  Przewiduje się, że wszelka praca, działalność gospodarcza lub inna działalność określona w zarządzeniu może być nieograniczona lub ograniczona do osób posiadających paszport z częściowymi możliwościami. Osoba uprawniona do paszportu możliwości jest albo po szczepionce, albo ma negatywny (nie wcześniej niż dobę temu) wynik na koronawirusa, albo przeszła koronawirusa w niedawnym czasie. Proponuje się, aby pracodawcy mieli możliwość sprawdzenia danych paszportu możliwości pracownika, który do tej pory był dostępny tylko dla usługodawców. Stworzone będą również warunki dla cudzoziemców do posługiwania się paszportem możliwości.

  Wycieczki

  Proponuje się zezwolenie na wycieczki zarówno w otwartych, jak i zamkniętych przestrzeniach z udziałem do 25 osób, pod warunkiem ich wstępnej rejestracji.

  Pogrzeby

  Proponuje się zwiększenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w pogrzebach i uroczystościach pogrzebowych do 50.

  Odmrażanie turystyki

  W celu promowania turystyki proponuje się zezwolenie na wjazd na terytorium Republiki Litewskiej wszystkim obcokrajowcom w pełni zaszczepionym szczepionkami Jonson & Jonson, Pfizer, Moderna lub AstraZeneca.

  Po miesiącach ścisłej kwarantanny, od 19 kwietnia rząd zezwolił na otwieranie wszystkich sklepów w galeriach, a od 3 maja na targowiskach i innych miejscach publicznych. Sklepy są nadal zamknięte w weekendy.

  Od 22 kwietnia kawiarnie, bary i restauracje na świeżym powietrzu będą otwarte od 7:00 do 21:00, przy jednym stole na zewnątrz siedzieć może nie więcej niż dwie osoby, z wyjątkiem rodzin.


  Na podst.: BNS, SAM

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...