Nabór wniosków o renowację domów wielomieszkaniowych przedłużono do końca roku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, wnioski o renowację bloków w ramach Programu Renowacji (Modernizacji) Domów Wielomieszkaniowych można będzie składać aż do końca roku. Nowy termin końcowy składania wniosków upływa 31 grudnia.

„Otrzymaliśmy już ponad 100 wniosków. Po dokonaniu oceny trudności związanych z kwarantanną, widzimy, że mieszkańcy bloków potrzebują więcej czasu na spotkania, dyskusje, podejmowanie decyzji, dlatego termin naboru wniosków został przedłużony do końca tego roku” — mówi Valius Serbenta, dyrektor Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (BETA).

Mieszkańcy niektórych bloków jeszcze nie podjęli decyzji o renowacji, a zebrania organizowane są w formacie wideokonferencji. W międzyczasie głosowanie odbywa się na piśmie, z pomocą skrzynek pocztowych lub urn wyborczych. Jednak podejmowanie decyzji w trybie zdalnym, przy użyciu środków elektronicznych, nie jest odpowiednie dla wszystkich mieszkańców domów wielomieszkaniowych. Z tego powodu duża część administratorów czeka, aż zakończy się kwarantanna i pojawi się możliwość organizowania spotkań na żywo.

Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA) zaznacza, że wnioski mogą składać zarówno samorządowcy, jak też zarządcy obiektów wspólnego użytkowania wielomieszkaniowego budynku. To prawo przysługuje również wyznaczonym przez samorząd administratorom programu poprawy efektywności energetycznej.

Zgodnie z warunkami naboru, wsparcie państwa jest przyznawane na pokrycie wszystkich kosztów przygotowania projektu renowacji budynku, jego administrowania i nadzoru technicznego budowy, a także na rekompensatę 30 procent inwestycji, przypadających na realizację środków oszczędzania energii. Mieszkańcy o niskich dochodach otrzymują dodatkowe 100% wsparcie na pokrycie wszystkich kosztów, jakie ponoszą przy realizacji projektu renowacji domu.

Ponadto w tym roku stworzono więcej możliwości na uczynienie budynku niezależnym od zewnętrznych dostawców energii, poprzez pozyskiwanie energii do produkcji ciepła i gorącej wody z wykorzystaniem instalacji energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła. To właśnie w przypadku takich projektów lub środków dodatkowe wsparcie w wysokości 30% może być przyznane z Programu Przeciwdziałania Zmianie Klimatu administrowanego przez Ministerstwo Środowiska.

W naborze jest określony wymóg, przewidujący montowanie elektrowni słonecznych, produkujących prąd do ogólnego użytku budynku, w blokach, których powierzchnia jest większa niż 1500 m2. Ten wymóg jest stosowany przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

Wnioski są składane bezpośrednio w Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań lub przy użyciu usług pocztowych bądź kurierskich. Wnioski o renowację domów wielomieszkaniowych są przyjmowane we wszystkich oddziałach terytorialnych BETA.

W tym roku liczba odnowionych domów wielomieszkaniowych sięga 110. Obecnie także wdraża się około 600 projektów odnowienia bloków. Jeszcze 800 projektów jest na różnych etapach przygotowania. Konsultacje we wszystkich kwestiach, związanych z odnawianiem bloków, są udzielane pod bezpłatnym numerem telefonu 8 800 200 12.


Zam. 2361


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego